Annons

Forskarkritik mot satsning på utsatta områden i Göteborg

Göteborg Allmännyttan i Göteborg satsar 11 miljarder på att lyfta utsatta stadsdelar. Men en grupp bostadsforskare riktar kritik mot både mål och metoder. Klyftan blev tydlig när Hyresgästföreningen ordnade seminarium.
Foto: Gustaf Görfelt
Sociologiprofessor Håkan Thörn var en av forskarna som deltog på det digitala seminariet. Han anser att bostadsbolagen borde lägga större vikt på att undvika hyreshöjningar vid renoveringar.

På det digitala seminariet presenterade Framtidens vd Terje Johansson och stabschef Anna-Karin Trixe uppdraget som Göteborgs kommunfullmäktige givit dem: år 2025 ska inget bostadsområde i Göteborg längre finnas med på polisens lista över särskilt utsatta områden.

Den kommunala bostadskoncernen Framtiden omfattar bland annat Poseidon, Bostadsbolaget, Familjebostäder och Gårdstensbostäder. Med 75 000 hyresrätter i beståndet är det Sveriges största allmännytta.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

I de sex områden som finns med på polisens lista äger Framtidens bolag hälften av bostäderna.

– Det är inte möjligt att göra det här utan oss. Men det går inte heller att genomföra det om vi inte anstränger oss så hårt vi kan, sade Terje Johansson.

Enligt Terje Johansson och Anna-Karin Trixe är trygghetsfrågor och brottslighet centrala om andra saker ska kunna bli bättre.

Läs ocksåHär gör råttor och knarkare kaos i garaget – Walid: ”Har fått städa undan sprutor”Hyresgästen Walid Dib i Malmö som har problem med knarkare och råttor i sitt garage.

– Vi måste börja med att vända kriminaliseringsprocessen, sade Anna-Karin Trixe.

Hon presenterade koncernens strategi (se faktaruta efter artikeln) och framhöll Gårdstensmodellen som ett föredöme. Polisen tog 2019 bort Gårdsten från kategorin ”särskilt utsatt område” och flyttade ner stadsdelen ett hack till ”riskområde”.

Att kommunstyrelsen sagt nej till att bilda fler ultralokala bostadsbolag är inget hinder. Gårdsten är fortfarande rättesnöret.

Läs ocksåJätteuppgörelsen klar – nya hyror för 76 000 hushåll i GöteborgAndreas Hedberg är hyresgäst hos storvärden Poseidon. Nu får han betala 400 kronor mer varje månad. Nästa år tillkommer ytterligare 340 kronor. "Om det ska kosta 10 000 spänn i månaden att bo i Göteborg får ju folk flytta", säger han.

– Gårdstensbostäder har tagit kontroll och lyckats med det vi vill göra i övriga områden, sade Anna-Karin Trixe.

Framtidens strategi ifrågasattes av Nazem Tahvilzadeh, lektor i statsvetenskap vid Malmö universitet. Han är en av de forskare som tidigare kritiserat planen genom debattartiklar i GP.

Annons

Tahvilzadeh menade dels att polisens lista präglas av godtycke och ovetenskapliga metoder, dels att det är fel att sätta den i fokus.

Översta raden från vänster: Rebecca Palosaari Fogler, Ronny Bengtsson (moderator), Terje Johansson. Nedersta raden från vänster: Nazem Tahvilzadeh, Håkan Thörn, Anna-Karin Trixe.

– Jag tror jag har en ganska bra bild av vad invånarna i de här områdena önskar. Det handlar inte om var man finns på polisens lista. Det man frågar efter är hur man ska få bättre skolor och samhällsservice.

– Kriminalitet och otrygghet är en del av problemet, men det är långt ifrån störst. Det största problemet är den försummelse som den offentliga sektorn utsatt dessa områden för så länge, sade Nazem Tahvilzadeh.

Gårdstensmodellen är delvis ett luftslott och de konkreta resultaten hänger främst ihop med att icke önskvärda hyresgäster tryckts ut ur området, hävdade Nazem Tahvilzadeh. Han ifrågasatte även Gårdstensbostäders övervakningsmetoder.

I stället efterlyste han utökad dialog med invånarna om vad de 11 miljarder kronorna ska användas till.

Anna-Karin Trixe svarade att Framtiden redan anser sig ha en god bild av vad hyresgästerna vill. Polisens lista är främst användbar för att den är konkret och korrelerar till många andra mätningar. Till exempel visar enkäter bland boende i Gårdsten på ökad trygghet de senaste åren.

Håkan Thörn är professor i sociologi vid Göteborgs universitet och forskar om renoveringar. Han lyfte en annan aspekt.

– När jag frågar hyresgäster vilken fråga som är viktigast så är hyran nummer ett. Det talas mycket om trygghet, men hyreshöjningar nämns inte. Det här är områden där den fattigaste delen av befolkningen bor, sade Håkan Thörn.

Undersökningar visar att renoveringar orsakar flyttvågor. Många har helt enkelt inte råd med de hyreshöjningar som följer i renoveringarnas spår, påpekade Thörn. Han ansåg att Framtidens strategi inte tar tillräcklig hänsyn till detta.

Annons

Även satsningen på ombildningar till bostadsrätter sablades ner av Thörn och Tahvilzadeh.

– Det finns inga belägg i forskningen för att ombildningar förbättrar livsförhållandena i sådana här områden eller minskar segregationen. Det som gäller för att lösa samhällsproblem är generella åtgärder, sade Nazem Tahvilzadeh.

Hyresgästföreningen Västra Sverige representerades av Rebecca Palosaari Fogler, verksamhetschef för samhällsutveckling och kommunikation.

Hon anslog en försonligare ton.

– Det viktigaste är att det görs något. Det är tydligt att Framtiden inte tror att de ska lösa alla problem på ett bräde, och det är bra. Det behövs långsiktighet, inte projekt, sade Rebecca Palosaari Fogler.

Hon poängterade att Hyresgästföreningen gärna vill vara en del av en sådan långsiktig satsning.

– Om det lyckas är det bra för hela hyresgästkollektivet. Men det är viktigt att inte glömma de demokratiska processerna, det är de som kanske inte alltid fungerat så bra i Gårdstensbostäders fall.

Fakta: Framtidens strategi för utsatta områden

Strategin ska skapa trygghet genom det som Framtidenkoncernen kallar superförvaltning.

I superförvaltningen ingår bland annat trygghetssäkring av koncernens fastigheter, riktiga hyresförhållanden i samtliga lägenheter, nolltolerans mot kriminell verksamhet och sophantering utan nedskräpning.

Strategin ska också skapa framtidstro genom stadsutveckling. Bland annat det omfattar stora investeringar i nyproduktion och renovering, men även ombildning av vissa hyresrätter till bostadsrätter.

Koncernen planerar också för en social investeringsfond som ska stödja barn och ungdomar.

Fakta: Framtiden

Göteborgs kommunala bostadskoncern.

Omfattar bland annat bolagen Poseidon, Familjebostäder, Bostadsbolaget och Gårdstensbostäder.

Tillsammans har bolagen 75 000 hushåll som hyresgäster, vilket gör dem till Sveriges största allmännytta.

Var fjärde göteborgare bor i en av Framtiden-bolagens hyresrätter.

Läs också Efter bomberna – trygghetsvandrande hyresgäster får stöd av Nooshi Dadgostar (V): ”Området tillhör Frölundaborna” Nya larmsiffror: Ensamstående föräldrar har inte råd att äta sig mätta - "Otryggt, inte mycket kvar" Trängde sig in hos grannkvinnan – togs i kragen och blev utkastad

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.