Annons

Bolagstopparna i Västra Götaland bor i villa

Västra Götaland De styr över hyresgästernas boende. Men inte ens var femte sty­rel­se­le­da­mot bor själv i hyresrätt. Vissa av dem har ald­rig gjort det.

SE TABELL FÖR HELA REGIONEN LÄNGST NER

Den ty­piske sty­rel­se­le­da­moten i ett kom­mu­nalt bo­stads­bo­lag är man, 60-69 år gam­mal och bor i en villa han själv äger. Det visar Hem & Hy­ras granskning av de 49 kom­mu­nala hyres­värdarna i Västra Götaland.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

De flesta sty­rel­se­le­da­möter har vis­ser­li­gen hyrt bo­stad ti­digare i sitt liv, gans­ka ofta un­der många år. Men nästan tio pro­cent av dem som svarat upp­ger att de ald­rig nå­gon­sin bott i hy­res­rätt.

En av dem är Mölndalsbostäders styrelseordförande Sven-Ove Johansson(S). Han  tror dock inte att det på­verkar hans sty­rel­se­ar­be­te.

– Nej, inte på nå­got av­gö­ran­de sätt. Ur kom­munens syn­vin­kel är det ett fas­tig­hets­bo­lag och jag fick upp­draget för att jag hade er­fa­ren­het av fas­tig­hetsbran­schen, säger han.

Läs ocksåRäddningstjänsten kritiska mot kommunens missbruksboende - hög risk att fler dör

Sam­ti­digt påpekar Sven-Ove Johansson att hans boende i högsta grad be­ror på bo­stads­bristen. Han var först in­ne­bo­en­de un­der flera år när han flyttade till Möln­dal som ung, efter­som han inte fick tag på nå­gon hy­res­rätt.

Annons

–  När vi sålde vil­lan för tre år se­dan hade vi ock­så gär­na flyttat till hy­res­rätt, men vi hittade in­get som passade. Vårt stora pro­blem som bo­stads­bo­lag är att vi inte kan tillfredsställa ef­ter­frå­gan, säger Sven-Ove Johansson.

Os­kar Svärd forskar i of­fent­lig för­valtning vid Gö­te­borgs uni­ver­si­tet, med spe­cia­li­sering på kom­mu­nala bo­stads­bo­lag. Han me­nar att er­fa­ren­heten spelar roll för det praktiska arbetet.

Läs ocksåHyreschocken kom av sig - bolaget sänkte efter klagomål: "Lyssnade på våra hyresgäster"Bilden är ett montage. Bilden visar Jens Larsson, vd för Aneby Bostäder.

– De som sitter i sty­rel­sen är po­li­tiskt till­satta. Då ska de ock­så re­pre­sen­tera väl­jar­kåren ut­ifrån åsikter och so­ci­al till­hö­rig­het. Då in­går det att man ska känna till det om­rå­de som man ska sty­ra över. I det per­spek­tivet är det en tyd­lig so­ci­al sned­re­kry­ter­ing som ni pekar på här, säger han.

LÄS MER:

Kritiska hyresgäster: ”De vet inte hur det är att stå i kö i åratal”

De som styr Hallands hyresrätter bor i villa

Annons
SÅ BOR VÄSTRA GÖTALANDS STYRELSELEDAMÖTER
FRÅGA SVARSALTERNATIV SVARANDE I PROCENT
Hur bor du för närvarande?
Lägenhet 26%
Radhus/parhus 5%
Fristående hus 66%

Annat

3%
Vilken ägandeform har ditt boende?

Hyresrätt

16%

Bostadsrätt

14%
Äger själv 70%
Hur många år i ditt liv har du bott i hyresrätt?
0 år 9%
1-2 år 9%
3-5 år 18%
6-10 år 18%
11-20 år 19%
20 år eller mer 27%

Fakta: Så gjorde vi

Hem & Hyra skickade ut en enkät till 307 ordinarie styrelseledamöter i de kommunala bostadsbolagen i Västra Götaland.

Av dessa svarade 223, vilken ger en svarsfrekvens på 73%.

Vi har inte frågat ersättare i styrelserna, inte heller styrelsledamöter i de privata bolagen.

Läs också Fem år senare – nu har Fagersta till slut ett kommunalt bostadsbolag Aida trodde att möglet skulle döda henne "Målet är aldrig att resultatet ska bli bra" – allmännyttorna är fast i fuskarnas klor

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.