HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

EHB lönsammast i länet – Älvkarlebyhus tål stryk

Uppsala Enköpings Hyrebostäder var länets klart lönsammaste allmännytta 2019 med 42-procentig vinstmarginal. Älvkarlebyhus hade högsta soliditeten med en procentsiffra som indikerar långsiktig stryktålighet.
Foto: Lena Mattsson
Älvkarlebyhus har klart bästa soliditeten av länets allmännyttor.

Uppsala läns kommunägda så kallade allmännyttiga bostadsföretag hade ett något sämre år 2019 jämfört med året innan. Sex av nio företag redovisar försämrade resultat. Den totala vinsten sjönk också från 422 till 413 miljoner trots stora extraordinära intäkter från försäljningar.

Enköpings Hyresbostäder gjorde de största affärerna. EHB sålde fem fastigheter direkt och dessutom aktier i ett dotterbolag med en  sammanlagd vinst på 80,8 miljoner kronor.

Läs ocksåHyresgäst vägrade hyreshöjningar i 13 år - nu kommer smällen

”Ett tillskott i kassan som oavkortat går till nyproduktion av nya lägenheter och vidareutveckling av Enköping”, skriver EHB:s ledning i årsredovisningen.

Företagets resultat blev 104 miljoner och vinstmarginalen mycket höga 42 procent enligt den modell som Hem & Hyra tillämpar för att jämföra lönsamheten i förhållande till omsättningen utan hänsyn tagen till hur verksamheten är finansierad.

Av varje hundralapp som kom in till EHB genom hyror och försäljningar kunde alltså 42 kronor användas till ränteutgifter och återinvesteringar.

Läs ocksåMaktskifte stoppar ombildningar i GöteborgHyresgästföreningen har i flera år protesterat högljutt mot planerna på att ombilda tusentals kommunala hyresrätter till bostadsrätter. Tarja Jokinen i Hjällbo är en av de hyresgäster vars hus varit till salu.

Stora Uppsalahem med en omsättning på nästan 1,5 miljarder hade ett nytt bra år med en vinst på 287 miljoner och med en vinstmarginal på goda 27 procent.

Det innebär att lite drygt var fjärde krona som kom in i hyra var vinst när alla kostnader utom räntorna var betalda.

Sämre gick det för systerföretaget Uppsala kommuns fastighetsbolag AB, ett allmännyttigt företag som hyr ut bostäder men också driver centrumanläggningar och förvaltar lokaler.

Läs ocksåSå påverkas du som hyresgäst av budgeten i GöteborgÖkad byggtakt och bättre skydd för renovräkning ingår i Göteborgs nya budget, utformad av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Fastighetsbolaget gick med 13 miljoner i förlust och hade en negativ vinstmarginal. Redan innan räntorna betalades stod alltså bolaget på minus.

Förlustresultat redovisar även Tierpsbyggen, företagets första underskott på 17 år, medan grannkommunens Älvkarlebyhus vände 2018 års minusresultat till en vinst med 3,8 miljoner kronor.

Långsiktigt ser det stabilt ut för Älvkarlebyhus. Företaget har nämligen den klart bästa soliditeten av allmännyttorna i länet.

Tillgångarna på 342 miljoner matchas av ett eget kapital på 171 miljoner, vilket ger en soliditet på mycket goda 50 procent. Bara hälften av tillgångarna är alltså betalade med lånade pengar.

Lite mer skakigt ser det ut för Tierpsbyggen, som efter förlustresultatet nu är nere på knappt tio procents soliditet. Tillgångarna på en dryg miljard motsvaras av skulder på drygt 900 miljoner.

Håbohus fortsätter att leverera goda resultat år efter år, nu med en vinst på 12 miljoner kronor.

Bra går det också för Östhammarshem, Knivstabostäder och Hebygårdar med vinstmarginaler på 13-16 procent och soliditet i spannet 22-31 procent.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2019 Vinstmarginal Soliditet Nettoomsättning Resultat 2018
Enköpings Hyresbostäder 104,0 mkr 42 procent 22 procent 328,0 mkr 25,8 mkr
Hebygårdar 2,6 mkr 13 procent 21 procent 75,9 mkr 3,5 mkr
Håbohus 11,8 mkr 14 procent 17 procent 135,5 mkr 28,4 mkr
Knivstabostäder 5,5 mkr 16 procent 31 procent 41,0 mkr 4,6 mkr
Tierpsbyggen ´- 6,6 mkr 5 procent 10 procent 214,2 mkr 11,8 mkr
Uppsala kommuns fgh ´- 12,6 mkr ´- 4 procent 22 procent 94,9 mkr 41,8 mkr
Uppsalahem 288,6 mkr 27 procent 38 procent 1 450,3 mkr 294,5 mkr
Älvkarlebyhus 3,8 mkr 7 procent 50 procent 81,1 mkr ´- 6,8 mkr
Östhammarshem 15,8 mkr 13 procent 24 procent 167,5 mkr 18,1 mkr
Totalt 412,9 mkr 15 procent 26 procent 2 588,4 mkr 421,7 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78,6 procent av obeskattade reserver dividerat med tillgångarna.

Läs också Elpriserna: Nu slipper Inger kallhyran – "åkte på en riktig smäll i januari" Från hot till Kronofogden – då kan du bli vräkt och så går det till

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.