HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

En kvarts miljard i vinst för kommunbolagen

Västmanland De kommunägda bostadsföretagen i Västmanland hade ett mycket bra år 2020. Samtliga sju så kallade allmännyttor förbättrade sina resultat jämfört med året innan. Företagens totala vinster uppgick till 243 miljoner kronor.
Lilla Surahammarshus med bara 525 lägenheter har den näst högsta vinstmarginalen av de kommunägda bostadsföretagen i Västmanland.

Västeråsföretaget Mimer är både störst och mest lönsamt av de kommunala bostadsföretagen i Västmanland.

Vinstmarginalen var förra året goda 26 procent. Det vill säga drygt var fjärde krona som kom in i hyror blev till vinst som kunde återinvesteras i bolaget när alla utgifter utom räntorna var betalda.

Läs ocksåVärmen redan katastrofdyr för Britta: ”Det kommer bli värre”Britta Högmark Härdner har stenkoll på sin elförbrukning och får vända på varje krona för att ha råd att betala den.

Mimer höjde hyresintäkterna och sänkte driftkostnaderna. Rörelseresultatet förbättrades med hela 57 miljoner kronor.

I årsredovisningen förklaras det med att alla arbetsgrupper arbetat med egna mål och veckovisa uppföljningar, vilket lett till ökad ekonomisk medvetenhet i hela organisationen.

Men hanteringen av pandemin med inställda hembesök vid icke akuta ärenden har också bidragit till att kostnaderna sänkts.

Läs ocksåBostads-vd:n om de skenande elpriserna: ”Ett extremläge”Energikrisen kan tvinga Förbo att kasta om sin planering för vilka områden som ska prioriteras för renovering, enligt vd Peter Granstedt. Hyresgästen Britta Högmark Härdners radhuslägenhet har energiklass G, den allra sämsta. Nu hotar räkningarna från elpannan att knäcka hennes ekonomi.

Höjda ränteutgifter och förlust vid försäljning av ett koncernföretag gjorde att resultatförbättringen på raden efter finansiella poster stannade vid 26 miljoner kronor.

Nästan lika lönsamt som stora Mimer är Västmanlands näst minsta allmännytta, Surahammarshus.

Med omsatta 38 miljoner gjorde Surahammarshus ett rörelseresultat på drygt 8 miljoner. Det gav en vinstmarginal på 22 procent.

Läs ocksåGaskrisen: Eva hotas av sexdubblad värmekostnad – ”Vet inte hur jag ska ha råd”Eva Arfvidsson, Vellinge, hyresgäst, biogas, gas, vellingebostäder

Negativt för Surahammarföretaget är den låga soliditeten sju procent, vilket indikerar att bolaget har stora skulder i förhållande till värdet av tillgångarna.

I årsredovisningen kommenteras det med att det har gjorts värderingar som visar att det finna ett övervärde på 76 miljoner kronor inom fastighetsbeståndet. Det vill säga marknadsvärdet är så mycket högre än det bokförda värdet.

Räknar man in det övervärdet stiger soliditeten till 24 procent. Något som innebär att knappt en fjärdedel av tillgångarna är betalda med egna pengar.

Högst soliditet av kommunbolagen i Västmanland har som tidigare år det minsta företaget, Arbogabostäder, med mycket goda 52 procent.

Det betyder att mer än hälften av tillgångarna är betalda med egna medel, vilket indikerar stabilitet och långsiktig styrka.

Bra resultat har Hallstahem levererat flera år i följd. Förra årets vinst blev 16 miljoner med en vinstmarginal på 18 procent.

Även för Köpings Bostads, Salabostäder och Kungsörs Fastighets var 2020 ett ekonomiskt bra år med ökade vinster och höjda vinstmarginaler.

Fakta: Bolagens ekonomi
Företag Resultat 2020 Vinstmarginal Soliditet Nettoomsättning Resultat 2019
Arbogabostäder 1,3 mkr 10,08 procent 52,11 procent 18,0 mkr 0,9 mkr
Hallstahem 16,0 mkr 17,82 procent 12,27 procent 174,0 mkr 10,3 mkr
Kungsörs Fastighets 8,8 mkr 14,84 procent 36,5 procent 64,9 mkr 5,1 mkr
Köpings Bostads 22,8 mkr 9,40 procent 18,7 procent 377,8 mkr 20,6 mkr
Mimer, Västerås 176,3 mkr 25,89 procent 28,10 procent 995,9 mkr 150,1 mkr
Salabostäder 15,9 mkr 15,80 procent 14,80 procent 198,5 mkr 12,7 mkr
Surahammarshus 2,4 mkr 22,26 procent 6,75 procent 38,2 mkr 0,2 mkr
Totalt 243,5 mkr 16,58 procent 24,18 procent 1 867,3 mkr 199,9 mkr
Fakta: Så här har vi räknat

Resultatet är hämtat från raden efter finansnetto i resultaträkningen och är inte påverkat av skattemässiga bokslutsdispositioner.

Vinstmarginalen visar hur stor vinsten är i procent per omsatt krona när alla kostnader utom räntorna är betalda. Vi har räknat rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättningen. Modellen tar alltså inte hänsyn till hur verksamheten är finansierad.

Soliditeten visar hur stor andel i procent av tillgångarna som betalats med egna pengar. Resten är finansierat med lån. Vi har räknat eget kapital plus 78,6 procent av obeskattade reserver dividerat med balansomslutningen.

Läs också Strömlös datanörd går lottlös - fick avslag på miljonersättning och mer el Därför är tandhälsa en fråga om pengar och var du bor – Mohamed förlorade sju tänder

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.