Annons

Vill höja avgift i Aros-Gävle

Uppsala ​Regionstyrelsen i Aros-Gävle föreslår att medlemsavgiften höjs från nuvarande 76 kronor till 80 kronor i månaden. Bakgrunden är regionens allt sämre ekonomi. 

​Regionstyrelsen skriver i sitt höjningsförslag till fullmäktige inför årsmötet i april:
”Sett över den senaste treårsperioden har Region Aros-Gävle ett resultat före finansiella intäkter på – 0,8 Mkr. Verksamhetens resultat för 2008, före finansiella poster är dock på hela – 3,8 Mkr. De närmaste åren ser inte bättre ut.”
Det stora minusresultatet kan främst förklaras med ökade kostnader för löner och pensioner och minskade boinflytandemedel. En avgiftshöjning kommer inte att lösa de ekonomiska problemen utan fler samordningsvinster och besparingar måste till skriver regionstyrelsen vidare.
Regionstyrelsen är också orolig över att de lokalt engagerade medlemmarna blir allt färre. Från 2002 då regionen bildades till i dag har Hyresgästföreningen tappat 1 000 aktiva medlemmar.
Avgiftshöjningen träder i kraft 1 oktober i år om fullmäktige beslutar enligt styrelsens förslag på årsmötet 18 april i Uppsala. Medlemsavgiften har varit oförändrad sedan 2004.

Annons
Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Hyresgästföreningen hoppar av evenemang runt Eurovision – ”Glädjen borta” Tom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från Hyresgästföreningen Ny lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning" Hyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?” Efter jättestrandningen – nu rekordhöjs hyrorna i Malmö

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.