HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Efter flera olyckor med barn – Boverket varnar för äldre hissar

Nyheter Äldre hissar med dubbla dörrar kan vara en fara för barn. Efter flera olyckor uppmanar Boverket fastighetsägare att se över sina hissar.

På senare år har Boverket tagit emot flera rapporter om olyckor där barn skadat sig när de använt äldre hissar med dubbla dörrar. Det rör sig i första hand om hissar som har en kombination av grind eller vikdörr på insidan samt en dörr in och ut från själva våningsplanet.

Enligt Boverkets uppgifter är glappet mellan de två dörrarna i en del av hissarna så pass stort att barn kan klämma sig och fastna. Om hissen i ett sådant skede sätts i rörelse är risken för allvarliga skador stor – vilket har skett, skriver myndigheten.

Läs ocksåNu ska informationen kring andrahandskontrakt bli bättre

Exakt hur många barn som skadats på liknande sätt går inte att fastställa eftersom det inte finns något nationellt register över hissolyckor. På begäran av Hem & Hyra kan Boverket bara lista tre kända fall i Stockholm och Göteborg de femton senaste åren. Därtill har ett liknande fall nyligen rapporterats från Finland.

– Det finns ingen rapporteringsskyldighet till Boverket när det gäller olyckstillbud. Olyckor diskuteras dock i samband med de samrådsmöten som hålls med besiktningsföretagen, där vi har representanter som deltar, säger Elsa Mångård, kommunikatör på Boverket.

I ett utskick till allmänheten uppmanar Boverket nu fastighetsägare som har äldre hissar att kontrollera om det finns risk för att barn skulle kunna fastna i utrymmet mellan dörrarna. Om så är fallet bör de vidta åtgärder för att höja säkerheten.

Läs ocksåVärd krävs på 1,4 miljoner i straffavgift för hissar

– Det finns även anledning att tro att det kan ha förekommit liknande incidenter som inte lett till några olyckor och därmed inte kommit till vår kännedom, hälsar Elsa Mångård.

Enligt Lennart Strandman, hissexpert på Kone, är sannolikt mörkertalet för olyckor eller tillbud i hissar stort. Det är kanske först när man blir skadad på allvar man väljer att anmäla, tror han.

– Det är inte helt ovanligt med olyckor, så kan vi säga. Tillbud sker ofta i samband med flytt, cykeltransport eller när man går in med barnvagn. Då händer det att möbler eller liknande kläms fast.

Läs ocksåMiljonstöd för energieffektivisering i Växjö

Totalt finns omkring 5 000 hissar i bruk av den äldre modellen som Boverket varnar för. I ett flertal av dem åtgärdades problem redan på 70- och 80-talet.

– Det gjordes insatser för att förhindra den här typen av olyckor, men de gjordes inte alltid tillräckligt bra, säger Lennart Strandman.

När allt kommer till kritan är dock hissar ett av samhällets säkraste transportmedel.

Fram till ca 2012 rapporterades cirka ett dödsfall per år, men därefter verkar riktade säkerhetsinsatser med bland annat innerdörrar och varningsskyltar ha gett resultat. Nya hissar uppfyller EU:s hissdirektiv med tillhörande harmoniserade standarder och har därför en mycket hög säkerhetsnivå. Dock är cirka en fjärdedel av Sveriges hissar mer än 25 år gamla, det vill säga med en lägre säkerhetsnivå än dagens.

– Sedan 2012 har inte något dödsfall rapporterats i Sverige vad jag vet.

Läs också De får sista stödet till energirenovering Plusboende blev till minus

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.