HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Fastighetsbranschen ger mersmak – familjen överväger att behålla skandalfastigheten

Landskrona Kommunen vill köpa skandalfastigheten. Men döttrarna till den psyksjuke värden har fått mersmak av fastighetsbranschen. De vill själva bestämma över hyresfastighetens öde. 

Hovrätten ger kommunen avslag på deras ansökan om fortsatt tvångsförvaltning av det misskötta hyreshuset i Landskrona. Det betyder att ägarens familj är ett steg närmare sitt mål att få bestämma över fastigheten i korsningen S:t Olovsgatan/Rönnebergsgatan.

– Det hör av sig folk som vill köpa fastigheten. Men just nu är vi inne på att om det blir möjligt själva renovera och förvalta den, säger Annika Sonander, dotter och godman till den psykiskt sjuke fastighetsägaren Lars-Erik Persson.

Läs ocksåSvartlistad hyresvärd lider av psykisk sjukdom

Enligt Annika Sonander har arbetet med Lars-Erik Perssons andra fastigheter i Landskrona och Göteborg, som även de hade misskötts under en längre tid innan familjen tog över godmanskapet, gett mersmak.

– Vår äldsta syster jobbar numer heltid med fastigheterna. Vad gäller hyresfastigheterna på Timmermansgatan och Murargatan i Landskrona fortskrider renoveringarna. Vi betar av miljöförvaltningens påpekanden, säger Annika Sonander och berättar att de har en nära dialog med miljöförvaltningen i Landskrona.

Under flera år har Landskrona kommun kämpat för att få köpa skandalhuset. Kommunen har bland annat ställt sig frågande till familjens ekonomiska kapacitet.

Läs ocksåDärför hamnar problemområdets nota på hyran: ”Nu gäller det att se upp”

Men enligt den skrivelse som familjen har lämnat in till hyresnämnden har de, tack vare att de äger flera hyresfastigheter, möjlighet att ta upp lån i eget namn samt även tillföra eget kapital.

Något definitivt beslut om fastighetens öde har familjen inte tagit ännu.

– Vi vågar inte göra så mycket innan Högsta domstolens beslut kommer, säger Annika Sonander.

Läs ocksåJan-Åke får betala när det brinner - unik hyreshöjning i LandskronaJan-Åke Linderoth och huset på Koppargården som brann.

I slutet av mars satte hovrätten stopp för Landskrona kommuns önskan om fortsatt tvångsförvaltning av det obebodda hyreshuset. I beslutet skriver hovrätten bland annat att familjens åtgärder i andra fastigheter som tillhör Lars-Erik Persson visar att ”de har viljan att förvalta den aktuella fastigheten på ett seriöst sätt”.

I och med hovrättens dom har Högsta domstolen återupptagit handläggningen om tvångsinlösen av fastigheten.

– Vi har nu kontaktat parterna i målet, säger Chris Stattin-Larsson som i dagsläget inte kan svara på när det slutgiltiga avgörandet kommer.

 

Fakta: Fastigheten på S:t Olovsgatan/Rönnebergsgatan, Landskrona

Hyreshuset, som består av 13 lägenheter, blev satt under tvångsförvaltning hösten 2014. Det kommunala bostadsbolaget Landskronahem utsågs till tvångsförvaltare.

I juni 2016 bedömde miljöförvaltningen i Landskrona att huset var i så dåligt skick att de hyresgäster som bodde i fastigheten skulle evakueras. Ungefär samtidigt tvångsomhändertogs den psykiskt sjuke fastighetsägaren Lars-Erik Persson.

Lars-Erik Perssons dotter och före detta hustru fick i samband med omhändertagandet godmanskap.

Sedan 2015 har Landskrona stad drivit frågan om tvångsinlösen. Kommunen vill köpa den nedgångna fastigheten för drygt två miljoner kronor.

Högsta domstolen har meddelat prövningstillstånd i ärendet eftersom domstolen vill utreda huruvida Lars-Erik Perssons sjukdomsbild borde ha påverkat hans möjlighet att föra sin talan i målet.

Läs också Värsta värden vann över kommunen Landskronahem kan frysa sin bostadskö

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.