Annons

Bostadsbristen hot mot välfärden i Uppsala

Uppsala Uppsala län har växt med 82 158 invånare sedan millennieskiftet. Bostadsbyggandet har inte hängt med i samma höga takt. Nu varnar länsstyrelsen för att bostadsbristen kan få konsekvenser för välfärden och tillväxten i länet.
Foto: Knivsta kommun
I jämförelse med övriga landet byggs det ovanligt många bostäder i länet och då framför allt i den södra delen med Uppsala och lilla men snabbväxande kommunen Knivsta (bilden). Förra året färdigställdes 3 335 lägenheter och hus. Det är 9,7 nya bostäder per tusen invånare medan rikssnittet är 5,4

Länsstyrelsens årliga bostadsmarknadsanalys visar att det fortsätter att byggas förhållandevis många bostäder i Uppsala län men att glappet mellan tillgång och efterfrågan ändå är stort.

Samtliga åtta kommuner har i dag bostadsbrist totalt sett och i respektive centralort. I ytterområdena är det bara i Håbo som det inte fattas bostäder.

ANNONSFörsäkringsguiden.se: Din jämförelsetjänst för försäkringar

När kommunerna tittar tre år framåt är det bara Älvkarleby som bedömer att man då bör ha fått till en bostadsmarknad i balans.

Enligt länsstyrelsens analys är läget extra bekymmersamt för unga, studenter, nyanlända, funktionshindrade och äldre

Många ungdomar som vill flytta hemifrån bor kvar hos sina föräldrar eftersom de saknar pengar, kötid och kontakter för att få sin första bostad.

Annons
Läs ocksåTillbaka till klassrummet – Karina och Lars bor i en ombyggd skola: ”Står bara och förfaller annars”

Tidigare ensamkommande barn som saknar föräldrar i Sverige har extra svårt att få egen bostad när insatserna inom socialtjänsten avslutats.

Majoriteten av länets kommuner uppger att de har underskott på lägenheter för nyanlända. Och när det gäller personer som under asyltiden bosatt sig hos vänner eller familj på eget initiativ har kommunerna heller inget särskilt ansvar att hjälpa till med att ordna boende.

Många människor befinner sig i en flerbottnad utsatthet som gör att deras möjligheter till ett boende begränsas än mer. Det gäller bland annat våldsutsatta kvinnor och kvinnor med funktionsnedsättning.

Läs ocksåKatastroffilmen skrämmer inte Kirunaborna: "Vi lever med en oro, men inte för att ramla ner i nåt hål"

Generellt har kommunerna i sina enkätsvar uppgett att det är brist på särskilda boendeformer för funktionsnedsatta.

Men bostadsbristen börjar också bli ett problem när företag och offentlig förvaltning ska rekrytera personal. Inte minst då företagen behöver knyta till sig internationell kompetens för exempelvis forskning.

Annons

”Det är oroväckande såväl ur ett välfärdsperspektiv som ur ett tillväxtperspektiv”, skriver länsstyrelsen om bostadsbristen.

Lösningen då? Länsstyrelsen i Uppsala har ingen egen sådan och menar att frågan är för komplex för att man ska kunna förvänta sig att kommunerna ska klara upp det på egen hand.

Tillsätt en bred bostadssocial utredning med ett långsiktigt perspektiv för att trygga en bostad för alla, är länsstyrelsens förslag till regeringen.

Fakta: Förväntat byggande
Kommun Lgh i flerfamiljshus 2019 Lgh i flerfamiljshus 2020
Håbo 90 281
Älvkarleby 30 40
Knivsta 10 455
Heby 42 30
Tierp 115 140
Uppsala 1 943 1 923
Enköping 302 801
Östhammar 84 20
Läs också Nya lägenheterna: trängre, dyrare och sämre planerade Magnus bor i storstadsområdet där snitthyran rusat snabbast: ”Du får ju ett urval” Så snabbt rusar hyrorna i fattiga stadsdelar – småbarnspappan Khaled: ”Hur ska folk överleva?”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.