HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Coronan kortsiktigt lönsam för bostadsföretagen

Uppsala Det fortsätter att gå bra för de kommunägda bostadsföretagen i Uppsala län. Den sammanlagda vinsten blev förra året 400 miljoner kronor. Kortsiktigt har coronapandemin gynnat företagens resultat.
Foto: Uppsalahem
Uppsalahems vd Mattias Tegefjord beskriver företagets ekonomiska status som stark och robust.

Sju av de nio så kallade allmännyttorna förbättrade 2020 sina resultat jämfört med året innan. Det visar Hem & Hyras genomgång av årsredovisningarna.

Bolagens sammanlagda vinst minskade från 413 till 399 miljoner. Men det berodde enbart på att Enköpings Hyresbostäder levererade ett extremt resultat 2019 efter stora utförsäljningar av fastigheter som gav en vinst med 80 miljoner.

Läs ocksåKarl, 84, tog striden mot kommunen - hyran sänks med 9 000 om året"Jag borde få arvode från Hyresgästföreningen, för jag har gjort deras jobb, säger Karl Olsson Tiljander i Uddevalla, efter att han fått rätt i hyresnämnden. Nu ska Hyresgästföreningen förhandla för Karls 69 grannlägenheter.

Stora Uppsalahem har den högsta lönsamheten med en vinstmarginal på 28 procent. Så stor andel av hyresintäkterna blir till vinst som kan återinvesteras i företaget när alla utgifter utom räntorna är betalda.

Uppsalahems vd Mattias Tegefjord beskriver i årsredovisningen företagets ekonomi som stark och robust. Det finns dock orosmoln inför framtiden.

I dagsläget räcker Uppsalahems intäkter från den löpande verksamheten till att finansiera investeringar i nya fastigheter och underhåll i det befintliga beståndet med cirka 500-600 miljoner.

Läs ocksåVärden ville vräka covidsjuk 72-åring - utreddes för terrorism och penningtvättBildcollage med covidvirus och en kvinna som står innanför ett fönster

Men eftersom företaget årligen investerar för en miljard måste man låna cirka 500 miljoner per år. Något som kan slå hårt om och när räntorna börjar stiga igen.

För att minska risken för smittspridning har Uppsalahem dragit ned på visst underhåll medan coronapandemin pågått. Företaget räknar med att kostnaderna därmed minskat med 5-10 miljoner kronor.

Ännu tydligare märks det pausade underhållsarbetet hos stiftelsen Östhammarshem, det näst mest lönsamma företaget inom länets allmännytta.

Läs ocksåNils-Gunnar har fel telefon - blir utan hyresbonus till julMan sitter vid ett bord och håller i en mobiltelefon

Östhammarshem minskade kostnaderna för underhåll med nästan 20 miljoner kronor, vilket är en stor del av förklaringen till det ovanligt goda resultatet på 39 miljoner med en vinstmarginal som innebär att drygt var fjärde hyreskrona omvandlas till vinst.

Ett bra år hade också Tierpsbyggen, som vände en förlust med 6,6 miljoner kronor 2019 till en vinst med 3,2 miljoner.

Två av allmännyttorna redovisar minussiffror på den viktiga bokslutsraden efter finansnetto. Det är Uppsala kommuns fastighetsaktiebolag som backar med 9,3 miljoner, dock en resultatförbättring från året innan, och Älvkarlebyhus som redovisar minus 1,3 miljoner.

Lilla Älvkarlebyhus har fortfarande den högsta soliditeten av allmännyttorna i Uppsala län. Siffran 44 procent innebär att så stor andel av tillgångarna betalats med egna pengar, vilket är ovanligt bra för branschen och ger trygghet inför framtiden.

Även Håbohus, Knivstabostäder och Hebygårdar redovisar ökade vinster medan alltså Enköpings Hyresbostäder återgick till ett mer normalt resultat efter ett extremt 2019.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2020 Vinstmarginal Soliditet Nettoomsättning Resultat 2019
Enköpings Hyresbostäder 28,8 mkr 20,92 procent 20,70 procent 283,2 mkr 104,0 mkr
Hebygårdar 3,5 mkr 11,97 procent 22,75 procent 79,2 mkr 2,6 mkr
Håbohus 12,9 mkr 14,51 procent 17,5 procent 141,9 mkr 11,8 mkr
Knivstabostäder 6,5 mkr 17,80 procent 33,08 procent 41,9 mkr 5,5 mkr
Tierpsbyggen 3,2 mkr 8,66 procent 9,90 procent 243,3 mkr ´- 6,6 mkr
Uppsala kommuns fgh ´- 9,3 mkr ´- 1,25 procent 23,01 procent 96,3 mkr ´- 12,6 mkr
Uppsalahem 315,9 mkr 28,03 procent 39,24 procent 1 489,5 mkr 288,6 mkr
Älvkarlebyhus – 1,3 mkr 1,48 procent 44,02 procent 80,6 mkr 3,8 mkr
Östhammarshem 39,0 mkr 26,37 procent 26,00 procent 166,3 mkr 15,8 mkr
Totalt 399,2 mkr 14,28 procent 26,24 procent 2 622,2 procent 412,9 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78,6 procent av obeskattade reserver dividerat med balansomslutningen.

Läs också Få hyreshus på landet – men Mona kunde bo kvar i Stavsjö Nytt hyressystem allt vanligare i norr - Lillemor en av vinnarna

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.