HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Bostadsministern: Det behövs fler bostäder för äldre i glesbygd

Jämtland Bostadsbyggandet i glesbygd är en fråga som är uppe på regeringens bord. Bostadsminister Per Bolund (MP) svarar på Hem & Hyras frågor.
Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet
Bostadsminister Per Bolund berättar att frågan om bostadsbrist i glesbygd är uppe på regeringens bord.

 

Arbetar regeringen för att det ska kunna byggas bostäder även på mindre orter i glesbygd, där de ekonomiska utmaningarna gör att man inte har råd att bygga idag?

Läs ocksåBostadsbristen allvarlig även i glesbygd – nu föds nya kreativa lösningar

– Ja, regeringen arbetar för att det ska kunna byggas bostäder även på mindre orter. Förra mandatperioden tillsattes en utredning om finansiering för fler bostäder och flera förslag har tagits vidare. Bokföringsnämnden fick förra året i uppgift att se över avskrivningsreglerna på svagare bostadsmarknader för att möjliggöra byggande av nya bostäder och den 1 januari i år infördes startbidrag för byggemenskaper för att underlätta för människor att gå ihop och bygga tillsammans.

– Flera andra förslag bereds i regeringskansliet och därtill finns också två riktade investeringsstöd, ett stöd till nya äldrebostäder och ett stöd till nya hyresbostäder och studentbostäder.

Hur ser regeringen på problematiken med svårigheter att bygga på mindre orter och i glesbygd?

Läs ocksåPopulär hjälp till glesbygdskommuner upphörAllan Fogman klipper bandet vid invigningen av det nya seniorboendet i Kalix som kunnat skapas tack vare Statens bostadsomvandling.

– I de utredningar som lämnades under förra mandatperioden framkom att det finns finansiella utmaningar att bygga nya hyreslägenheter i glesbygd. Sverige ska ha en långsiktig och hållbar bostadspolitik för alla. En väl fungerande bostadsmarknad är också en viktig förutsättning för att underlätta för fler att få sin första bostad och för att människor ska kunna bo och verka i hela landet. Då behövs också ett bättre nyttjande av det befintliga beståndet samtidigt som det byggs fler ändamålsenliga bostäder exempelvis riktade till äldre.

Statens bostadsomvandling som har byggt om äldre fastigheter till seniorboenden på avfolkningsorter har nu slut på pengar och kommer därför att upphöra med sina insatser – finns planer att skjuta till mer pengar åt dem?

– Statens bostadsomvandling bedriver en viktig verksamhet. Finansieringen av SBO är en fråga som vi får återkomma till i samband med budgetprocessen.

Läs ocksåStatliga bolaget har byggt bostäder på avfolkningsorter – snart står det utan pengarÅsa Johansson i Kalix har tack vare Statens bostadsomvandling kunnat flytta till ett seniorboende tillsammans med sin katt Sigge. "Det är toppen! Här känner jag mig trygg", säger hon.

Vad anser regeringen att mindre orter och kommuner ska göra för att skapa fler hyreslägenheter?

– Kommunerna har ansvar för bostadsförsörjningen men behöver förutsättningar för att kunna planera och bygga nya bostäder om det behövs. Ett stort dilemma för många orter i glesbygd är att produktionskostnaderna överstiger marknadsvärdet. Detta har utretts i utredningen ”Lån och garantier för fler bostäder” där delar redan genomförts och andra delar bereds inom regeringskansliet. Kommunerna kan nu också få statligt stöd till äldrebostäder eller investeringsstöd för att bygga fler hyresrätter.

Glesbygdens utmaningar
Läs också De köpte ett hyreshus åt föräldrarna Outhyrda bostäder i Norrland kostar miljoner - varje månad

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.