Annons

Hjälp i hemmet för äldre – så kan det ordnas

Tips & Råd Byta gardiner och glödlampor, sätta upp tavlor och bära kartonger till soprum. Fixargruppen i Hisings Backa hjälper pensionärer.– Då kan de bo kvar hemma längre, säger fixaren Jimmy Kock.​
För Fixargruppen i Hisings Backa är det bråda dagar.
Mitt i ett bostadsområde ligger gruppens egenhändigt
renoverade högkvarter, kallat Röda stugan.
 
Under en anslagstavla full med post-it-lappar sitter Walli Amjadiam med luren till örat:
– Röja i en källarskrubb och byta några proppar … Tyvärr har vi inte tid förrän på torsdag i nästa vecka.
Omkring honom går ett halvdussin ”fixare” igenom dagens olika uppdrag. Fem pensionärer ska få hjälp med vardagliga göromål i sina hem. Några vill få grejer slängda i soprummet. Andra vill få glödlampor och lysrör bytta.
Fixargruppen är en daglig verksamhet för personer med funktionshinder i stadsdelen.
Gruppen består av två handledare och mellan fem och tio deltagare.
Verksamheten fyller två funktioner. Dels de äldres behov av en hjälpande hand. Dels de funktionshindrades
behov av ett meningsfullt arbete där de känner att de duger.
– Till skillnad mot mycket av annan daglig verksamhet där man sitter och gör olika saker och kanske får arbetsledarens beröm får gubbarna här en skön och äkta respons med en gång direkt från människors hjärtan, säger handledaren Jörgen
Tjusling.
 
Fixargruppen utför också trädgårdsarbete som att klippa häckar och gräsmattor. Dessa arbetsuppgifter tar de betalt för enligt ordinarie hemtjänsttaxa. De andra tjänsterna
är gratis.
Antalet kommunala fixare växer stadigt över hela landet. Den ursprungliga verksamheten startades 2001 i Höganäs kommun där tjänsten fick namnet Fixar-Malte.
Hösten 2007 hade 155 av landets kommuner någon form av fixartjänst.
Tanken med servicen är att undvika mänskligt lidande. Många äldre råkar ut för olyckor när de står på stegar och till exempel ska byta glödlampor i taket och ändra gardiner.
De äldres fallolyckor kostar landstinget och kommunerna 4,8 miljarder kronor varje år. Ofta är det i hemmet som olyckan är framme.
– Fixartjänsterna är lönsamma för samhället, säger Irene Lindström på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).
Antalet kommuner som tar ut avgifter för fixartjänsterna är cirka tio procent.
Landets pensionärsorganisationer anser att tjänsten måste vara avgiftsfri för att komma till sin rätt.
– Många pensionärer har låga pensioner och försöker spara in på områden som inte är oundgängliga, säger Guy Lööv, utredare hos PRO.
 
 ​

Annons
Fakta: i hemmet

Kontakta äldreomsorgen i din kommun.
Saknas fixartjänster, finns det inte så många kostnadsfria alternativ, såvida man inte har en god kontakt med en granne eller närstående som gärna hjälper till.
Annan likvärdig hjälp från samhället är behovsprövat.På många håll erbjuder kyrkan och frivillig-organisationersom Röda Korset kostnadsfri hjälp med praktiska göromål i samband med hembesök hos de äldre. Kontaktadin lokala församling eller Röda Korset för information.

Det finns ett växande antal företag som erbjuder olikaformer av avgiftsbelagda tjänster motsvarande fixarhjälp.

 

Läs också Försäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar Så här barnsäkrar du din lägenhet Brandsäkra lägenheten – så här gör du för att vara trygg Kolla brandfällorna i trapphuset Om din partner blir sjuk och du vill bo kvar Tänk på döden – bygg ditt eget skyddsnät

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.