Annons

Flera arvoden för förtroendevalda

Uppsala Arbetet inom Hyresgästföreningen kallas ideellt men den som är vald får både års- och sammanträdesarvoden. Hem & Hyra har gjort en enkät bland de förtroendevalda. Enkäten mejlades till de nio ledamöterna i regionstyrelsen i Aros-Gävle, fem män och fyra kvinnor från Uppsala, Västmanlands och Gävleborgs län.
Regionstyrelsen sammanträder ett tiotal gånger per år och dess arbetsutskott, AU, med tre ledamöter lika många gånger. Ordförande har ett årsarvode på 42 800 kronor och AU-ledamöterna har 4 280 kronor.
Alla ledamöter får dessutom sammanträdesarvoden. Kurser och seminarier arvoderas inte men resor ersätts alltid liksom förlorad arbetsinkomst.
Alla arvoden beskattas men är inte pensionsgrundande.
Åtta av nio ledamöter i regionstyrelsen är dessutom ledamöter och i tre fall ordförande i hyresgästföreningen på sin hemort och även aktiva i den lokala hyresgästföreningen.
En föreningsordförande rekommenderas ett maximalt årsarvode på 8 400 kronor och en medlem i arbetsutskottet rekommenderas få 4 280 kronor. För arbete i en lokal hyresgästföre­ning brukar inget arvode utgå.
Hans Ohlsson, ordförande i regionstyrelsen och dessutom ordförande i Västeråsföreningen, har en sammanlagd ersättning för sina förtroendeuppdrag på över 50 000 kronor per år.
Han får också delvis fria telefonsamtal, bärbar dator och tillgång till Internet.
Suzanne Jansson i Söderhamn har varit aktiv i Hyresgästföreningen i 16 år och är med på 2-3 möten i veckan. Hon tror att arvodena behövs för att unga människor ska vilja engagera sig, de är en slags kompensation:
– Tack vare arvodena kan familjen äta ute ibland eller resa någonstans. Det är rimligt och rätt att jag kan ge tillbaka för den tid med mig de förlorar på grund av alla möten, säger Suzanne.
Suzanne bor i ett hus hennes far byggt men har inte mött kritik för det:
– Jag har bott i lägenhet ”i 100 år” och hela släkten gör det. Mitt hjärta finns hos hyresgästerna.
Fakta: Ordföranden i regionstyrelsen får ett årsarvode på 42 800 kr. Ledamöterna i AU har 4 280 kr. Alla får sammanträdesarvode på max 450 kronor per gång.
Ordförande i föreningarna rekommenderas få 8 400 kr per år. AU-ledamöter 4 280. Alla får sammanträdesarvode på max 450 kr per gång.

Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Tom bor i möglet - har väntat drygt ett år på hjälp från Hyresgästföreningen Ny lag ska säkra kontraktet för barnfamiljer: "Snävt men ett steg i rätt riktning" Hyrorna klara för 30 000 hyresgäster hos Uppsalahem: ”Hur ska pengarna räcka till?” Efter jättestrandningen – nu rekordhöjs hyrorna i Malmö Så renoverades lokalen för 50 000 kronor - ljudisolering viktigt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.