Annons

Förlorar förstahandskontrakt vid ombildning

Partille ​Kommunala Partillebo vill sälja ut 102 lägenheter till en bostadsrättsförening. Uppgörelsen innebär att bostadsbolaget blir ägare till ett antal bostadsrätter och att de hyresgäster som inte vill köpa sin lägenhet förlorar sitt förstahandskontrakt.
Bakgrunden till försäljningen är de lokala politikernas direktiv till bostadsbolaget att sälja ut omkring 400 lägenheter i fyra olika områden i kommunen. Intresset från hyresgästerna har hittills varit svalt och i två av områdena har Partillebo lagt planerna på is.
I bostadsområdena Övre Björndammen och Ljungkullen är det dock fortfarande aktuellt med utförsäljningar. Redan nästa vecka hålls en extra föreningsstämma i Ljungkullen där bostadsrättsföreningen ska fatta beslut om köp av sammanlagt 102 lägenheter på adresserna Ljungkullen 1-33.
I normala fall kan de bonde som inte vill köpa sina lägenheter i samband med ombildningar kvarstå som hyresgäster med bibehållen besittningsrätt inklusive alla andra rättigheter och skyldigheter som ingår i förstahandskontraktet.
Men i överenskommelsen med Partillebo står det skrivet att bostadsrättsföreningen inte ska behöva låna extra pengar för att täcka uteblivna insatser från de hyresgäster som inte vill köpa sina lägenheter. I stället har Partillebo förbundit sig att köpa dessa överblivna lägenheter. Tanken är att detta ska ske på följande sätt: den hyresgäst som inte vill köpa sin lägenhet ska ändå skriva på ett köpeavtal för att sedan sälja lägenheten vidare till Partillebo. Därefter hyr Partillebo ut samma lägenhet igen till samma hyresgäst.
I ett informationsblad som skickats ut inför den extra föreningsstämman står det skrivet att hyresgästerna får behålla sina rättigheter och skyldigheter, men enligt Conny Borup, chefsjurist på Hyresgästföreningen region västra Sverige, är det betydligt mer komplicerat än så. Han anser att uppgörelsen visserligen inte strider mot gällande hyreslagstiftning – men att den rör sig i utkanten av denna – och även om det skrivs särskilda avtal mellan Partillebo och hyresgästerna finns det ett antal osäkerhetsfaktorer.
– Jag avråder hyresgästerna från att acceptera den här lösningen eftersom den innebär att de boende som vill kvarstå som hyresgäster i princip blir att betrakta som andrahandshyresgäster. Därför är det högst tveksamt om man kan avtala om att hyreslagens skyddsregler gäller fullt ut för dem, säger han.
– Dessutom kan bostadsrättsföreningen i framtiden ändra sina stadgar och förbjuda uthyrning i andra hand. Då kan hyresgästerna tvingas att flytta. En annan osäkerhetsfaktor är om Partillebos ägardirektiv skulle ändras, då finns också risken att hyresgästerna tvingas flytta.
Birgitta Häggström, hyresgäst på Ljungkullen 17, tycker att informationen kring ombildningen varit väldigt bristfällig. Hon är också väldigt kritisk till bostadsbolagets uppgörelse med bostadsrättsföreningen, men hon har inte fått någon information om att hon skulle förlora sitt förstahandskontrakt.
– Jag har pratat med Partillebo och det enda jag skulle behöva göra är att gå ned till banken och skriva på några papper om att jag köper och säljer min lägenhet. Men det här med att jag skulle bli andrahandshyresgäst är helt nytt för mig, säger hon.
– Jag gillar inte det här alls. Jag frågar mig om det verkligen är etiskt rätt av Partillebo att stödja en bostadsrättsförening på det har sättet. När jag flyttar kan ju Partillebo dessutom sälja min lägenhet på öppna marknaden.
Någon representant för Partillebo här inte kunnat nås för en kommentar.

Annons
Läs också Guide till hemförsäkringar Efter ombildningsbluffen: Toppmäklare blir utan legitimation Anonym tipstjänst för hyresgäster - nytt sätt att jaga svarta kontrakt: "På gränsen till angiveri" Efter gigantisk ombildningshärva – toppmäklare tar strid Definitivt stopp för ombildningar i Göteborg Borgerlig allians vill ombilda kommunala hyresrätter i Nynäshamn

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.