HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

72 000 stockholmare får hyreshöjning med 2,35 procent

Stockholm Hyresförhandlingar mellan Hyresgästföreningen och Stockholms kommunala bostadsbolag är klar. Hyran höjs med 2,35 procent från första januari. De med högst hyror får en höjning med 1,85 procent.
Foto: Gry Ellebjerg
Hyresgästerna hos Willhem i Botkyrka får en hyreshöjning på 1,35 procent.

Förra året slutade hyresförhandlingarna med stockholmsbolagen med en tvist som Hyresmarknadskommittén fick avgöra. Följden blev retroaktiva hyreshöjningar. Så är inte fallet för 2019 där parterna nu kommit överens om en höjning, som hinner komma med på januarihyran

Stockholmshem, Familjebostäder och Svenska Bostäder med cirka 72 000 hyresgäster hade yrkat på en höjning med 3,5 procent från första januari 2019. Men efter förhandlingar höjs hyran med 2,35 procent från första januari 2019.

Läs ocksåGroende missnöje med hyresförhandlingarna

Käthe Eklund, förhandlingsledare, Hyresgästföreningen region Stockholm, säger att det är högre höjning än tidigare år men att det finns en förklaring.
– Tidigare har räntorna gått ner och kompenserat för bolagens ökade kostnader. Men nu sjunker de inte mer samtidigt som kostnaderna ökar för taxor som vatten och avlopp och tomträttsavgälder, säger hon.

Hon och Yngve Sundblad i förhandlingsdelegationen tycker det är bra att förhandlingarna blev klara i tid så att hyresgästerna slipper retroaktiva höjningar som förra året.
– Det har varit tuffa förhandlingar och vi hade så klart önskat att vi kommit lägre, säger hon.

Claes Sjöberg, ordförande i Hyresgästföreningens förhandlingsdelegation för Stockholmshem, skulle också gärna sett lägre nivåer. Inte minst eftersom stora hyreshöjningar påverkar tillväxten negativt.

Läs också65 000 hyresgäster får höjd hyra med 1,95 procent

– Men bolagen håller hög kvalitet, det är bra hyresvärdar. Om vi vill att de ska fortsätta leverera på samma nivå behöver vi ta hänsyn till både kvaliteten och de lokala prisökningarna, inte minst de ökade underhålls- och byggkostnaderna, säger han.

Pelle Björklund säger i ett pressmeddelande att han är nöjd med att ha nått en överenskommelse och att hyresgästerna slipper retroaktiva höjningar.

– Vårt yrkande var dock högre än det som nu överenskommits och vi anser att 2,35 procent inte täcker den generella kostnadsökningen i vår omvärld. För mig är det ett tydligt tecken på att förhandlingssystemet bör ses över så att vi kan säkra hyresrättens roll även för framtida stockholmare, säger Pelle Björklund, vd på Svenska Bostäder.

Läs ocksåDe förhandlar grannarnas hyror

Jonas Schneider, vd på Familjebostäder, är sammantaget nöjd med överenskommelsen och att bolagen är klara i tid.

Läs också 1 560 allmännyttiga hyresrätter kan ombildas Kritik mot allmännyttans hyreskrav: ”orimliga”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.