Annons

Här kan du få hjälp med bullret

Tips & Råd Blir du störd av buller där hemma? Se vilka regler som gäller för olika ljud och få råd om vart du vänder dig.
Tystare hemma, med hjälp av Hem & Hyras knep.
Foto: Pixabay

Den som har en så kallad smart telefon kan ladda ner en app som mäter ljud. Tester av bullerappar har visat att de inte är särskilt tillförlitliga, men kanske kan de ge en uppfattning om det är värt att begära en riktig bullermätning.

Vart du ska vända dig beror på vilken typ av ljud det handlar om och varifrån det kommer.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Exempel 1: Bilarna blir fler och fler

Den som äger vägen är ansvarig – oftast kommunens trafikkontor eller statliga Trafikverket. Ring dit, de har beräkningar på hur mycket det bullrar och kan bedöma var riktvärdena överskrids.

? Följ Hem & Hyra på Facebook så missar du inget

Läs ocksåSå hanterar du en störande granne

Kanske har de erbjudit hyresvärden bidrag för att installera bättre fönster utan att värden har nappat? Om du inte får gehör kan du ringa kommunens miljöförvaltning och till Hyresgästföreningen.

Exempel 2: De bygger på granntomten

Vid byggen kan det få bullra mer än vanligt under en period – annars skulle man inte kunna bygga nytt i tätorter. Det finns ändå gränser för hur mycket och under vilka tider det får låta.

Läs ocksåHög musik stör oss mest

Dokumentera hur ofta och vid vilka tider det sker. Om det finns risk för människors hälsa kan kommunens miljökontor gripa in. Annars kan kanske Hyresgästföreningen hjälpa till att få nedsatt hyra.

Exempel 3: Puben spelar dunka-dunka

Annons

Riktvärdena för musik är strängare än för andra ljud eftersom toner och basljud upplevs mer besvärande även vid lägre volym. Kommunens miljöförvaltning bedömer om det kan vara en olägenhet och i så fall kan krogen tvingas att åtgärda det. Om miljöförvaltningen inte kan göra något kan ibland Hyresgästföreningen få hyresvärden att agera för att hitta en lösning.

Exempel 4: Ventilationen väsnas

Många klagar på ventilationsanläggningar som brummar dygnet runt. Även om ljudet inte är så högt vet man att lågfrekventa ljud kan vara särskilt irriterande. Oftast är det fastighetsägaren som har ansvaret, så anmäl störningen dit. Ibland räcker det med en enkel justering. Om hyresvärden inte löser problemet kan Hyresgästföreningen eller eventuellt miljöförvaltningen trycka på.

Exempel 5: Huset ska renoveras

Inför större renoveringar har oftast hyresvärden och Hyresgästföreningen förhandlat fram vilka tider det får bullra och om viss kompensation på hyran. Gäller det däremot ”sedvanligt underhåll” under en begränsad tid, så kan rätten till nedsättning av hyran vara bortförhandlad. Dokumentera när det låter och kontakta gärna Hyresgästföreningen för att kolla vad som gäller.

Exempel 6: Vaknar av godståg

Om man bor nära en järnväg (eller flygplats) får man tåla något högre buller utomhus än från en väg, men inomhus är det samma riktvärden som gäller: Högst 30 decibel i medelvärde och 45 decibel i maxvärde, till exempel när ett tåg kör förbi. Det får dock inte hända för många gånger per natt. Kontakta i så fall Trafikverket eller kommunens miljöförvaltning.

Exempel 7: Barn stojar på gården

I allmänhet måste man tåla att barn låter – både inne i lägenheter och när de leker utomhus. Oftast är det dessutom på dagtid det händer och då förväntas man tåla mer ljud än på natten. Det gäller även dem som behöver sova på dagen. Försök ändå att prata med föräldrarna. De kanske inte har tänkt på hur det kan låta och kan välja att låta barnen leka på annan plats ibland.

Annons

Exempel 8: Grannen spelar hårdrock

Musik kan vara särskilt störande (se fall 3). När det är grannen som ligger bakom är det bäst att först kontakta grannen själv. Om det inte hjälper så har hyresvärden ofta anvisat vart du ska vända dig, exempelvis till störningsjouren. Dokumentera störningarna om de upprepas. Hyresgästföreningen kan i vissa fall begära att hyresvärden ljudisolerar bättre eller säger upp grannen.

Exempel 9: En hög ton gör mig galen

Liksom för basdunk och musik finns det ett särskilt, strängare riktvärde, 25 decibel, för ihållande toner eftersom sådana ljud är mer störande. Om hyresvärden inte ser till att åtgärda problemet kan du vända dig till Hyresgästföreningen för att få hjälp. Ifall ljudet kommer från en källa som hyresvärden inte har ansvar för kan du kontakta miljöförvaltningen.

Exempel 10: Min käraste ligger och snarkar

För sådant buller finns inga riktvärden, men båda har allt att vinna på att det upphör. Vänd dig till din partner. Ofta hänger snarkandet ihop med att han eller hon ligger på rygg. Att fästa en tennisboll med gummisnodd bak på pyjamasen kan hindra det. Pröva annars snarkhjälpmedel från apoteket eller fråga läkare eller tandläkare om en bettskena eller annan hjälp.

Fakta: Lagar och regler
  • I grunden är det den som ligger bakom ljudet som är ansvarig för att det inte ska låta för mycket i din bostad.
  • Myndigheterna råder därför den som störs av buller att först kontakta ”verksamhetsutövaren”, vi tar som exempel ägaren till en musikpub.
  • Ifall pubägaren inte gör något kan du ringa till kommunens miljöförvaltning, som har tillsynsansvar och ska se till att lagar och regler följs på det här området.
  • Om miljöförvaltningen bedömer att klagomålen kan vara befogade kan pubägaren tvingas att göra en bullermätning i din lägenhet. Visar den för höga värden måste ljudet åtgärdas.
  • För hyresgäster finns också en annan väg: att ta upp problemet med hyresvärden och om det inte hjälper ringa till Hyresgästföreningen.
Fakta: Riktvärden för ljud inomhus

Maximalt: 45 dBA
Medelnivå*: 30 dBA
Toner eller musik: 25 dBA

*Medelnivå under ett dygn, där ljud på kvällar och nätter får större betydelse än ljud på dagtid.

Läs också Behåll eller röj? Så kommer du igång med rensningen hemma Kändisarnas avslöjar värsta stället de bott på: "Musskit och kaos" Parkeringsplats får vara hur dyr som helst

Trygghet i boendet

Ja!

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.