HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Statliga bolaget har byggt bostäder på avfolkningsorter – snart står det utan pengar

Norrbotten Åsa Johansson är en av de äldre på 35 orter i landet som har kunnat få chansen att flytta till ett seniorboende tack vare Statens bostadsomvandling. Nu har bolaget snart ebb i kassan och något tillskott av nya statliga pengar är inte planerat. ”Det är väldigt bekymmersamt”, säger Annika Wallenskog, chefsekonom vid Sveriges kommuner och regioner.
Åsa Johansson i Kalix har tack vare Statens bostadsomvandling kunnat flytta till ett seniorboende tillsammans med sin katt Sigge. "Det är toppen! Här känner jag mig trygg", säger hon.
Foto: Ulrika Vallgårda
Åsa Johansson i Kalix har tack vare Statens bostadsomvandling kunnat flytta till ett seniorboende tillsammans med sin katt Sigge. "Det är toppen! Här känner jag mig trygg", säger hon.

Åsa Johansson i Kalix flyttade i början av året in i ett seniorboende tillsammans med sin katt Sigge.

– Det är toppen! Här känner jag mig trygg, säger hon.

Läs ocksåPopulär hjälp till glesbygdskommuner upphörAllan Fogman klipper bandet vid invigningen av det nya seniorboendet i Kalix som kunnat skapas tack vare Statens bostadsomvandling.

Hon har svårt att gå, men i den nya lägenheten har hon hiss, och det är lätt att för henne att ta sig ut. I boendet finns det också gemensamma lokaler där det anordnas aktiviteter.

Det var inte självklart att Kalix kommun skulle ha råd att bygga seniorboendet, som ursprungligen är en gammal skola som inte behövdes i kommunen längre. Att det kunde ske tack var tack vare den statliga finansiering som Statens bostadsomvandling bidrog med. Men Kalix kommun är en av de sista som får hjälp.

Som Hem & Hyra har berättat tidigare håller pengarna på att ta slut för Statens bostadsomvandling som under 17 år har hjälpt till att bygga om äldre fastigheter till seniorboenden på 35 orter med svaga bostadsmarknader runtom i landet. Inga nya är beviljade.

Läs ocksåSmedjebacken får statlig hjälp med nytt seniorboende

– Det är en väldigt effektiv och bra hjälp, framförallt till de kommuner som tappar invånare och har en svag bostadsmarknad, säger Annika Wallenskog vid Sveriges kommuner och regioner (SKR).

För en dryg vecka sedan deltog hon i ett möte med riksdagens civilutskott för att förmedla sin bild av situationen på svaga bostäder tillsammans med Ann Eriksson, SBO, som berättade om hur SBO har arbetat för att lösa problemet. Till mötet kom även representanter från riksdagens finansutskott.

– Rummet var fullt av riksdagsledamöter, uppskattningsvis 25, från alla olika partier. Det kom många kloka frågor, så jag tycker det var ett bra möte, säger Ann Eriksson, SBO.

Läs ocksåStaten räddar rivningshotade hus

Fördelen med SBO:s sätt att arbeta är många, menar Annika Wallenskog. På orterna där SBO verkar är det inga privata aktörer som vill bygga hyreshus, eftersom värdet när det är färdigbyggt är lägre än vad byggnationen kostar, förklarar hon.

En annan aspekt är att det i de berörda kommunerna bor många äldre, ofta i villor som inte är anpassade efter äldres behov, och kanske ute på landsbygden.

Allan Fogman klipper bandet vid invigningen av det nya seniorboendet i Kalix som kunnat skapas tack vare Statens bostadsomvandling.
Allan Fogman klipper bandet vid invigningen av det nya seniorboendet i Kalix som kunnat skapas tack vare Statens bostadsomvandling.

Genom att de får tillgång till ett seniorboende kan de bo kvar längre hemma och det blir billigare att ordna hemtjänst. Dessutom skapas det flyttkedjor så att yngre familjer kan flytta in i husen.

– Min förhoppning är att riksdagen ser att SBO är en nödvändig resurs för att kunna hjälpa kommunerna och att man därför är villig att satsa mer pengar, säger Annika Wallenskog.

Är det statens ansvar att skjuta till pengar för att bostäder ska byggas?

– Problemet är att om du överlåter det till privata byggare så kommer de inte att bygga för de får inte tillbaka pengarna. Och kommunerna är redan i en trång ekonomisk situation.

SBO startade år 2003 med 540 miljoner kronor, men sedan dess har det inte tillskjutits några nya pengar.

SBO har idag likvida medel och möjligheter att klara av ytterligare tio projekt, vilket kommer tillföra 170 nya lägenheter de närmaste två åren-

– Men sedan nio månader tillbaka tar vi inte på oss några nya projekt, säger Ann Eriksson.

Emma Hult, (MP), ordförande för civilutskottet, tycker att hon fick en bra bild av SBO:s verksamhet.

– Det var väldigt tydligt vilken viktig roll som SBO har och har haft för kommuner där ingen annan vill investera i befintliga bostäder. Som bostadspolitiker tycker jag så klart att det här är ett väldigt intressant och viktigt verktyg.

Vad som kommer att hända med SBO i framtiden och i fall riksdagen kommer att bidra med mer pengar eller inte kan hon däremot inte svara på.

– Jag arbetar inte med budgeten. Men jag hoppas att det blir en bred uppslutning bakom den här typen av insatser, säger Emma Hult.

Hem & Hyra har vänt sig till finansutskottet, som också hade representanter med på mötet, men inte lyckats få någon kommentar varken från ordförande Fredrik Olovsson (S) eller vice ordförande Elisabeth Svantesson (M) om SBO:s framtid.

Riksdagsledamoten Joakim Järrebring (S), är ansvarig för bostadsförsörjningsfrågor och fastighetsrättsfrågor för socialdemokraterna i civilutskottet. Han tror att det är för tidigt att svara på vad som kommer att ske med SBO.

– Pengarna som de behöver kan komma till i samband med höstbudgeten inför nästa år i få fall, säger han.

Vem håller i frågan?

– Det är en bra fråga. SBO har ju funnits i ganska många år och har levt på det tillskottet som de fick i samband med bildningen. Så det har inte varit någon budgetfråga för riksdagen under de här åren. Nu kanske det är så att man behöver göra en uppföljning.

Ansvaret vilar på civilutskottet och finansutskottet, menar han.

– Nu pågår diskussionen inom alla partier, antar jag, om hur man ska se på bolagets verksamhet. Därefter behöver vi ta en dialog med regeringen som äger frågan.

Man får en känsla av att det är en fråga som skulle kunna rinna ut i sanden, är det så?

– Nej, det kommer den inte att göra. Frågan är uppe till diskussion och vi får ta ställning till huruvida bolaget ska fortsätta sin verksamhet eller inte.

Glesbygdens utmaningar
Läs också Kriskommuner söker akut hjälp för att riva och rusta – "bra men kommer inte räcka" Gruvan lockar – här är chaufförerna som trivs i norr

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.