HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Dålig kontroll av brandsäkerheten i hyreshus

Stockholm Tillsynen av brandsäkerheten i länets flerbostadshus är dålig. I mer än hälften av länets kommuner kontrollerar brandkåren inte regelbundet om husen är säkra att bo i.

Hem & Hyra har granskat brandsäkerheten i länets flerbostadshus. Granskningen visar att 25 hyresvärdar och bostadsrättsföreningar under 2015 och 2016 har haft så allvarliga brister i brandsäkerheten att de fått föreläggande av brandkåren att rätta till fel som att rökluckor inte fungerat eller att utrymningsvägar blockerats.

Granskningen visar också att de kommuner där brandkåren gör mest tillsyn skriver ut flest föreläggande om brister.

Läs ocksåBodde i en dödsfälla – fick kompromissa med värdenBrandtrappa/rökdykare collage

Södertörns brandförsvarsförbund med tio kommuner och 131 000 lägenheter har skrivit ut föreläggande till 23 av de 25 fastighetsägarna.  Storstockholms brandförsvar, med tio kommuner och 494 000 lägenheter, har skrivit ut två föreläggande. I botten ligger Attunda brandförsvar, med sex kommuner och 60 000 lägenheter, som inte skrivit ut ett enda föreläggande under 2015 och 2016. Inte heller Norrtälje räddningstjänst med 10 555 lägenheter har skrivit ut något föreläggande de senaste två åren.

 Att nästan alla fastighetsägare som fått föreläggande finns på Södertörn är ingen slump. Satsningen på tillsyn är frukten av politiska beslut i förbundsdirektionen, som består av politiker från kommunerna, som ingår i Södertörns Brandförsvarsförbund.

Christina Zedell, (S) i Botkyrka kommun, är ordförande i förbundsdirektionen och en av de som bestämmer hur brandkåren ska jobba med tillsyn.

Läs ocksåKlev in till grannen och krävde att få bo därDörr med ringklocka

– Tillsynen av fastighetsägare är oerhört viktig så att vi kan täppa till brister i brandsäkerheten och därför tog vi beslutet att använda vårt brandförsvar på det sättet, säger hon.

I Sveriges största brandförsvarsförbund, Storstockholms brandförsvar, med tio kommuner och 494 000 lägenheter, ser det annorlunda ut. Där sker ingen regelbunden tillsyn av flerbostadshus. De tror också mer på dialog och information än föreläggande vilket visar sig i statistiken, två fastighetsägare i tio kommuner har fått föreläggande under 2015 och 2016.

Leif Grönlund, tillsynsansvarig på förbundet, säger att de haft flera satsningar genom åren där kontrollerat brandsäkerhet i flerbostads och parkeringshus, men det är mer en inventering än tillsyn och sker inte regelbundet. 

Läs ocksåUppsagd för att värden vill slippa brandtrappaBrandtrappa/rökdykare collage

Varför gör ni inte tillsynsbesök regelbundet i flerbostadshus och ger föreläggande om ni upptäcker brister?

Med tanke på att vi har störst fokus på att rädda människoliv så är jag tveksam till om systematisk tillsyn har så stor effekt när det gäller att rädda liv. Vi anser att vi får bättre effekt på annat sätt.

Annons

Varför skulle inte tillsyn ha någon effekt?

–  För att de flesta sköter sig och vi tror att 95 procent av bristerna beror på okunskap som vi kan komma åt med dialog. Vi tror att de flesta människor är goda och vill göra rätt och därför fokuserar vi på att informera och ge råd, vi tror att dialog ger bättre effekt än tillsyn och föreläggande.

 Men hur kommer ni åt de fastighetsägare som inte sköter sig om ni inte gör tillsyn?

– Vi förlitar oss på tips från allmänheten, människor brukar tipsa om de ser något som inte ser rätt ut.

 Men de kan väl inte till exempel se eller kontrollera om rökluckorna kärvar och inte går att öppna?

– Nej, så är det ju.

Attunda brandförsvar ligger i botten när det gäller antal förelägganden. Ingen fastighetsägare i de sex kommunerna med 60 000 lägenheter har fått något föreläggande de senaste två åren.

Ola Carlén, strateg på brandkåren i Attunda, säger att de prioriterar att informera hyresgäster om vikten av att ha brandvarnare och hur de ska agera vid en brand framför att utöva tillsyn av flerbostadshus. Skälet är att de flesta bränder i hyreshus startar i lägenheterna. Hittills har 3 800 hyresgäster fått besök. – Vid bränder i vissa utsatta områden har vi sett att 30 procent inte har en fungerande brandvarnare och därför har vi fokuserat på att knacka dörr i dessa områden, säger han.

Brister i brandskyddet i hyreshus kan få allvarliga konsekvenser för människor och egendom. Hem & Hyra skrev nyligen en artikel om att Willhems hyresgäster i Fittja känner sig otrygga efter att två bränder har inträffat på fyra år.  Bränderna skedde i ett parkeringsgarage och ledde till att rök fyllde trappuppgångar och hissar.

Annons

Vid första brandtillfället valde Södertörns brandförsvar att ha en dialog med fastighetsägaren om att denne måste rätta till brister i brandsskyddet, något som inte gjordes fullt. Vid andra branden gjordes en regelrätt tillsyn som gjorde att Willhem fick föreläggande att rätta till sju brister i brandskyddet.

Branden i Fittja är ett av skälet till att Mari Olsén, brandingenjör på Södertörns brandförsvar, inte håller med de som hävdar att tillsyn av flerbostadshus är onödig och inte har speciellt stor effekt.  Hon menar att det behövs en kombination av information, dialog och tillsyn för att förbättra brandsäkerheten.

– Att tillsyn och föreläggande behövs visar fallet med Willhem, där vi först valde att ha en dialog i stället, men där resultatet blev att bristerna inte åtgärdades, säger hon.

För att få reda på konsekvenserna av att strunta i att kontrollera brandsäkerheten i flerbostadshus eller skriva ut förelägganden så att man vet att brister rättas till kontaktar Hem & Hyra Thomas Gell, kanslichef på Brandforsk som forskar kring bränder.

Han berättar att få dödsbränder beror på brister i flerbostadshusets brandsäkerhet.

– Och när det gäller hur många som skadas till följd av brister i brandsäkerheten i huset så har vi inga siffror över det. Kunskapen är rätt dålig men vi ska forska mer kring det, säger han.

Däremot finns det en tydlig koppling mellan brister i husets brandsäkerhet och brand- och rökskador i andra lägenheter, trappuppgång eller vind.

–  Brister i ventilationsystem eller dålig brandsektionering  av vindar kan leda till att branden eller rök sprider sig till vindar eller till andra lägenheter i huset. När det gäller trappuppgångar så är nog de flesta bränder som sker anlagda med avsikt. Den bästa åtgärden är att hålla trapporna fria från brännbart material, säger han.

Fakta: Brandsäkerhet

Enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO, har både fastighetsägaren och  den som använder lägenheten som till exempel en hyresgäst  ansvar för att det finns ett skäligt brandskydd.  Ansvaret brukar delas upp så att fastighetsägaren har ansvar för byggnadens brandsskydd medan hyresgästen tar ansvar för lägenheten. Fastighetsägaren ska se till att det finns brandvarnare i lägenheten medan hyresgästen ska se till att den fungerar. Fastighetsägaren ska också se till att brandskyddet kontrolleras regelbundet.

Kommunerna är tillsynsmyndighet och ska se till att lagen efterlevs, detta ansvar har kommunerna delegerat till olika brandförsvarsförbund. Det är kommunens politiker som bestämmer i vilka byggnader som det ska ske en brandsäkerhetskontroll.

16 av länets 26 kommuner kontrollerar inte brandsäkerheten i flerbostadshus regelbundet. De som kontrollerar regelbundet är: Ekerö, Huddinge, Botkyrka, Salem, Haninge, Tyresö, Nykvarn, Södertälje, Nacka och Nynäshamn.

Hyresvärdar som fått föreläggande för brister i brandskyddet är till exempel: Willhem, Huge, Ekerö Bostäder,D. Carnegie, Familjebostäder, Flodins Fastigheter, Wallenstam, Telge Hovsjö, Stockholm studentbostäder, Markarydsbostäder i Södertälje AB och Taracaxum AB.

Läs också Så uppstår elbränderna i din lägenhet Inspektörer godkänner källarlägenhet i Kållered

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.