Annons

Så undviker du bråk i tvättstugan

Tips & Råd ​Gräl, hot, stölder, knivslagsmål. Tvättstugan är en klassisk arena för grannkonflikter. Var femte hyresgäst har hamnat i tvättstugebråk och oftast handlar det om tvättiderna, visar Hem & Hyras undersökning.
Grannar kan ha olika normer i sina hem utan att det stör någon, men i den gemensamma tvättstugan kan olikheterna
leda till rejäla krockar.
I värsta fall går det så långt som till hot och våld. Bara i Stockholms län polisanmäldes 72 fall av hot och misshandel i tvättstugor i fjol, berättar Ulla Wittrock, statistiker på länskriminalpolisen.
– Den vanligaste orsaken verkar vara att man är oense om vem som har rätten att använda tvättmaskinerna, säger hon.
Polisanmälningarna är ändå bara toppen på ett isberg. Hem & Hyras undersökning, där drygt 1 000 personer intervjuades, visar att var femte hyresgäst har hamnat i bråk i tvättstugan.

Absolut vanligast är att det handlar om tvättiderna (se grafiken till vänster). Näst vanligaste orsaken till bråk är städningen.
Cecilia Henning, docent och lektor i socialt arbete vid Hälsohögskolan i Jönköping, har forskat om grannkontakter.
Hon säger att det är en myt att grannar svetsas samman genom att ta hand om gemensamma saker.
– Det kan lika gärna bli tvärt om. Ofta måste man anpassa sig jättemycket till andra på jobbet och vill slippa göra det där man bor också.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

Man vill göra på sitt sätt och då skapas lätt irritation. Det är sådant vi märker i tvättstugorna.
Cecilia Henning tror att tydliga regler och små tvättstugor är en lösning. Däremot inte de digitala bokningssystem som blir allt vanligare.
– För gamla är det helt förkastligt. Och om man inte kan se vem som har bokat tid före och efter ökar anonymiteten. Har man däremot ett ansikte på den som kommer efter så
är chansen att man städar och håller tiden större. Annars blir det pinsamt.

Annons

Fastighetsägare försöker förebygga tvättstugebråk på olika sätt. Digitala bokningssystem kan bidra till att minska konflikterna eftersom de gör att man inte kan överskrida sina tvättider.

Andra provar stortvättstugor med personal som håller ordning och reda. En tredje trend är att man installerar tvättmaskin och torktumlare i varje lägenhet i stället för att ha
en stor gemensam tvättstuga.

Detta tycks också vara vad den yngre generationen föredrar.
Av de 77 procent i Hem & Hyras undersökning som använder gemensam tvättstuga, skulle nästan hälften hellre vilja ha egna maskiner och det är betydligt vanligare bland yngre än bland äldre hyresgäster.

Annons
 
Fotnot: Skop gjorde undersökningen åt Hem & Hyra och telefonintervjuade 1 009 slumpvis utvalda medlemmar i Hyresgästföreningen under december månad.

Läs också Tvättstugan – källa till vänskap och konflikt Här är de elva vanligaste frågorna om ditt förråd Så undviker du tvättstugebråk Tvättstugan - så nöjda är vi med den Tvätta på rätt sätt - spara energi och tid

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.