HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Barnvräkningar och miljöfrågor tema i motioner

Södermanland Gör det mer lockande för unga att engagera sig och öka miljötänket inom organisationen. Det är några av motionerna som hyresgästföreningarna i Sörmland lämnat till förbundsstämman.

Hyresgästföreningarna i Sörmland har varit flitiga med att motionera till förbundsstämman som äger rum i Visby den 14 och 15 juni. Totalt har sex motioner lämnats in, samtliga undertecknade av de fem föreningarna i länet: Hyresgästföreningen i Eskilstuna, Flen, Katrineholm/Vingåker, Strängnäs och Östra Sörmland.

Ämnena varierar – allt från vräkningar av barnfamiljer till Hyresgästföreningens webbshop, som man tycker har för höga priser och för litet utbud.

Läs ocksåValet och vi:et i fokus under regionfullmäktige - två kritiska motioner röstades nerRegionfullmäktige Hyresgästföreningens region Aros-Gävle, förbundsordförande Marie Linder håller tal inför ombuden

En motion handlar om vikten av att förmå unga att engagera sig i Hyresgästföreningen. Föreningarna tycker att Hyresgästföreningen borde bli bättre på att fånga upp medlemmar under 30 år. ”Säkert har dessa grupper tankar och idéer om framtidens bostadsproduktion och utveckling inom Hyresgästföreningen. Idéer som vi skulle kunna tillvarata. Resurser som finns där”, skriver de i motionen och föreslår att ”förbundsstyrelsen efterlyser bra uppdrag och tankar och samlar dem i en panel som alla kan ta del av”.

Ökad miljömedvetenhet i boinflytandearbetet är ett annat tema. ”För att vi ska bli den starka rösten i debatten om boendemiljön måste vi få in ett miljötänk och en ökad kunskap om miljöfrågor i vår ordinarie boinflytandeverksamhet och förhandlingsarbete” skriver föreningarna i motionen och föreslår att förbundsstyrelsen ska satsa på att öka kompetensen i miljöfrågor i hela organisationen.

Det är i dag allt vanligare att barnfamiljer vräks från sina hem på grund av obetalda hyror, konstateras i en annan motion. Utan att precisera hur föreslår därför de sörmländska föreningarna att förbundet ska verka för att vräkningar av barnfamiljer inte ska vara möjliga.
De fem föreningarna tycker också att man ska kunna engagera sig i Hyresgästföreningen även om man inte har tillgång till dator eller e-post. 

Läs ocksåGrannen intill: Katharina behöver inte drömma sig bort

Förbundsstyrelsen uppmanas därför utveckla en strategi för hur alla ska kunna ha samma tillgång till information och möjlighet till kommunikation inom Hyresgästföreningen.

Totalt har ett 60-tal motioner från hela landet lämnats in till förbundsstämman.

Läs också Hyresgästföreningen ställer in sommarens stämma Torbjörn Rönnkvist omvald som regionordförande Flitiga debattörer från BohusÄlvsborg-Skaraborg

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.