Annons

Värmen fungerade inte – har jag rätt till sänkt hyra?

Jag bor i en ombildad bostadsrättsförening. Jag bor kvar som hyresgäst sedan åtta år. Sedan mitten av januari 2019 fun­gerar inte värmen i huset på grund av något läckage som ännu inte är åtgärdat. På styrelsen uppmaning användes elvärmare under vintern. Det blev dyra elräkningar av detta. Styrelsen har gått med på att ersätta förhöjda elräkningar både för hyresgäster och bostadsrättsinnehavare. Ännu har vi inte sett till några pengar. Jag har i brev till styrelsen begärt nedsättning av hyran och retroaktiv återbetalning. Alltså. Har jag rätt i att värmen ingår i hyran och eftersom det inte finns någon värme i huset borde det innebära en reducering av hyran?

Undrar: Kent

Ja har du inte haft någon värme alls, eller om temperaturen varit alltför låg, har du rätt att få hyresreduktion för tiden problemen varade. Dessutom har du rätt till ersättning för den ökade elkostnaden som elvärmaren orsakade.

Senaste frågorna
Visa fler
Om Hyresakuten

Här kan du som medlem i Hyresgästföreningen få svar på juridiska bostadsfrågor.

Skriv till
Hyresakuten
Hem & Hyra
Box 7514
103 92 Stockholm

Skicka frågor via e-post:
hyresakuten@hemhyra.se

Vi svarar på frågor av mer övergripande intresse och i den mån vi hinner.

Vill du ha snabbt svar vänd dig direkt till Hyresgästföreningen
Där hittar du också fler frågor och svar.

Illustrationer: Ann-Li Karlsson.

Trygghet i boendet

Ja!
Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.