Annons

Rut skapar jobb – men inte för arbetslösa i Sverige

Nyheter Ända sedan rutavdraget infördes har det debatterats vilt. Efter 13 år kan man se att det har lett till tusentals nya arbetstillfällen – men inte till de grupper som var tänkt. 
Foto: Jenny Knutsson
Hemstädning dominerar bland de hushållsnära tjänsterna. Nästa år kan rutavdraget breddas ytterligare och ålderspensionärer få bättre villkor.

När rutavdraget infördes av den borgerliga regeringen 2007 var syftet bland annat att omvandla svart arbete till vitt, att fler korttidsutbildade skulle få jobb och att män och kvinnor skulle få enklare att kombinera familjeliv och arbetsliv på lika villkor.

Det som har lyckats bäst är att minska den svarta marknaden för hemstädning och liknande. Enligt en stor undersökning från Skatteverket har svenskarnas medvetna köp av svarta tjänster minskat sedan 2005 från cirka 11 till 3 miljarder kronor och samtidigt har nya, vita jobb skapats.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

Analyser från den statliga myndigheten Tillväxtanalys, visar att rutavdraget skapade omkring 8 500 nya heltidsjobb under perioden 2010 till 2015. Å andra sidan kostade varje rutarbete 1,6 – 1,9 miljoner kronor per år i utebliven skatt. Om de pengarna hade använts på andra sätt hade de också kunnat leda till nya arbetstillfällen.

Det andra målet – att fler korttidsutbildade skall komma in på arbetsmarknaden – har fått tveksamt resultat. Bara var femte rut-anställd har kort utbildning och de allra flesta hade andra jobb innan de började i rutbranchen, enligt Tillväxtanalys.

Annons

Även Riksrevisionen har granskat rutreformen och kommit fram till att många av de nya rutarbetarna är arbetskraftsinvandrare, framför allt från Östeuropa. Det innebär att avdraget inte ger så stor effekt för arbetslösa i Sverige.

Läs ocksåStor undersökning: rut-avdrag går sällan till hyresgäster

Johanna Rickne, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet, har undersökt vilka som arbetar i rutbranschen.

– Vi har fått många utrikesfödda företagare som invandrat från andre EU-länder. Däremot har det blivit en relativt liten förbättring för kvinnor med flyktingbakgrund. Om man vill använda statliga medel för att underlätta deras integration och arbetssituation, så är min slutsats att rutavdrag är en ineffektiv metod, säger Johanna Rickne.

Annons
Läs ocksåSå gör du för att få rutavdrag

När det gäller syftet att underlätta för familjer att kombinera familjeliv och yrkesliv så verkar även det ge tveksamt resultat. Riksrevisionens granskning visar att bara 31 procent av de som använder rut har barn som bor hemma.

Trots all kritik planeras nu en utvidgning av rutavdraget, efter överenskommelsen mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna i januariavtalet i fjol. Nu är det inte längre arbetsmarknad, integration eller jämställdhet som anges som syfte. Punkten om rutavdrag finns under rubriken “Bättre villkor för företagande och entreprenörer”.

Fakta: Mera rut nästa år

En statlig utredning föreslog i januari en utvidgning av rutavdraget från 2021:

  • Tvätt vid tvättinrättning, inklusive transport av tvätten.
  • Möblering av bostad, inklusive montering av nya möbler.
  • Transport av bohag till andrahandsbutiker, loppmarknader och liknande där det kan komma till återanvändning samt till och från magasinering.
  • Enklare tillsyn av bostad, exempelvis ett fritidshus.
  • Taket för avdrag höjs till 75 000 kronor per person och år.

I höst kommer förslag om ytterligare utvidgning och/eller subventionering för personer över 65 år.

Läs också Så slipper ni bråka om stök när ni flyttar ihop: ”Spara in på egen tid” Hyresgästen lämnade kvar möbler – och död katt Tiktok-sjärnan Auri städar hem med sopberg: "Folk lider, jag berättar deras historia"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.