HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Byggandet på gång – men släpar efter

Dalarna Trots att det i flera kommuner byggs mer än på länge, släpar bostadsbyggandet efter. För på en marknad där det redan råder brist - ökar samtidigt befolkningen.

Hem & Hyra har genom statistik från Statistiska centralbyrån, SCB, och Hyresgästföreningens webbplats ”Hur vi bor” gått igenom hur mycket bostäder som byggts och påbörjats de senaste åren och jämfört det med befolkningsförändringen förra året.

I flera kommuner på landsbyggden minskar fortfarande befolkningen, men även där kan nya flerfamiljshus behöva byggas eftersom de befintliga ofta saknar hissar samtidigt som befolkningen ökar.

Läs ocksåHannas familj fast i väntrummet efter flykten från Ukraina – ”Vill kunna klara oss själva”Hanna Veretennykova och Oleg Makarov med barnen Maria och Michael är flyktingar från Charkiv i Ukraina. Tack vare massflyktsdirektivet kan de stanna i Sverige, men det går för närvarande inte att komma vidare i asylprocessen.

Sett i ett regionperspektiv, är det dock så att befolkningen ökar i sju samtliga län som utgör Region Mitt och Region Aros-Gävle, det vill säga: Uppsala, Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Västmanland, Örebro och Värmland.

I Värmlands län är befolkningsökningen blygsammast på 861 personer medan Uppsala län ligger i topp med en ökning på 3 444 personer under förra året.

Värmland har under flera år haft en låg byggtakt, trots att Hammarö och Karlstad haft befolkningsökningar.

Läs ocksåGravida Maria om sitt korttidskontrakt: ”Glad bara jag inte behöver flytta under förlossningen”Robin och Maria bor på korttidskontrakt. Det innebär lågt eller inget underhåll och att de inte vet när de måste flytta.

Men enligt siffror från SCB har byggandet tagit fart under det första kvartalet 2015 med 400 påbörjade bostadsbyggen. Bara under årets tre första månader rapporterades fler påbörjade bostadsbyggen än under de senaste fem årens kalenderår. Och nästan alla är lägenheter i flerbostadshus. Enligt Boverket behövs dock en byggtakt på cirka 700 bostäder per år. Varav 500 bara i Karlstad. 

I Dalarnas län har bostadsbyggandet länge varit låg, men gjorde ett litet uppsving mellan 2012 och 2013 men för att åter gå ner igen under 2014 med 287 färdigbyggda bostäder.

Det motsvarar bara lite drygt hälften av det antal bostäder som behöver byggas enligt en prognos från Boverkets som bygger på förväntad befolkningsökning. Enligt den skulle det behövas byggas 500 bostäder per år i Dalarnas län under de närmaste åren.

Läs ocksåAllt fler osäkra kontrakt i Göteborg – privatvärdarna har flest

I Gävleborg blev få bostäder klara under 2014, men i stället påbörjades det året byggandet av cirka 500 bostäder. En merpart av dem är hyresrätter. Samtidigt ökade befolkningen i länet med närmare 2000 personer.

Västmanlands län är ett av de län där det byggs mest, sett till antalet nybyggda bostäder per 1000 personer. Trots det behövs det byggas mer. Byggandet är framförallt koncentrerat till Västerås där det byggdes det närmare 1600 bostäder 2012-2013. Men staden har en inflyttningstakt beräknas till runt 1500 personer per år. Samtidigt behövs ett ökat byggande i flera småkommuner runt Västerås, men där uppger kommunerna att de höga produktionskostnaderna sätter käppar i hjulen.

Siffrorna i Södermanland talar för sig själva. Med en befolkningsökning på cirka 3000 personer och ett byggande på strax över 600, så behövs ytterligare ansträngningar. Trots det finns en skillnad här mot i övriga län. I Södermanland är det nämligen de mindre kommunerna som står för byggandet medan den större staden Eskilstuna kommit helt i otakt.

Eskilstuna en stad med en befolkningsökning på över 1000 personer per år, men där endast 130 bostäder byggts de senaste tre åren. Webbplatsen ”Hur vi bor”, konstaterar att det innebär ungefär en ny bostad per åtta nya invånare.

Både Boverket och länsstyrelsen pekar på att det skulle behövas runt 1000 nya bostäder per år för att kunna möta upp till den förväntade befolkningsökningen i regionen. 

Inte ens Uppsala, som 2013 blev bäst i klassen i hela landet på bostadsbyggande sett till befolkningsantal, räcker ansträngningarna till. Med över 1 800 bostäder färdiga 2013 och ungefär lika många enligt prognosen 2014 har man fortfarande långt till målet på 5000 nya bostäder inom de närmast fem kommande åren.

Efter flera års låg byggtakt i Örebro, ökade byggandet jämfört med 2011 till mer än det dubbla 2012. Året efter, 2013 minskade byggandet igen för att åter stiga 2014. I hela Örebro län blev runt 1200 nya bostäder blev klara 2014 och det kan jämföras med befolkningsökningen på 2700 personer. Enligt Boverket behövs det byggas cirka 1 400 nya bostäder per år i Örebro län fram till 2020.

 

Kommun

Småhus

Flerbost

Summa

varav

Bostadsrätt

Äganderätt

Byggt per

Befolkningsökning

Hyresrätt

1000 inv

Värmland 142 123 265 34% 24% 42% 1 861
Västmanland 325 1 358 1 683 34% 45% 21% 6,6 2630
Uppsala län* 823 1 768 2 591 35% 37% 29% 7,6 3444
Norrtälje* 134 37 171 22% 78% 3
Örebro län 376 824 1 200 51% 26% 24% 4,2 2701
Södermanland 174 442 616 47% 25% 27% 2,2 3078
Gävleborg* 241 231 472 36% 19% 46% 1,7 1985
Dalarna 92 195 287 43% 25% 32% 1 1521
Riket 8 410 20 754 29 164 38% 38% 24% 3
Läs också Noll nya hyresrätter i Vaxholm på sju år – "det är skandal" Barnrikehusen stämplades direkt – men Göran stortrivdes: "Ingen såg ner på oss"

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.