Annons

Bostadsbyggandet i Stockholm behöver fördubblas

Stockholm Bostadsbyggandet i Stockholm har tagit fart igen efter finanskrisen. Trots det behövs det byggas ungefär dubbelt så mycket för att hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen. Det visar Länsstyrelsens rapport ”Läget i länet” som i dag överlämnas till Boverket och regeringen.

Länet växer och sedan millennieskiftet har invånarantalet ökat med en kvarts miljon. Det är långt över det normala och bostadsbyggandet hänger inte med. Tidigare prognoser sade att det behövdes byggas 13 000 bostäder om året i länet. Det har nu ändrats och utredarna hävdar att behövs minst 20 000 nya bostäder om året i Stockholms län.
– Bostadsförsörjningen är tillsammans med infrastrukturen en av de viktigaste frågorna för en fortsatt positiv utveckling av regionen. Byggs det inte mera riskerar bristen på bostäder att bli en avgörande flaskhals. Regering och riksdag, kommunerna, men också Länsstyrelsen, behöver samverka för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för att ett tillräckligt byggande ska komma till stånd, skriver landshövding Per Unckel i ett pressmeddelande.

Utredarnas lösning är att det måste bli enklare att bygga nytt. Bort med omfattande och komplicerade plan och byggprocesser.
– Kommunerna har en nyckelroll, bland annat genom möjligheten till framförhållning i planläggningen. Vi på Länsstyrelsen kan bidra genom att handlägga ärenden som gäller bostadsbyggande snabbare än i dag. Därför arbetar vi med att korta våra handläggningstider, säger länsbostadsdirektör Maria Heymowska.

Annons
ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Så gott som alla länets kommuner uppger att de har bostadsbrist. De som har allra svårast att hitta en bostad är ungdomar och personer som nyligen har fått uppehållstillstånd. Det finns nära en miljon bostäder i länet, varav knappt hälften är hyresrätter och en fjärdedel vardera är bostadsrätter eller äganderätter. Sedan år 2000 har drygt 100 000 hyresrätter ombildats till bostadsrätter.

Annons
Läs också Valentino fick inte byta lägenhet – kostade honom jobbet Bytte lägenhet med dottern men flyttade aldrig in – räddas i hovrätten Domare vanvårdade lägenhet och byggde sopberg av bag-in-boxkartonger – straffas av värden Det blev kaos när Jasmin gjorde ett direktbyte: ”Vi fick börja med att städa bort deras skit” Virginia fick ja till att byta lägenhet – men därför blev det ändå stopp: "Jag känner mig uppgiven"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.