Annons

Bostadsområde styr ungas utbildning

Uppsala ​Det bostadsområde man växer upp i får betydelse för karriären senare i livet, oavsett vilken familjebakgrund och vilka individuella egenskaper man har. Det har Uppsalaforskaren Petra Sundlöf kommit fram till i sin avhandling, som hon lägger fram i dag, fredag.

​Petra Sundlöf har studerat vilken inverkan bostadsområdet har haft på karriären bland Stockholmsungdomar födda i mitten på 1970-talet.

Annons
-Möjligheterna att lyckas i skolan och få goda betyg tenderar till exempel att vara något sämre för ungdomar bosatta i områden som domineras av en resurssvag befolkning, jämfört med ungdomar från socioekonomiskt starka miljöer, säger Petra Sundlöf.
Resultatet förblir detsamma även efter att man tagit hänsyn till individuella skillnader och familjebakgrund. Störst inverkan har bostadsområdet på utbildningsnivån. Skillnaderna är inte lika stora när det gäller jobb och inkomst. Att det är så stora skillnader i utbildningsnivån beroende på var man växt upp förklarar Petra Sundlöf med att omgivningen förser unga med resurser, och att dessa resurser ser olika ut beroende på var man är bosatt.
Vad kan man göra för att bryta den här trenden?
-Jag förespråkar att man ska satsa på antisegregationspolitik riktade till enskilda bostadsområden i städerna. Det kan handla om att skapa arbetstillfällen, erbjuda språkträning, ha jobbsökaraktiviteter och mentorskap för ungdomar, säger Petra Sundlöf.
 

Annons
Läs också Lånestrategier för hyresgäster Forskaren om bilden av Gottsunda: "Viktigt med flera olika slags berättelser" Därför är tandhälsa en fråga om pengar och var du bor – Mohamed förlorade sju tänder Han skapar utbildningar utifrån egna brister Hur grönt är det där du bor? - se hela listan Unga: En app kan göra det kul

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.