HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Bostadsbolag på efterkälken börjar sortera matavfall

Södermanland Under 2018 ska Strängnäs bostads införa matavfallssortering, som det sista kommunala bostadsbolaget i Södermanlands län. En majoritet av bolagen inom allmännyttan i Mellansverige låter hyresgästerna sortera ut matavfall, men i Värmlands län är det färre än hälften.
Foto: Petra Marandi Roos
En stor del av de kommunala bostadsbolag och kommuner som ännu inte har infört sortering av matavfall planerar att göra det under de närmaste två åren. Regeringens miljöetappmål om att ta vara på en större del av matavfallet är en bidragande orsak.

Varför Strängnäs bostads har dröjt med att införa utsortering av matavfall råder det delade meningar om. Vesa Hiltula, återvinningschef på det kommunala bolaget Sevab Strängnäs energi, hävdar att möjligheten har funnits för alla fastighetsägare i kommunen, inklusive Strängnäs bostads, sedan 2011. Den bilden känner inte Lars Keyser, vd för bostadsbolaget, igen sig i.

Lars Keyser, vd för Strängnäs bostads.

– Vi har velat införa sortering av matavfall, men har blivit bromsade tidigare. De påstår att vi har haft erbjudandet sedan 2011, men vi har inte uppfattat att vi har fått något sådant erbjudande, säger Lars Keyser.

Utsorteringen av matavfall kommer att införas i två etapper under 2018 och omfatta alla hyresgäster hos Strängnäs bostads. Matavfallet, det vill säga matrester, skal, kaffesump och liknande, ska hyresgästerna lägga i vanliga avfallspåsar av plast. Påsarna kastas sedan i ett eget kärl i soprummet. Det blir alltså ingen färgsortering, med olikfärgade påsar i samma kärl, som också finns som alternativ i kommunen.

I Uppsala län och Västmanlands län har samtliga kommunala bostadsbolag infört matavfallssortering. I Örebro län har alla utom ett allmännyttigt bolag börjat sortera ut matavfall, i Dalarnas län alla utom två. 6 av 11 kommunala bostadsbolag i Gävleborgs län och 6 av 16 i Värmlands län har infört sortering (se faktaruta nedan).

Annons

Bland de kommunala bostadsbolag och kommuner som inte har infört utsortering av matavfall ligger många just nu i startgroparna. En bidragande orsak är att regeringen 2012 fattade beslut om 13 miljöetappmål. I ett av målen står att ”insatser ska vidtas så att resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas, så att även energi tas tillvara senast 2018.”

Läs ocksåHyresgäster hjälptes åt att ge jeans nytt liv – här är bästa återbrukstipsenThea Thanprasit, halvkroppasbild, sitter med jeans framför sig på bordet, på återbruksverkstaden.

Om matavfall komposteras minskas utsläppen av växthusgaser, samtidigt som näring, exempelvis fosfor, kan tas tillvara. Rötas matavfallet tar man dessutom tillvara energi genom att man kan använda biogasen som drivmedel. Nackdelen med rötning är att matavfallet måste transporteras till en anläggning, som i vissa fall kan ligga många mil bort. I Strängnäs fall skickas matavfallet till Lilla Nyby i Eskilstuna, där avfallet skiljs från plastpåsarna och blandas med vatten till en grötig massa som kallas ”slurry”. Slurryn transporteras sedan med tankbilar till flera olika anläggningar där den rötas och blir biogas.

Susanna Holmgren, tf gatuchef i Eda kommun.

Senast möjligheten att erbjuda sortering av matavfall utreddes i Eda kommun, som ligger i Värmlands län vid gränsen mot Norge, blev slutsatsen att miljöbelastningen skulle bli större än miljönyttan.

Annons

– Det var före min tid, men vad jag vet räknade de på koldioxidutsläppen vid transporterna. Det är svårare att hitta bra lösningar i glesbygdskommuner jämfört med storstadskommuner, men vi ska snart ta fram en ny avfallsplan och förhoppningen är att vi ska kunna ta tillvara allt matavfall. Kanske kan vi samordna transporterna på något sätt, säger Susanna Holmgren, tillförordnad gatuchef i Eda kommun.

Läs ocksåJulklappen som blev en supersnackis: "Vi är inte särskilt imponerade"
Fakta: De här kommunala bostadsbolagen har matavfallssortering

Här kan du se om bolaget låter hyresgästerna sortera ut matavfall:

UPPSALA LÄN
Enköpings hyresbostäder: Ja.
Hebygårdar: Ja.
Håbohus: Ja.
Knivstabostäder: Ja.
Tierpsbyggen: Ja. Började 2017.
Uppsalahem: Ja.
Älvkarlebyhus: Ja.
Östhammarshem: Ja.

SÖDERMANLANDS LÄN
Eskilstuna kommunfastigheter: Ja.
Flen bostads: Ja.
Gnestahem: Ja.
Katrineholms fastighets: Ja.
Nyköpingshem: Ja.
Kustbostäder, Oxelösund: Ja.
Strängnäs bostads: Nej. Ska införa sortering av matavfall 2018. Möjligheten har funnits i kommunen sedan 2011.
Trosabygdens bostäder: Ja.
Vingåkershem: Ja.

VÄRMLANDS LÄN
Arvika fastighets: Ja, sortering håller just nu på att införas i samtliga fastigheter.
Eda bostads: Nej. Kommunen har planer på att utreda förutsättningarna.
Filipstadsbostäder: Ja, Nykroppa, Persberg och Lesjöfors har matavfallssortering. Filipstads tätort kommer att få.
Forshagabostäder: Nej. Kommunen utreder framtida sortering av matavfall.
Grums hyresbostäder: Nej. Kommunen utreder framtida sortering av matavfall.
Hagforshem: Nej. Kommunen planerar att införa sortering av matavfall hösten 2018.
Hammaröbostäder: Nej.
Karlstads bostads: Ja.
Kilsbostäder: Ja.
Kristinehamnsbostäder: Ja. Alla hyresgäster sorterar matavfall utom i ett hus med ett 30-tal lägenheter, där det fortfarande finns sopnedkast.
Munkforsbostäder: Nej. Kommunen planerar att införa sortering av matavfall hösten 2018.
Stiftelsen Björkåsen, Storfors: Ja.
Sunne bostads: Nej. Kommunen planerar att införa sortering av matavfall hösten 2018.
Säfflebostäder: Nej.
Torsby bostäder: Nej. Kommunen planerar att införa sortering av matavfall hösten 2018.
Årjängs bostads: Nej. Frågan ska utredas av kommunen under 2018.

ÖREBRO LÄN
Askersundsbostäder: Ja.
Degerforsbyggen: Ja.
Hallbo, Hallsberg: Ja.
Boab, Hällefors: Ja.
Karlskogahem: Ja.
Kumlabostäder: Ja.
Laxåhem: Ja.
Lekebergsbostäder: Ja.
Libo, Lindesberg: Ja.
Ljusnarsbergs kommunfastigheter: Nej. Införs vid årsskiftet 2017/2018.
Norabostäder: Ja, förutom på området Baccus, där ombyggnation av avfallsrum pågår. När det är klart sorterar alla hyresgäster ut matavfall.
Öbo, Örebro: Ja.

VÄSTMANLANDS LÄN
NVK, Fagersta och Norberg: Ja.
Hallstahem: Ja.
Salabostäder: Ja.
Skinnskattebergs kommun: Ja.
Surahammarshus: Ja.
Mimer, Västerås: Ja.
Köpings bostads: Ja.
Arbogabostäder: Ja.
Kungsörs fastighets: Ja.

DALARNAS LÄN
Gamla byn, Avesta: Ja.
Tunabyggen, Borlänge: Ja.
Kopparstaden, Falun: Ja.
Gagnefsbostäder: Ja.
Hedemorabostäder: Ja.
Leksandsbostäder: Ja.
Ludvikahem: Nej. Kommunen fattade i oktober beslut om matavfallssortering. Planen är att det ska införas 2019.
Malungshem, Malung-Sälen: Ja.
Morastrand: Ja.
Orsabostäder: Ja.
Rättviks fastigheter: Ja.
Bärkehus, Smedjebacken: Ja
Säterbostäder: Nej. Kommunen håller på att ta fram en ny avfallsplan där matavfallssortering för samtliga hushåll ingår, och har siktet inställt på att införa det 2019.
Vansbrohem: Ja.
Norra Dalarnas fastighets, Älvdalen: Ja.

GÄVLEBORGS LÄN
Bollnäs bostäder: Nej. Kommunen planerar att införa matavfallssortering för villor 2018 och för flerfamiljshus 2019.
Faxeholmen, Söderhamn: Ja, 84 procent av hyresgästerna har möjlighet att sortera ut matavfall, och under 2018 är planen att höja andelen till 95 procent.
Gavlegårdarna: Ja.
Hoforshus: Ja.
Hudiksvallsbostäder: Nej. I slutet av 2018 beräknar kommunen att alla fastighetsägare kan erbjudas matavfallssortering och Hudiksvallsbostäder siktar på att alla hyresgäster då ska sortera ut matavfall. Undantag kan göras om tillgängligheten för sophämtningen är svår att lösa.
Ljusdalshem: Nej. Kommunen håller på att införa matavfallssortering, som är frivillig för fastighetsägarna. Under 2018 ska en ny bil köpas in som möjliggör hämtning från flerfamiljshus och då är det troligt att Ljusdalshem börjar med sortering.
Nordanstigs bostäder: Nej. Kommunen planerar att införa utsortering av matavfall 2019 och då är det troligt att Nordanstigs bostäder kommer att införa det.
Ockelbogårdar: Ja.
Alfta-Edsbyns fastighets, Ovanåker: Nej. Kommunen planerar att införa matavfallssortering för villor 2018 och för flerfamiljshus 2019.
Sandvikenhus: Ja.

Källor: Avfall Sveriges ”Rapport 2017:26: Hushållsavfall i siffror – kommun- och länsstatistik 2016”, e-postsvar från bostadsbolag, kommuner och avfallshanteringsbolag, samt uppgifter på deras webbsidor.

Läs också Gaskrisen: Eva hotas av sexdubblad värmekostnad – ”Vet inte hur jag ska ha råd” Sopkameror halverar stöket – ändå nödlösning: ”Ger en konstig känsla hos många” Värden rotade igenom Emmas sopor – skickade faktura på tusen kronor: ”Helt absurt”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.