Annons

Wedin: ”Ombildningar blir kul att börja arbeta med”

Stockholm Bli bästa fastighetsförvaltaren, höja ambitionen i bostadsbyggandet och ombilda till bostadsrätt i ytterstaden. Det är nya bostadsborgarrådet Dennis Wedins (M) tre huvudfrågor.
Dennis Wedin (M) är bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm.
Dennis Wedin (M) är bostads- och fastighetsborgarråd i Stockholm.

Dennis Wedin är Stockholms nya bostads- och fastighetsborgarråd, den politiker som kommer att ansvara för bostadsfrågorna under de kommande fyra åren.

Har du tidigare erfarenhet av bostadspolitik?
– Ja, jag har jobbat politiskt både nationellt och regionalt tidigare, och suttit i Stockholms kommunfullmäktige sedan 2010. Jag jobbade i stadshuset framförallt med äldreomsorg under förra mandatperioden, där jag drev på för färre regleringar i byggandet och att vi bör vara mer innovativa när vi bygger för välfärd. Jag föreslog generationsboende där man kombinerar förskola och äldreomsorg i samma byggnad. På så vis har jag kommit in i frågorna mer och mer, nu blir det huvudfrågorna och det ska bli väldigt kul.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Ett av förslagen som väckt mest uppmärksamhet hittills är ombildning. Hur kommer det sig?
– Vi har i överenskommelsen i den nya grönblåa majoriteten med att i stadsdelar i ytterstaden där allmännyttan har en dominerande ställning ska boende som så önskar få friköpa sina bostäder. Då är det viktigt att säga att det ska ske en prövning, marknadsvärderingar måste göras på ett korrekt sätt. Sedan får man bedöma från fall till fall. För Moderaternas del är det något vi drivit på för, vi tror på att ge möjlighet till den här egenmakten att få äga sin bostad i de här områdena.

Hur kommer priset att sättas?
– Det som är viktigt för mig är att det ska ske till marknadsmässiga priser och det är något jag särskilt vill betona. Vi får använda en korrekt modell och bedöma från fall till fall.

Nu finns det ju två marknader här, en för hyresfastigheter och en annan för bostadsrätter. Vilken marknad syftar ni på?
– Jag får vara tråkig och säga att vi får återkomma kring det. Vi jobbar vidare med den överenskommelse vi har och den politik som vi stakat ut.

Annons
Läs ocksåTrädgårdsexperten John Tizzard: "Gräsmatta vid hyreshuset räcker inte längre"John Tizzard, trädgårdsarkitekt.

Inför valet förspråkar Moderaterna kollektivboenden som ett sätt att lösa boendet, varför?
– Vi gillar tanken att ha en blandning bland upplåtelseformerna. Vi vill ta fram olika alternativ. Det är ett intressant sätt när vi går mot en mer hållbar stad, där vi måste hitta olika sätt att få marknaden att fungera. För exempelvis äldre kan kollektivboende minska den ensamhet som vi märker att många äldre kan hamna i. Det handlar om att hitta mer kreativa och nya lösningar.

Ni vill också skapa större rörlighet på bostadsmarknaden, vad betyder det?
– Det ska finnas olika upplåtelseformer och blandad bebyggelse oavsett var du bor och befinner dig i livet. Rörlighet handlar framför allt om att det ska vara möjligt att göra bostadskarriär, eller flexiblare möjligheter att hyra ut i andra hand. Att hitta olika sätt att skapa ökad rörlighet, tycker jag skulle vara positivt.

Läser man det med hyresgästglasögon kan rörlighet betyda högre hyror i innerstan och att hyresgäster får anpassa sig efter sin plånbok.
– Vi jobbar för att skapa billigare bostäder och ser positivt att möjliggöra för boende med lägre hyror. En viktig aspekt är att utveckla den allmännytta som vi har i Stockholm, säger Dennis Wedin och fortsätter.

Läs ocksåNya byggregler kan ge farliga lägenheter: "Barn kommer att dö"

– När det gäller marknadshyror vill jag verkligen betona att det finns inget parti i den nuvarande grönblå majoriteten som är för marknadshyror. Det är något vi tagit ställning mot.

Det pågår ett arbete med Stockholmshyra, har ni några tankar om det?
– Jag har följt det med intresse, och kan konstatera att det inte medfört lägre hyror ännu. Det är ett intressant projekt som vi får kolla mer på. Vi har inte sett några tydliga resultat ännu.

Annons

Finns det tankar att genom till exempel ägardirektiv styra arbetet?
– Vi får kolla på det nu hur vi ska göra med ägardirektiv och liknande. Vi får hitta olika sätt att möjliggöra för att bygga billigare. Vi har ett ambitiöst mål att bygga 10 000 klimatsmarta lägenheter till 2025. Och att korta handläggningstiderna i processerna, det ser jag som en tydlig fråga där.

Slutligen: Vilka är de tre viktigaste sakerna du kommer att starta med?
– Vi ska vara den bästa fastighetsförvaltaren, det är en viktig aspekt. Jag ser fram emot att inleda arbetet med att våra höga ambitioner med att bygga 10 000 klimatsmarta lägenheter till 2025. Just när det kommer till ombildningar ser jag det som en kul fråga att få börja arbeta med. Det ska vara småskaligt, i ytterstad där allmännyttan dominerar och där får vi göra bedömningar från fall till fall och se till att det här är ett beslut som utgår från människors egen vilja till att ta det här steget.

Dennis Wedin stänger inte dörren till att även sälja fastigheter i Svenska Bostäder, Stockholmshem eller Familjebostäder till privata hyresvärdar. Men det är något han vill återkomma om efter budgetprocessen och kommer i så fall att avgöras från fall till fall.

Läs också Efter ombildningsbluffen: Toppmäklare blir utan legitimation Efter gigantisk ombildningshärva – toppmäklare tar strid Definitivt stopp för ombildningar i Göteborg

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.