Annons

De flyr missionshuset i Fritsla – ”Lyhört, bullrigt och kallt”

Mark Hyresgäster lämnar det ombyggda missionshuset i Fritsla. "Fastighetsägaren och kommunen har inte tagit våra problem på allvar", säger Jonas Elghorn.
Foto: Kajsa Wedberg
Bo och Berit Gustafsson samt Jonas Elghorn och Elisabeth har bestämt sig för att flytta ifrån det före detta missionshuset i Fritsla.

Lyhört, bullrigt och kallt. Det är några av anledningarna till att missnöjda hyresgäster nu lämnar sina lägenheter i det gamla missionshuset i Fritsla.

– Vi hade gärna bott kvar, för huset är charmigt och trädgården är fin. Men tyvärr är bristerna för stora och vi orkar inte bråka mer, säger Elisabeth.

ANNONSRebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din

Hon och sambon Jonas Elghorn flyttade in sommaren 2017. Då var deras lägenhet precis nybyggd. Men problemen började direkt.

– Här är så lyhört. Vi som bor i bottenplan hör vartenda steg som grannarna tar i våningen ovanför. Kvinnan som bodde där tidigare hade hemtjänst som kom dygnet runt. När nattpersonalen kom och gick med skor där uppe hade vi väldigt svårt att sova. Och trots att vi krävt åtgärder av hyresvärden har ingenting hänt, säger Jonas Elghorn.

Ett annat problem är buller utifrån. Huset är byggt år 1929 och ligger strax intill järnvägen och genomfartsvägen Förläggarevägen. Ljuden från trafiken tränger in i huset. Elisabeth och Jonas anser att fastighetsägaren borde ha gjort mer för att förbättra ljudmiljön för sina hyresgäster.

Läs ocksåNy lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning"Montage med bild på pappersutskrift, en domarklubba och en man i yngre medelåldern framför Sergels torg i Stockholm.

När ingenting hände tog de, på Hyresgästföreningens inrådan, kontakt med miljöenheten vid Marks kommun. Den myndighet som har tillsynsansvar. Men de är inte nöjda med hjälpen de fått.

– Vi upplever inte att de har tagit våra problem på allvar utan att de lyssnat på fastighetsägaren som har lovat mer än han hållit, säger Jonas Elghorn.

Det före detta missionshuset ligger alldeles intill järnvägen och Förläggarevägen i Fritsla.

Kennet Jonsson är miljöchef på Marks kommun. Han bekräftar att miljöenheten har tagit emot en anmälan från Elisabeth och hennes sambo. Enligt, Kennet Jonsson, har fastighetsägaren meddelat kommunen att han är villig att åtgärda problemen.

I nästa del av historien går uppgifterna i sär. Kennet Jonsson säger att ”hyresgästerna inte har låtit fastighetsägaren komma in i lägenheten för att utföra jobbet”. Medan Elisabeth och Jonas säger att de efterfrågat en tidsplan för hur arbetet skulle gå till. När de inte fick en sådan blev ingenting gjort.

– Varför skulle vi hindra fastighetsägaren från att utföra åtgärder mot buller och oljud som förstört vår hälsa i flera år, undrar Jonas Elghorn.

Elisabeth och Jonas har tagit hjälp av Hyresgästföreningen för att få ersättning. Det har resulterat i en uppgörelse med Mark Kronogärdet Fastighets AB, som äger huset. Elisabeth och Jonas slipper betala sina två sista månadshyror på sammanlagt 14 000 kronor.

Annons
Läs ocksåKenth hamnade i hemlösfällan: ”Blir du vräkt är du rökt” – få kommuner ger hyresgarantiEn man i 60-årsåldern lutar sig mot dörrposten in till ett hus.

Fler väljer att flytta

Fler hyresgäster väljer att lämna huset. Berit och Bosse Gustafsson flyttade in den första augusti 2019. Nu har de bestämt sig för att flytta ut igen. För dem är den främsta orsaken en osäkerhet när det gäller värmen.

– Under de ett och ett halvt åren vi bott har det varit allt för kallt sju gånger. Nu har vi blivit erbjudna en annan lägenhet här i Fritsla så nu flyttar vi härifrån, säger Berit.

 

Missionshuset stod färdigt år 1929. Idag är det ombyggt till hyreshus.

Tillsynsärende

Marks kommun har upprättat ett tillsynsärende för fastigheten. Tillsynen kommer handla om både bygglov och inomhusmiljö. Byggchef Tony Bergsten förklarar:

– Hyresgästernas anmälan gjorde oss uppmärksamma på att fastighetsägaren saknade bygglov för två av sina lägenheter. Lägenheter som kommit till efter de ursprungliga fem. Och när ägaren sökte bygglov även för dessa två stod det klart att de inte var tillgänglighetsanpassade för funktionshindrade. Därför har vi upprättat ett tillsynsärende som pågår just nu.

När det gäller bullret utifrån säger Tony Bergsten dock att fastighetsägaren presenterade en mätning med godkända bullernivåer i samband med att det ursprungliga bygglovet beviljades.

Emel Tuna är samordnare för miljöinspektörerna på Marks kommun. Hon säger att enheten har fått in klagomål från ytterligare en hyresgäst som nu flyttat från missionshuset och att fastigheten finns med på listan över flerfamiljshus som ska kontrolleras under 2021.

– Vid en sådan tillsyn skickar vi ut frågor om inomhusmiljön till en handfull boende. Det kan handla om buller, fukt, mögel och inomhustemperatur. Utifrån svaren vi får in ställer vi sedan frågor till och krav på fastighetsägaren, säger Emel Tuna, som hoppas att det ska bli lättare att genomföra kontroller på plats under 2021 än det varit under 2020.

– Pandemin har försvårat vårt arbete och möjligheter att komma ut på inspektioner. Men förhoppningsvis blir det lättare under nästa år, säger hon.

Annons

”Vill inte kommentera”

Mark Kronogärdet Fastighets AB ägs av Jonas Malmros. Han vill inte kommentera hyresgästernas klagomål eller uppgörelsen med Elisabeth och Jonas Elghorn. Apropå det pågående tillsynsärendet säger han att han inte visste att att det krävdes bygglov för att ”…dela en lägenhet i två” samt att han ska göra de anpassningar som krävs för att bygglovet ska beviljas i efterhand.

Kommer du att göra några åtgärder i den lägenhet som Elisabeth och Jonas Elghorn bott i så att nästa hyresgäst inte råkar ut för samma problem med lyhördhet?

– Ja, vi kommer att sätta in en akustikprofil i bjälklaget för att minska stomljudet. Det kommer att hjälpa mot lyhördheten, säger Jonas Malmros.

Bygglovet för det ombyggda Missionshuset beviljades våren 2016. Enligt protokollet föreslog tjänstemännen avslag. Ändå sa sade politikerna ja. Fastigheten ligger inom en detaljplan från år 1951. Enligt planen får området användas till ”enskilt socialt ändamål”. Om missionshuset skulle byggas om till hyreshus krävdes det en planändring. Något som politikerna alltså struntade i.

Hem & Hyra ringde Lars-Åke Åkesson (M) som föreslog att bygglovet skulle beviljas.

– Vi såg förändringen som en mindre avvikelse från planen. Det är inget ovanligt, säger Lars-Åke Åkesson.

Hur ser du på det beslutet nu, när du hör vilka problem hyresgästerna i huset haft med buller och lyhördhet? 

– Vi i nämnden fattar beslut om bygglov. Sedan är det fastighetsägaren som ansvarar för att byggreglerna följs och kommunens bygg- och miljöenheter som ansvarar för tillsynen, säger Lars-Åke Åkesson.

Läs också Värd nekade funktionsnedsatt kvinna att hyra – krävs på 150.000 för diskriminering Femårige Nima dog i hissolyckan – nu läggs utredningen ned Rekordkrav och kraschade förhandlingar – kaos när 100 000-tals hyror sätts av skiljeman

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.