HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Forskaren totalsågar marknadshyror: ”Jag är oroad över hur politikerna tänker”

Umeå Lars-Fredrik Andersson, universitetslektor och docent i ekonomisk historia i Umeå samt frilansare för den oberoende progressiva tankesmedjan Arena idé, är aktuell med en rapport om marknadshyror som han ha skrivit tillsammans med Sandro Scocco och Per Lindberg.
Foto: Ulrika Vallgårda
Lars-Fredrik Andersson, universitetslektor och docent i ekonomisk historia i Umeå samt frilansare för den oberoende progressiva tankesmedjan Arena idé totalsågar idén om marknadshyror.

Varför intresserar du dig för bostadspolitik?

– Bostäder är inte som alla andra varor eller tjänster, utan någonting som alla behöver och en lagstadgad mänsklig rättighet. Det behövs en aktiv bostadspolitik för att alla ska få rätt till en bostad.

Läs också"Marknadshyror höjer hyran 63 procent"

Vad är en aktiv bostadspolitik?

– Det finns olika verktyg för att styra bostadsmarknaden så att alla ska få möjlighet att bo bra. Hyran är en central del. Man måste på olika sätt balansera intressena för att alla ska få rätt till en bostad och det är en politisk fråga. I Sverige, sedan 1960-talet, sätts hyran utifrån den så kallade bruksvärdesprincipen. Det innebär att fastighetsägarna och hyresgästerna förhandlar fram hyran, så att den blir skälig och inte högre än för andra lägenheter med liknande bruksvärde.

Hur kan bruksvärdet på en hyresrätt vara annorlunda än marknadsvärdet?

Läs ocksåProtester mot marknadshyra från Luleå till Göteborg

– Om det råder en väldigt stor brist på bostäder, till exempel i en stad som har fått en stor tillökning i befolkningen, skulle fastighetsägarna kunna utnyttja situationen så att de som inte har bostad bjuder över varandra. Hyresökningen skulle bli väldigt kraftig, men hyran hade inte avspeglat värdet på bostäderna, utan bara att det är brist på tillgängliga bostäder.

Men det kostar mycket att bygga också, och den kostnaden styrs ju av den fria marknaden – hur påverkar det hyressättningen?

– Sedan 2006 har vi haft ett system som kallas för presumtionshyressystemet. Det innebär att den som bygger en bostad får räkna in sina kostnader för bygget och därmed har en större frihet att fastställa en högre hyra under de första 15 åren.

Annons
Läs ocksåNorrlandspolitiker splittrande om fri hyressättning

Vad innebär förslaget om marknadshyror som regeringen har sagt att vi ska införa?
– Då har man inget av de här systemen vi pratat om nu, det sker ingen förhandling, utan då styrs hyran av tillgång och efterfrågan.

Hade det inte varit bra för att råda bot på bostadsbristen?

– Man skulle få ett inflöde till de populära delarna av städerna av personer som kan betala väldigt hög hyra och kan bo väldigt rymligt, medan en annan grupp får bo på väldigt liten bostadsyta långt utanför centrum. De som bygger kommer att vilja bygga för de som har en stark ekonomi eftersom det är mer lönsamt.

Ser du ingenting positivt med fri hyressättning?

– Jag har väldigt svårt att se att det skulle avhjälpa problemet med bostadsbristen alls egentligen och är oroad över hur politikerna tänker. Om man sätter sig in i det och försöker förstå hur bostadsmarknaden fungerar så finns det inga exempel på att fri hyressättning fungerar speciellt bra.

Lars-Fredrik Andersson förklarar det problematiska med fri hyressättning.

Hur fungerar det där man har infört fri hyressättning?

– Det finns länder där man har marknadshyror i viss del av beståndet, men då ska man också komma ihåg att i de länderna har man också en väldigt stor subventionerad sektor av bostäder som grupper som behovsprövas får tillgång till, så kallad social housing. Det tycker jag är en ganska dålig princip eftersom de som bor i de subventionerade bostäderna riskerar att bli inlåsta där.

Annons

Hur då?

– Ponera att en person har en låg inkomst och bor i en subventionerad bostad och så kanske personen funderar på att utbilda sig. Men utbildar personen sig blir hyran högre och då uteblir vinsten av att utbilda sig. Samma sak om man funderar på att försöka skaffa ett mer välbetalt jobb.

Men i Sverige ska det väl bara gälla i nyproduktion?

– Jo, men om man inför det i nyproduktion så kommer med tiden hela bostadsmarknaden att få det, eftersom fastighetsbeståndet förnyas undan för undan.

Hur tycker du man ska göra istället?

– Den stora problematiken på dagens bostadsmarknad är att människor som inte har en stark ekonomi har väldigt svårt både att ha råd med sin bostad och att hitta en bostad. Marknadshyror riskerar att försvåra ytterligare. Vi borde snarare reglera bostadsbyggandet politiskt och skapa ett starkare system för bostadsförsörjning.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.