HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Allt fler hemlösa i Malmö

Malmö Antalet hemlösa i Malmö fortsätter att öka kraftigt. Den 3 oktober då mätningen genomfördes var 1740 vuxna och 887 barn hemlösa.
Foto: Andreas Brunner
Bekymrade miner. Hemlösheten i Malmö rusar i höjden. Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor, konstaterar att den dystra utvecklingen fortsätter. För 2017 har man budgeterat 402 miljoner kronor för att täcka kostnaderna.

Antalet hemlösa ökar från 1 333 personer till 1740, vilket är en ökning med 31 procent på bara ett år. Det visar kommunens årliga kartläggning av antalet hemlösa. Mest ökar den del av hemlöshet som betraktas som strukturell, alltså där de drabbade personerna inte har någon social problematik. De senaste siffrorna visar att 1198 personer räknas dit.

– Kurvan går brant uppåt, säger Lars G Larsson, utvecklingssekreterare på stadskontorets välfärdsavdelning.

Läs ocksåNu går Hyresgästföreningens klassiska logga i pension - men på Ulfs arm jobbar den vidareUlf Nilsson har Hyresgästföreningens symbol intatuerad på underarmen.

– Samtidigt ser vi att den sociala hemlösheten har inte förändrats jättemycket. Den dramatiska förändringen gäller den strukturella hemlösheten. 

I analysen av bakomliggande orsaker är det främsta skälet bristande förankring i samhället och på bostadsmarknaden. Man har svårt att få en bostad helt enkelt. Andra skäl som obetalda hyror eller andra skulder samt olika former av störningsproblematik står för bara en fjärdedel av fallen.

Till siffran 1740 hemlösa ska läggas 887 barn, även det en kraftig ökning från förra året då 675 barn ingick i familjer som räknades som hemlösa. Det är en allt större andel av de hemlösa som har barn,  34 procent, och av dessa  av de drabbade har nu barn och 98 procent av dessa ingår i strukturellt hemlösa hushåll. 

Läs ocksåHan kastar ut sopor från fönstret – "hundratals måsar utanför lägenheten"Sopor ligger på gatan. En silhuett föreställande en man är inklippt i bilden.

– Inga av dessa lever på gatan, det är viktigt att säga. Barnfamiljerna är första prioritet, säger Carina Nilsson (S), kommunalråd med ansvar för sociala frågor.

Hon menar att den ökade hemlösheten är en spegel av bostadsbristen och en allt tuffare bostadsmarknad.

– Det är bostäder som saknas. Hade det bara funnits bostäder hade allt detta löst sig.

Läs ocksåLarry: ”Tack vare Faktum fick jag kontakt med mina barn”Porträttbild av Faktumförsäljaren Larry Andersson.

Men det räcker inte med att bygga mer, menar hon. Bolagen måste se över sina regler för vem man accepterar som hyresgäst.

– Det finns många fastighetsägare som inte accepterar hyresgäster med försörjningsstöd och andra former av bidrag. Det utestänger väldigt många personer. Vi försöker föra en dialog med större fastighetsägare och visa att de liksom MKB borde kunna acceptera stöd, säger hon.  

Många av de drabbade har ett annat födelseland än Sverige. För 2016 är 69 procent av de hemlösa utrikesfödda vilket kan jämförs med 2013 då 54 procent av de drabbade var födda i ett annat land. 

– Visst är det flyktingsituationen som syns i den här bilden, säger Carina Nilsson och pekar på anhöriginvandring och ebo, lagen om eget boende, som delar i problematiken. 

Samtidigt som antalet hemlösa växer stiger också kostnaderna. Endast 30 personer av det sammanlagda antalet hemlösa beräknas leva som uteliggare. Resten hankar sig fram i olika former av provisoriska boenden där hotell och vandrarhemsverksamhet dominerar. Mycket kostsamt för kommunen. För 2017 ligger budgeten på 402 miljoner kronor, berättar Carina Nilsson. 

Så många är hemlösa i Malmö  
Stadsområde År 2016  År 2015  År 2014 År 2013
Norr 475 348 280 217
Öster 404 293 269 234
Söder 424 324 218 170
Väster 161 129 89 84
Innerstaden 276 239 286 231
Totalt 1740 1 333 1 142 973
Fakta: Kartläggning av hemlösa

Malmö stad genomför sedan år 1996 en årlig kartläggning av antalet hemlösa. Definitionen av hemlösa är Socialstyrelsens: ”Som hemlös räknas person som saknar egen eller förhyrd bostad och som inte bor i något stadigvarande inneboendeförhållande eller i andrahandsboende samt är hänvisad till tllllfälliga boendealternativ eller är uteliggare”. Det centrala är att personen löst boendefrågan på mycket kort sikt eller inte alls.

Läs också Amir lurades av hyresbedragaren - hela familjen blev hemlös efter bluffen Så mycket kostade fusket i bostadskön – den misstänkte insidern krävs på miljonbelopp

Allt fler hemlösa i Malmö

Malmö Antalet hemlösa i Malmö ökade med 169 personer jämfört med föregående år. Det visar Malmö stads årliga kartläggning.

Totalt har 1 142 vuxna och 467 barn varit hemlösa under det senaste året. Antalet uteliggare har samtidigt ökat från tio till 23 personer, enligt kartläggningen.

Liksom tidigare år är främsta orsaken till hemlöshet endast att man inte hittar någonstans att bo, inte missbruksproblem eller psykisk ohälsa. Gruppen med en sådan social problematik har endast ökat marginellt.

Läs ocksåNu går Hyresgästföreningens klassiska logga i pension - men på Ulfs arm jobbar den vidareUlf Nilsson har Hyresgästföreningens symbol intatuerad på underarmen.

– Det byggs för få bostäder för att motsvara Malmö stads tillväxt och vi ser att situationen är särskilt svår för stadens unga. Vi har skärpt MKB:s ägardirektiv och bedriver ett förvaltningsövergripande arbete i samverkan med fastighetskontor för att fler ska ha en egen bostad, säger Carina Nilsson (S), vård- och omsorgskommunalråd i ett pressmeddelande från Malmö stad.

Läs också Han kastar ut sopor från fönstret – "hundratals måsar utanför lägenheten" Larry: ”Tack vare Faktum fick jag kontakt med mina barn” Amir lurades av hyresbedragaren - hela familjen blev hemlös efter bluffen Så mycket kostade fusket i bostadskön – den misstänkte insidern krävs på miljonbelopp

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.