Annons

Fler än var fjärde kan tvingas flytta

Göteborg ​Fler än vart fjärde hyresgästhushåll i Göteborgs innerstad kan bli tvungna att flytta om det införs ett efterfrågepåslag på hyran i attraktiva lägen. Den slutsatsen drar Hyresgästföreningen i en ny rapport.

​Hyresgästföreningen har låtit Statistiska Centralbyrån (SCB) undersöka hur inkomstfördelningen ser ut bland hyresgästerna i de mest attraktiva stadsdelarna i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö.

Annons
Resultatet visar att av hyreshushållen i centrala Göteborg är 29 procent, ungefär 19 000 hushåll, låginkomsttagare. De bor idag i någon av stadsdelarna Centrum, Linnéstaden, Örgryte och Majorna.
Men, enligt rapporten, kommer många av innerstadshushållen med låga inkomster att få mycket svårt att kunna bo kvar om förslaget i statliga utredningen ”EU, allmännyttan och hyrorna” om ett efterfrågepåslag på hyran blir verklighet.
Efterfrågepåslaget innebär att hyran får höjas med upp till tre procent årligen, inflationen oräknad, i områden där efterfrågan på bostäder är större än utbudet. Tanken är att hyran ska kunna höjas varje år till dess att det utredningen kallar ”efterfrågeöverskottet” har planats ut.
–   Med dagens inflationstakt innebär det en hyreshöjning på sju procent om året, säger Lennart Sjöstedt, bostadspolitisk sekreterare hos Hyresgästföreningen region Västra Sverige. Det betyder att en genomsnittlig trerummare redan första året skulle få hyran höjd med 400 kronor i månaden.
–  På fem år och med dagens inflationstakt har hyran stigit med 2 300 kronor i månaden och på tio år har den fördubblats. Det innebär ett dråpslag mot de hushåll som redan i dag har små marginaler och många av dem kommer inte att ha råd att bo kvar.
Men de privata fastighetsägarna, som är mycket positiva till utredningens förslag, anser att Hyresgästföreningen bedriver skrämselpropaganda och att förslagen, om de realiseras, inte alls kommer att leda till några chockhöjda hyror.
Enligt en enkätundersökning som branschorganisation Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen gjort bland sina medlemmar tror bara 17 procent av fastighetsägarna att utredningsförslagen skulle leda till mycket högre hyror i de mest attraktiva lägena. Däremot är det 77 procent som tror på något högre hyror i så kallade A-lägen.
I mindre attraktiva lägen bedömer fastighetsägarna att hyrorna i de flesta fall förblir oförändrade.
Vissa privata fastighetsägare har under sommaren också vänt sig direkt till sina hyresgäster i syfte att försöka ge en positiv bild av utredningsförslagen. Så här skriver till exempel Leif Leandersson, vd för Bostjärnan AB, i ett brev till bolagets hyresgäster i Göteborg.
–  Tyvärr har Hyresgästföreningen på vissa håll i landet gått ut och skrämt hyresgäster med att förslagen skulle leda till chockhöjda hyror. Vi vill därför med detta brev lugna dig med att det inte kommer att bli några chockhöjningar.
–  Vi vill att den hyresanpassning som görs varje år ska ske i ordnade former och – precis som hittills – förhandlas fram lokalt med Hyresgästföreningen. Därför går det inte idag att veta vilka hyresförändringar som kan bli aktuella, heter det bland annat i brevet.
Däremot är SABO, de allmännyttiga bolagens intresseorganisation, mycket negativa till utredningen och avvisar bland annat förslaget om ett efterfrågestyrda hyror. Organisationen anser inte att staten ska bestämma över hyresnivåerna utan det är en sak för bostadsmarknadens parter.

Annons
Läs också Rebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din Fick inte igenom enorma hyreshöjningen : "Måste spara pengar på något annat" Anki vägrade betala - då slapp hon hyreshöjningen: "Trodde inte det var sant" Så blir din hyra i Blekinge län 2024 Så blir din hyra i Kronobergs län 2024 Så blir din hyra i Kalmar län 2024

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.