Annons

Här finns pengar att hämta

Tips & Råd Vill du ordna bingo, biokvällar eller möten? Låt det inte stupa på pengarna. Hyresgästföreningen har förhandlat fram särskilda medel. Men många miljoner av pengarna används inte.

SE SIFFROR FÖR DITT LÄN LÄNGST NER.

Hyresgästföreningen har frivilliga avtal med de flesta kommunala bostadsbolag och större privata om ekonomiska bidrag till så kallat boinflytande och fritidsmedel (se rutan). Det handlar om mycket pengar.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Hem & Hyra har undersökt hur stora summor det rör sig om för de tre största kommunala bostadsbolagen i varje län. 49 av dem har avtal om boinflytande och fritidsmedel för sammanlagt nästan 58 miljoner kronor.

Över hela riket handlar det om 90 miljoner kronor, eller 11 procent av Hyresgästföreningens totala intäkter, visar årsredovisningen för 2014.

De utbetalda pengarna från värdarna har minskat med nästan 10 miljoner de senaste fem åren. Trots det finns 78 miljoner kronor liggande hos föreningen, som inte använts till aktiviteter. 

Läs ocksåKändisarnas avslöjar värsta stället de bott på: "Musskit och kaos"

Det är ett problem, anser flera personer inom Hyresgästföreningen som Hem & Hyra pratat med. Ett enkelt problem att lösa, kan tyckas: Att sätta sprätt på mera pengar.

Men en del bostadsbolag fördelar pengarna per lägenhet, oavsett om det ens finns någon lokal hyresgästförening i kvarteret. På andra håll kan lokala föreningar ha lagts ner, kanske för att eldsjälarna flyttat eller tappat gnistan. En del värdars avtal tillåter inte att pengarna då omfördelas till ett annat område. Därför förblir pengarna låsta tills någon ny eldsjäl tar vid.

Enligt Hyresgästföreningens kvalitetskriterier ska man att inte söka pengar innan det finns någon verksamhet, eller en tydlig planering för vad som ska göras. Redovisning av resultat och medel kopplade till boinflytandeavtal ska göras årligen.

Läs ocksåParkeringsplats får vara hur dyr som helstP-hyrorna skiljer i Skärblacka.

Storleken på avtalet bestäms ofta i samband med de årliga förhandlingarna om hyran, även om Hyresgästföreningen hellre ser att de båda förhandlingarna hålls isär. Föreningen ser en risk för att medel till boendeinflytande och fritidsmedel används som ett påtryckningsmedel för att få föreningen att skriva under avtal om oskäliga hyreshöjningar.

Som med alla utgifter en värd har så är det hyresgästerna som i slutändan får vara med och betala. Alla betalar en slant varje år oavsett om man deltar i de aktiviteter som ordnas – eller ens är med i Hyresgästföreningen.

Av de 61 kommunala bostadsbolag som tillfrågats i Hem & Hyras undersökning svarar 49 att de har avtal om boinflytande och fritidsmedel. Åtta har det inte och fyra har bara avtal om antingen boinflytande eller fritidsmedel. Några bolag annonserar dessutom att man nyligen sagt upp samarbetet.

För två och ett halvt år sedan sade Hyresbostäder i Norrköping upp avtalet om boinflytande med Hyresgästföreningen. Relationen mellan föreningen och det kommunala bostadsbolaget var ansträngd redan innan och blev inte bättre av att avtalet sades upp.

Annons

Huvudsakligen riktades kritiken mot att Hyresgästföreningens aktiviteter nådde ut till för få. Framför allt yngre och hyresgäster med utomnordisk bakgrund ansåg bolaget var alltför underrepresenterade. Numera får enskilda hyresgäster eller föreningar i områdena söka pengar för sina aktiviteter inom vissa ramar.

Den internationella kvinnogruppen är ett exempel på en sådan verksamhet som, enligt Anna Kanervo på Hyresbostäder, är resultatet av en direkt dialog mellan värd och hyresgäster.

– Förr hade vi inte möjlighet att själva ha kontakt med våra kunder och stötta enskilda projekt på samma sätt, säger hon.

Bakom initiativet står hyresgästen Reham El Shanbaki. Hon hade noterat att en stor del av kvinnorna som flyttat till Sverige levde isolerade liv i sina lägenheter.

För dem har kvinnogruppens veckovisa träffar både blivit en källa till samvaro och ett sätt att lära sig hur det svenska samhället fungerar.

– Förutom att många har svårt med språket kan de ofta inte så mycket om hur vi hanterar saker som källsortering, grovsopor, tvättstugan och ansökning till dagis. Här kan vi träffas, göra roliga saker och lära oss av varandra, säger hon.

Björn Johansson, ordförande för Hyresgästföreningen region Sydost, medger att det på vissa håll varit svårt att använda fritidsmedlen på ett sätt som gynnar så många som möjligt.

– Vi måste bli bättre på att nå ut till olika individer. Våra lokala grupper blir lätt lite homogena, vilket blir fallet då de drivs efter personliga intressen.

Att bostadsbolagen driver verksamheterna i egen regi är dock ingen kvalitetsgarant, påpekar han.

– Man ska inte förledas att tro att inte de själva har egna intressen.

Kopparstaden i Falun har följt Hyresbostäder i Norrköpings exempel och har sagt upp avtalet från och med halvårsskiftet. Anledningen är ungefär densamma som i Norrköping: Bolaget vill att fler ska ta del av pengarna. Men Annika Stålberg, utvecklingschef på Kopparstaden, vill betona att det inte ligger någon konflikt bakom.

Annons

Omkring 14 mil söderut har Mimer gjort samma sak: Från och med i höst kommer Västeråsbolaget att ta över ansvaret för boinflytande. Det rör sig om 600 000 kronor som Hyresgästföreningens verksamhet går miste om. Kommunikationschefen Eva Favaro anser att bolaget kan jobba mer aktivt mot hyresgästerna direkt i egen regi. Hon framför även viss kritik:

– Det förekom att vi upptäckte kostnader som inte ingick i projektöverenskommelsen, säger Eva Favaro.

Även om sålunda en stor majoritet av bolagen har avtal med Hyresgästföreningen finns en oro inom organisationen för att samarbetet ska minska i omfång. I verksamhetsberättelsen för 2014 står att ”de framförhandlade boinflytande och fritidsmedel från fastighetsägarna som används till verksamhet i bostadsområdena skulle i framtiden kunna minska”.

Pengarna används ibland till att finansiera tjänster för personal som arbetar med att stötta och samordna de som jobbar ideellt med boinflytande. Så uppsagda avtal kan innebära neddragningar på personalen.

Silla Odhnoff är folkrörelseutvecklare på Hyresgästföreningens riksförbund. Hon ser en trend i att allt fler större bostadsbolag säger upp avtal för att själva ordna aktiviteter. 

– Det kan både bero på att värden tycker att vi är för aktiva och starka eller för osynliga och passiva.

Silla Odhnoff exemplifierar:

– Om vi samordnat oss och blivit för starka och besvärliga som grupp, exempelvis inför en ombyggnad, kan bolaget dra in boinflytandet. Om vi inte använt pengarna vi fått, eller om de bara nått ett fåtal, kan värden dra in medlen av den anledningen.

Silla Odhnoff är kritisk till bostadsbolagens främsta argument för att dra in pengar – att värden får bättre valuta för slantarna i egen regi:

– Det är väldigt svårt att som enskild hyresgäst göra sin röst hörd mot sin värd. Det är viktigt att krav kan framföras i grupp.

Fakta: Håll koll på begreppen

Boinflytande:Hyresgäster ska få vara med och bestämma över sin lägenhet och sitt bostadsområde, till exempel om hur lekplatser ska se ut. Oftast gör värden det genom att teckna avtal med Hyresgästföreningen, men det händer att värdarna själva sköter det.

Fritidsmedel:Aktiviteter som ökar hyresgästernas trivsel och delaktighet, till exempel bussresor, studiecirklar, gårdsfika och bingokvällar.

Fakta: Så kommer du igång

Kläck en idé och slå dig ihop med några grannar. Allt från en bokcirkel till en tv-spelsklubb går an.  

Beskriv verksamheten och hur mycket pengar som behövs.

Vänd dig till din lokala Hyresgästförening för att söka medel. Saknas avtal: vänd dig direkt till värden.

Får du ett nej kan eventuellt Hyresgästföreningens regionkontor hjälpa.

Rulla i gång verksamheten enligt beskrivning! Var noga med redovisningen – det måste gå att följa i detalj vad pengarna går till.

Fakta: Så mycket pengar finns hos dig
Län Bostadsbolag Avtal med HGF Totalsumma
Blekinge Karlshamnsbostäder  Nej.
Blekinge Karlskronahem Både BI och FM. 1 500 000
Blekinge Ronnebyhus Både BI och FM. 300 000
Dalarna Kopparstaden Både BI och FM. 1 960 000
Dalarna Ludvikahem Både BI och FM. 495 542
Dalarna Tunabyggen Både BI och FM. 1 450 000
Gotland Gotlandshem Både BI och FM. 525 000
Gävleborg Gavlegårdarna Både BI och FM. 1 307 141
Gävleborg Hudiksvallsbostäder Både BI och FM. 255 000
Gävleborg Sandvikenhus Nej.
Halland Falkenb. bostads AB     Både BI och FM. 600 000
Halland Halmst. fastighetsAB Både BI och FM. 313 795
Halland Varbergs bostads AB Både BI och FM. 484 300
Jämtland Härjegårdar fstigh. AB Både BI och FM. 104 000
Jämtland Krokombostäder  Nej.
Jämtland Östersundshem Både BI och FM. 590 300
Jönköping Finnvedsbostäder Både BI och FM. 480 000
Jönköping Gislavedshus Både BI och FM. 300 000
Jönköping Vätterhem Både BI och FM. 1 100 000
Kalmar Bostadsb. Västervik Både BI och FM. 612 000
Kalmar Byggebo  Bara BI. 75 000
Kalmar Kalmarhem Både BI och FM. 300 000
Kronoberg Allbohus Bara FM. 30 000
Kronoberg Vidingehem Både BI och FM. 250 000
Kronoberg Växjöbostäder Nej.
Norrbotten Kirunabostäder  Både BI och FM. 140 000
Norrbotten Lulebo Både BI och FM. 1 153 000
Norrbotten Pitebo Både BI och FM. 200 000
Skåne Helsingborgshem Bara BI. 410 000
Skåne LKF Både BI och FM. 1 285 000
Skåne MKB Både BI och FM. 3 000 000
Stockholm Familjebostäder Både BI och FM. 5 500 000
Stockholm Stockholmshem Både BI och FM. 3 100 000
Stockholm Svenska bostäder Både BI och FM. 3 500 000
Södermanland E-tuna K-fastigheter Både BI och FM. 725 952
Södermanland Flens bostads AB Både BI och FM. 230 000
Södermanland Nyköpingshem Både BI och FM. 500 000
Uppsala Enköpings hyresbost Både BI och FM. 299 000
Uppsala Uppsalahem Både BI och FM. 867 000
Uppsala Östhammarshem Nej.
Värmland Arvika fastighets AB Både BI och FM. 222 000
Värmland Karlstads bostads AB Både BI och FM. 225 000
Värmland Karlstadshus Både BI och FM. 744 000
Västerbotten Bostaden i Umeå Bara BI 360 000
Västerbotten Lycksele bostäder Bara FM. 5 000
Västerbotten Skelleftebostäder Nej.
Västernorrland Krambo bostads AB Både BI och FM. 185 000
Västernorrland Mitthem  Bara FM. 150 000
Västernorrland Övikshem Både BI och FM. 170 000
Västmanland KBAB Både BI och FM. 725 000
Västmanland Mimer Både BI och FM. 787 016
Västmanland Salabostäder Både BI och FM. 300 000
Västra Götaland Bostadsbolaget Både BI och FM. 4 900 000
Västra Götaland Familjebost, Gbg Både BI och FM. 3 177 348
Västra Götaland Poseidon Både BI och FM. 5 757 680
Örebro Karlskogahem Både BI och FM. 277 000
Örebro Kumla bostäder Både BI och FM. 500 000
Örebro Örebrobostäder Både BI och FM. 3 456 216
Östergötland Hyresbostäder Nej.
Östergötland Platen Både BI och FM. 615 000
Östergötland Stångåstaden Både BI och FM. 900 000

FOTNOT: Siffrorna gäller för 2014 och grundar sig på en undersökning som Hem & Hyra skickat ut till de tre största kommunala bostadsbolagen i samtliga 21 län (på Gotland finns endast ett bolag).  

Läs också Så spelar du instrument hemma – utan att störa grannarna Tecken på vägglöss i ditt hem – och hur du blir kvitt dem Fixa rätt ljus hemma – för att avlasta ögonen och må bättre

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.