HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Extrema problem med skadegörelse och sopsorteringsslarv

Nyheter En extrem åtgärd för ett extremt problem. Så beskriver hyresvärden Hemgården uppsägningarna i Brickebacken. Enligt hyresvärden går 65 procent av hyresintäkterna till kostnader för skadegörelse och felsortering av sopor.
Foto: Anna Rytterbrant
Hemgården försvarar uppsägningarna i Brickebacken.

(Läs artikeln på arabiska här).

Att 15 hyresgäster sagts upp är för att sätta stopp för det som hyresvärden benämner som en extraordinär situation.

– Fastigheten har varit utsatt för omfattande skadegörelse. Hissar, fönster, entrédörrar och branddörrar har förstörts. I hissarna har tändare flera gånger används för att smälta sönder hissknapparna, och det är särskilt farligt då det finns risk för kortslutning och brand. Det här innebär ju inte bara höga kostnader, utan även en fara för människors liv. Vi har varit tvungna att anlita ett bevakningsföretag för att dagligen och till stor kostnad bevaka fastigheten, säger Marcus Halvorsen som är Hemgårdens ekonomichef.

Han berättar att bolaget för ett år sedan bytte ut de omoderna sopnedkasten till två miljörum där de satte upp skyltar med sorteringsanvisningar samt sände informationsbrev om hur man sorterar.

– Trots nya miljörum och all information har sopsorteringen varit under all kritik. Det handlar absolut inte om att en träskiva eller plastpåse slängs i fel sopkärl av misstag, för alla kan göra misstag. Här handlar det om att ett fåtal individer med stor likgiltighet gör fel gång på gång trots skriftliga rättelseanmaningar. Det är mot den misskötseln vi har nolltolerans – inte mot enstaka misstag, säger han.

Under januari 2017 har hyresvärden fått ta emot närmare 30 felsorteringsbrev från kommunen om felaktig sopsortering.

– Kommunen tar ut 100 kronor för varje felsorteringsbrev. De har dessutom meddelat att vårt avfallsavtal kommer att hamna i kategorin ”osorterat” om ingen förbättring sker. Det skulle innebära en ökning av den årliga kostnaden för sophantering med ungefär 140 000 kronor, säger Marcus Halvorsen.

Enligt Hemgården har kostnaderna för misskött sopsortering och skadegörelse på fastigheten skenat iväg sedan de tog över fastigheten för tre år sedan. Cirka 65 procent av hyresintäkterna går till kostnader som är relaterade till skadegörelse och dålig sopsortering. Detta fick hyresvärden att sätta upp kameror i soprummet för att försöka komma åt dem som missköter sig.

– Det är naturligtvis en horribelt hög siffra som skulle få vilken fastighetsägare som helst att ramla baklänges. Problemet blir att pengarna inte räcker till det långsiktiga underhållet. Ett fåtal individer förstör för alla skötsamma hyresgäster. För jag vill verkligen poängtera att de allra flesta hyresgästerna är skötsamma. Vi står på hyresgästernas sida i detta, det har alltid varit vår grundinställning, säger Marcus Halvorsen.

Han vill också dementera att det skulle vara en form av massuppsägning, som Hem & Hyra skrivit.

– Det är 15 av 103 kontrakt som sagts upp. Genom era frågeställningar framstår det som att vi kör ”räder”. Så är det absolut inte. Vi har successivt sagt upp hyresgäster som under en längre tid, trots rättelseanmaningar via rekommenderat brev, systematiskt misskött sig.

Vad skulle behövas för att hyresgäster inte ska bli uppsagda i framtiden eller för att de som nu är uppsagda kanske till och med kan få bo kvar?

– Av de totalt 15 hyresgäster som sagts upp har en hyresgäst avhysts av Kronofogden på grund av stora hyresskulder och ytterligare två hyresgäster flyttat. I de återstående 12 fallen har vi efter dialog med hyresgästerna, säger han.

Det innebär att Hemgården återkallat uppsägningarna för fyra hyresgäster. Två andra hyresgäster har fått ett års prövotid vilket innebär att de kan bo kvar om de under denna tid bättrar sig. I de resterande sex fallen förs diskussioner med hyresgästerna.

– Målet att få till en lösning som innebär att hyresgästen får bo kvar med villkoret att de upphör med misskötseln. Vi tror på individens förmåga att ta ansvar, säger Marcus Halvorsen.

Kan ni göra något mer? Till exempel hålla en kurs i sopsortering eller se till att allt material blir översatt till andra språk för att förbättra sopsorteringen?

-Som vi ser det handlar inte den konsekvent bristfälliga sopsorteringen om språkförbistring, utan om att ett fåtal individer väljer att inte ta ansvar. Vi har vi inte bara skickat informationsbrev och brev när sopsorteringen blivit fel. I återvinningsrummen finns pedagogiska illustrationer som visar hur man sopsorterar. Men vi är övertygade om att vi kommer att kunna nå en bra lösning på våra utmaningar genom att samarbeta med hyresgästerna, Hyresgästföreningen och kommunen.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.