Bild: Pixabay

Brandsäkra ditt hem – så skyddar du dig från brand

En fungerande brandvarnare är kanske det mest självklara sättet att minska brandrisken i hemmet. Men det finns betydligt fler saker att tänka på. Så här gör du för att brandsäkra hemmet och skydda dig.

Varje år inträffar runt 20 000 – 25 000 bostadsbränder i Sverige och runt 100 personer omkommer. De vanligaste brandorsakerna är spisen och skorstenen. Det här behöver du tänka på för att höja brandskyddet hemma.

Brandvarnare skyddar dig och räddar liv

Brandvarnare pekas av MSB ut som det viktigaste i hemmet för att undvika brandolyckor. Statistiken visar tydligt att dödsbränder kan undvikas med hjälp av brandvarnare. Sedan 1999 finns det krav på brandvarnare i nyproducerade bostäder, och det finns dessutom ett allmänt råd från MSB att brandvarnare bör finnas i alla bostäder.

Före hyreshus är det hyresvärdens ansvar att en brandvarnare finns, men hyresgästen ansvarar för att den fungerar. Det gäller alltså att testa med jämna mellanrum och se till att batterierna fortfarande fungerar.

Brandvarnaren ska vara godkänd

Brandvarnare som säljs i EU ska vara CE-märkta enligt en standard som heter SS-EN 14604 och det är myndigheten Boverket som kontrollerar att reglerna följs. 

Brandsläckare och filt när branden uppstår

Om du hamnar i ett akut läge är brandsläckare det mest effektiva sättet att faktiskt försöka släcka en brand på. Boverket rekommenderar en 6 kilos pulversläckare eftersom det är något som även en ovan person har god chans att använda. Se till att brandsläckaren är i gott skick och att inga delar är trasiga.

Även brandfilt är bra att ha hemma och består av glasfiberduk som inte släpper igenom brännbara gaser. Därmed är det ett bra sätt att kväva mindre bränder. En bra storlek på en brandfilt är 180 x 120 cm så att den kan täcka en vuxen människa.

Öva på utrymning med familjen

Boverket rekommenderar att du övar på utrymning med hela familjen då det är viktigt att alla i familjen, även barn, vet hur de ska agera om det börjar brinna. Om det brinner i din lägenhet ska du stänga in branden om det är möjligt. Lämnar du lägenheten ska du alltså stänga dörren.

Invänta räddningstjänst om det brinner hos grannen

I ett flerbostadshus ska en brand inte kunna sprida sig från lägenhet på mindre än 60 minuter. Om trapphuset blir rökfyllt när det brinner hos grannen är det därför bättre att vänta i lägenheten tills antingen branden är släckt eller tills det sker en utrymning i räddningstjänstens regi.

Förvara inget i trapphuset

Barnvagnar och rullatorer ska aldrig förvaras i trapphuset då det försvårar vid utrymning. Förutom att blockera vägen kan föremål i värsta fall användas för att anlägga en brand i ett gemensamt utrymme.

Rengör fläkten till spisen och använd lock

Eftersom spisbränder är den vanligaste orsaken till brand i hemmet så finns det ett antal åtgärder som är bra att tänka på. En är att regelbundet rengöra köksfläkten från fett.  En annan är att alltid ha ett lock tillgängligt då bränder i kastruller och stekpannor är bäst att släcka genom att kväva elden.

Använd inte trasiga kablar

Lösa sladdar och kablar i hemmet bör kontrolleras med jämna mellanrum och om du vet att någon kabel krånglar eller glappar – byt ut den. Även tekniska fel och elektronik är en vanlig orsak till bränder i hemmet.

Ha uppsikt över tända ljus

Om du har tända ljus i hemmet så ska de inte lämnas utan uppsikt.

Rädda – varna – larma – släck

Minnesregeln vid brand är att första rädda dig själv och andra i närheten samt att varna de som hotas av branden. Därefter gäller det att larma SOS Alarm på 112 och till sist, om det är möjligt utan risk för att skadas, försök att släcka branden.

Källa: Boverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Brandskyddsföreningen.