HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Dåligt år för Libo – attackerar HGF

Örebro Kumla Bostäder hade förra året den högsta lönsamheten av länets kommunägda bostadsföretag. Sämst gick det för Lindesbergsbostäder, som i årsredovisningen väljer att attackera Hyresgästföreningen.
Foto: Anna Rytterbrant
Lindesbergsbostäder gick förra året med 17 miljoner kronor i förlust. I årsredovisningen hävdar Libo att Hyresgästföreningens agerande gjort att företaget fått allt svårare att tillhandahålla bra bostäder.

Sju av Örebro läns elva så kallade allmännyttiga bostadsföretag förbättrade 2019 sina resultat jämfört med året innan. Det visar Hem & Hyras genomgång av boksluten.

Totalt redovisas en vinst med 140 miljoner kronor på den viktiga bokslutsraden ”resultat efter finansnetto” varav Örebrobostäder står för 115 miljoner.

Läs ocksåVräkningar under pandemin: Hedda plågas av oro för sin familj

Högst lönsamhet i förhållande till storleken har dock Kumla Bostäder med en vinstmarginal på starka 25 procent. Något som innebär att var fjärde hyreskrona som företaget drar in blir till vinst som man kan återinvestera och betala räntor med.

Den näst högsta lönsamheten i förhållande till omsättningen har Lekebergsbostäder med en vinstmarginal på 20 procent.

Desto sämre går det för Lindesbergsbostäder som redovisar ett minusresultat med 17,1 miljoner efter finansiella poster. Libo är dessutom ensam av de kommunala bostadsföretagen i länet om att ha en negativ vinstmarginal. Något som innebär att bolaget går med förlust redan innan räntorna betalats.

Läs ocksåEn fråga om liv och död - gratis boendestöd avgörande för Peter

I årsredovisningen passar Libos ledning på att rikta skarp kritik mot Hyresgästföreningen på ett sätt som är ovanligt i den här formen av officiella dokument där tonen normalt hålls väldigt strikt och saklig.

Libos ledning skriver att ”de så kallade hyresförhandlingarna” är en sorglig följetong i bolagets historia och beskriver det som att motparten totalt tappat den lokala förankringen.

Enligt Libo är det en förhandlare från Örebro, utan kunskaper om lokala förhållanden, som med järnhand styr Hyresgästföreningens förhandlingsarbete i Lindesberg

Läs ocksåOuthyrda bostäder i Norrland kostar miljoner - varje månad

Någon hänsyn tas inte längre till långsiktiga prognoser från motpartens sida, menar Libos ledning.

Resultatet av det blir att underhållsbudgeten urholkas och att förutsättningarna för att tillhandahålla bra bostäder krymper för varje år som går.

De enda som bryr sig om Libos hyresgäster i hyresförhandlingarna är i dag Libo själva, hävdar företaget i sitt i sammanhanget oväntade utspel mot Hyresgästföreningen.

Gick med minus gjorde också Laxåhem. Det var andra förluståret i följd för företaget som dessutom har den sämsta soliditeten av allmännyttorna i Örebro län.

Laxåhems soliditet på svaga fem procent betyder att tillgångarna till 95 procent är finansierade med lånade pengar. Något som innebär att bolaget försatt sig i en långsiktigt utsatt position förutom att man på kort sikt har svårt att få plus och minus att gå ihop.

Hos Askerundsbostäder är det positivare tongångar. Efter fem förlustår på raken redovisar företaget för 2019 en liten vinst med 1,3 miljoner.

Högst soliditet har Karlskogahem vars tillgångar till nästan en fjärdedel är betalade med egna pengar. Det näst största kommunägda bostadsföretaget i länet har efter en rad år med goda resultat nu skaffat sig en stabil grund att stå på.

Örebrobostäder, omsättningsmässigt större än de andra tio allmännyttorna tillsammans, gjorde också det bästa resultatet med 114,7 miljoner kronor.

Öbos vinstmarginal på medelmåttiga 14 procent var dock bara den tredje bästa i länet.

Som tidigare år valde Örebro kommun att plocka ut 31 miljoner som utdelning ur sitt bostadsföretag. Något som påverkar Öbos ekonomiska uthållighet på lite längre sikt.

Företagets soliditet är dock för branschen hyfsat starka 23 procent. Tillgångarna är med andra ord till nästan en fjärdedel finansierade med egna pengar.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2019 Vinstmarginal Soliditet Nettoomsättning Resultat 2018
Askerundsbostäder 1,3 mkr 5 procent 8 procent 118,4 mkr – 3,2 mkr
Degerforsbyggen 4,6 mkr 10 procent 12 procent 105,1 mkr ´- 0,7 mkr
Hallbo, Hallsberg 0 2 procent 23 procent 85,8 mkr 1,2 mkr
Hällefors Bostads 0,6 mkr 5 procent 15 procent 62,8 mkr 0,5 mkr
Karlskogahem 13,2 mkr 12 procent 24 procent 213,5 mkr 17,2 mkr
Kumla Bostäder 19,0 mkr 25 procent 11 procent 173,8 mkr 11,0 mkr
Laxåhem ´- 1,4 mkr 6 procent 5 procent 48,4 mkr ´-2.2 mkr
Lindesbergsbostäder ´- 17,1 mkr ´- 6 procent 20 procent 82,6 mkr 64,1 mkr
Lekebergbostäder 5,2 mkr 20 procent 12 procent 39,2 mkr 3,2 mkr
Norabostäder 0,3 mkr 11 procent 12 procent 45,7 mkr 1,0 mkr
Örebrobostäder 114,7 mkr 14 procent 23 procent 1 705,6 mkr 82,6 mkr
Totalt 140,4 mkr 9 procent 15 procent 2 680,9 mkr 174,7 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78,6 procent av obeskattade reserver dividerat med tillgångarna.

Läs också Så påverkade pandemin medlemsantalet i Mellansverige Äldre får betala mer än andra för att bo

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.