Bild: Magnus Liam Karlsson

Bränder i flerbostadshus ökar – här brinner det mest i landet

Områden som Tensta, Husby och Hässelby i Stockholm, Kortedala och Hammarkullen i Göteborg eller Herrgården i Malmö. Där brinner det mest, enligt Hem & Hyras kartläggning. Hyresgäster är hårdast drabbade av lägenhetsbränder och var åttonde brand i flerbostadshus är anlagd.

Ferhat Duyar och hans familj kände brandlukten, men trodde först att den kom utifrån. Men strax bankade det på dörren och en brandman förklarade att de var tvungna att lämna lägenheten. “Det brinner i huset”.

– När jag kom ut såg jag bara en fett stor brand på taket, säger Ferhat Duyar.

Det är nu en onsdagsmorgon i november och han står i ett folktomt Tensta centrum. De tidiga morgonpendlarna har redan försvunnit iväg med tunnelbanan och torghandlarna har inte hunnit anlända. Många av de omgivande butiks- och kontorslokalerna står helt tomma och avstängda för renovering.

Ferhat Duyar i Tensta Centrum

Bild: Magnus Liam Karlsson

Tensta är det område i Sverige som drabbats av flest lägenhetsbränder under perioden 2018–2020 visar Hem & Hyras kartläggning. Här bor Ferhat Duyar som själv har egna erfarenheter av brand, men då från när han bodde i närliggande Rinkeby. Rinkeby är femma på samma lista som Tensta toppar (se längre ner).

– De som bodde på våning fyra, tre och två kunde inte bo kvar. Som tur var bodde jag på ettan och de första två dagarna kunde vi inte bo i huset, men sedan kunde jag komma tillbaka, säger han.

Hyresgäster är särskilt utsatta för bostadsbränder kunde Hem & Hyra visa igår. Med hjälp av så kallade Deso-områden, demografiska statistikområden, jämförde vi de platser där flest flerbostadsbränder skett med hur många hyresrätter som finns i samma område. Bilden är tydlig, de områden där flest bränder ägt rum har också en majoritet hyresrätter.

Men bilden blir nästan ännu tydligare när man slår samman närliggande Deso-områden som ligger i samma stadsdel. Detta kallas av Statistiska Centralbyrån för Regso, Regionala statistikområden. Till skillnad från Deso, som bara namngetts med hjälp av en unik sifferkod, så har varje Regso ett namn och detta är områden som därför många nog känner igen och lättare kan relatera till. 

Video Här brinner det mest

Skriv en text..

Till största del utgörs topplistan av hyresområden som ofta definieras som socioekonomiskt utsatta. Många av områdena har många invånare, vilket också gör att bränder inträffar i större utsträckning, eftersom folk helt enkelt bor tätare inpå varandra.

På topplistan över vilka Regso som haft flest bränder i flerbostadshus finns bland annat Tensta, Husby, Hässelby Gård och Rinkeby i Stockholm, Kortedala och Hammarkullen i Göteborg, Herrgården i Malmö, Vivalla i Örebro och Andersberg i Halmstad.

Hela listan hittar du längre ner i artikeln.

– Om man tittar på vilken typ av bränder vi ser, så är spisbränder den vanligaste förekommande orsaken, i dessa områden precis som i andra. Det handlar ofta om att man glömt mat på spisen eller torrkokat en kastrull. Om man använder mycket olja kan det bidra till ett intensivt brandförlopp, särskilt om man inte har kunskap att hantera det på rätt sätt, säger Veronica Sandström, förebyggande chef inom Storstockholms brandförsvar.

Enligt henne görs det riktade insatser för att höja kunskapsnivån kring att själv förebygga och hantera bränder. En viktig faktor är exempelvis brandvarnare, som statistiken tydligt visar kan rädda liv.

– Om man lagar mat som osar i en mindre lägenhet, då kan det vara en ganska mänsklig reaktion att tycka det är jobbigt med en brandvarnare som tjuter och kanske stänga av den eller ta ut batteriet. Men det är viktigt att komma ihåg att stoppa tillbaka det igen, säger Veronica Sandström.

Men även antalet anlagda bränder är överrepresenterade i flerbostadshus. Var åttonde sådan brand är anlagd enligt MSB:s statistik.

– Ansvaret att förebygga den typen av bränder är delat. Till exempel brukar vi ge råd till fastighetsägare att städa och plocka undan skräp och se till att trappuppgångar är fria från barnvagnar och annat. Sedan jobbar kommunerna också med trygghetsskapande åtgärder och i grunden handlar det om att skapa ett tryggare samhälle.

Tensta

Bild: Magnus Liam Karlsson

I Tensta lyfter även Ferhat Duyar fram att satsningar behövs för att lyfta området.

– Det finns inte något som utvecklar Tensta eller går bra för Tensta och som är bra för folket som bor här. Folket ska kunna utveckla sig, få veta mer, få bo bättre och satsa på bättre saker.

Röster Boende i Tensta om bränderna

Bild: Magnus Liam Karlsson

Mikal Astaway och Sadia Abdukadir

– Det är lite oroväckande, men jag har inte tänkt på det, säger Sadia Abdulkadir när hon får höra att Tensta toppar listan över flerbostadsbränder.

– Fysiskt märks det inte alltid av om det sker en uttryckning. Om det brinner på Risingeplan och vi bor på andra sidan så kommer vi absolut inte höra eller se det. Men, man har ju sociala medier så att känns mer som att man är med fast man inte är med, säger Mikal Astaway.

– Jag minns en period när det var mycket brandbilar som kom hit, men det har jag inte kopplat till lägenhetsbränder, mer till bilbränder.

Bild: Magnus Liam Karlsson

Shadat Hossain

– Man kan framföra sina åsikter på andra sätt. Inte genom att bränna hus och egendom, säger Shadat Hossain.

– Det är inte bra. Det kostar för samhället, både uttryckning och att egendom brinner. Det är en ekonomisk förlust för samhället. Hela Sverige drabbas.

När du hör att det är många bränder i området, gör det dig orolig?

– Ja, många kan inte få bostäder omgående. De får bo hos vänner och kompisar. Det är inte bra. Barn ska till skolan, vuxna till jobbet, vart ska de ta vägen? Släktingar kan inte fixa bostäder till alla när det sker olyckor.

Lista Här är områdena där det brinner mest

Läs mer om listan längre ner.

Vi har tittat på lite över 10 000 räddningsinsatser till bränder i flerbostadshus under åren 2018–2020. Datan har vi fått från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. För att få en bild över vilka områden och stadsdelar som är mest drabbade begärde vi ut händelserna på vad som kallas Regso-nivå (regionala statistikområden).

Det finns 3 363 Regso-områden i Sverige enligt Statistiska centralbyrån och för varje område finns statistik som invånarantal, antal hyresrätter, inkomstnivå och annat.

Eftersom invånarantalet kan variera mellan ungefär 600 och 22 000 invånare så är det en viktig faktor för hur många bränder som sker i varje område. Vi har ändå valt att inte ta hänsyn till invånarantalet i topplistan.

Det finns ett antal skäl till det.

Ett är att många av områdena på listan också har en relativt hög nivå antal bränder per invånare (rikssnittet är 0,9 bränder per 1 000 invånare vilket alla områden på listan ligger över).

Ett annat är att bränder i flerbostadshus riskerar påverka flera människor. Alltså kan det vara fler som drabbas ju tätare människor bor.

Ytterligare ett skäl är att områden med väldigt få invånare istället hamnar väldigt högt i statistiken om man slår ut antalet bränder per invånare. Det vill säga: även ett litet antal bränder får stort genomslag på en liten population, vilket inte heller skulle vara en helt rättvisande bild.