HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Fullmäktige i södra Skåne fattade beslut på lång sikt

Skåne Några av de viktigaste frågorna när regionfullmäktige sammanträdde på torsdagen antogs utan diskussion. Fullmäktige gav regionstyrelsen makten att besluta om verksamhetsplan för de kommande två åren och budget för nästa år. Dessutom valdes en ny regionstyrelse.
Regionfullmäktige i Hyresgästföreningen 2017. Lennart Höckert, regionsekreterare, och Kenneth Gustavsson, regionordförande.
Foto: Kristina Wahlgren
Regionfullmäktige i Hyresgästföreningen 2017. Lennart Höckert, regionsekreterare, och Kenneth Gustavsson, regionordförande.

– Vi måste avspegla medlemskåren på ett bättre sätt. När vi går hem måste någon kunna ta över.

Under sitt inledningsanförande uppmanade Kenneth Gustavsson, regionordförande i Hyresgästföreningen i södra Skåne, fullmäktige, regionens högsta styrande organ, att både värva fler medlemmar och förmå fler att bli aktiva i organisationen.

Läs ocksåRegionstyrelsen föreslår stora förändringar

– Tillsammans är vi starkare. Vi som sitter här vet att Hyresgästföreningen har jättestor betydelse för förhandlingarna.

Den snabba undersökning som gjordes med hjälp av mentometerknappar en stund senare bekräftade Kenneth Gustavssons bild av skillnaden mellan de förtroendevalda och medlemskåren när det gäller just ålder. Samtidigt som över hälften av de 40 000 medlemmarna i södra Skåne är under fyrtio år var den ålderskategorin endast representerad av en person på fullmäktige. Tre av de röstberättigade på regionfullmäktige var under femtio år, sammanlagt åtta personer under sextio år, medan resterande 42 personerna var över sextio år. Sett till medlemskåren över sextio år är den ålderskategorin den minsta med sammanlagt drygt 10 000 medlemmar. För att råda bot på den sneda representationen i hela organisationen har Hyresgästföreningens riksförbund tagit fram en nationell strategi för alla valberedningar ute i landet.

– Ni som sitter här gör ett fantastiskt jobb. Ni ska inte bytas ut men vi måste bli fler. Vi vill bli en starkare och bredare organisation, sa Kenneth Gustavsson.

Annons
Läs ocksåRegionstyrelsen vill satsa på valberedningen

Sedan regionfullmäktige beslutade att inte arrangera något höstfullmäktige tas beslut om verksamhetsplan och budget av regionstyrelsen, vilket godkändes av fullmäktige även igår. Budgeten beslutar regionstyrelsen om varje år medan man i fortsättningen kommer att anta verksamhetsplaner som spänner över en två-årsperiod.

Frågan om de projektpengar som man vill avsätta för att testa ny verksamhet ute i områden vållade mest debatt. Förslaget som fullmäktige skulle ta ställning till handlade om att ge regionen möjlighet att använda 1,5 miljoner kronor från eget kapital. Pengar ska kunna sökas av bland annat lokala hyresgästföreningar för att användas till ny verksamhet som ligger i linje med det Framtidsprogram som förbundsstämman antog förra sommaren. Grundförslaget antogs men Sten Lundström, förtroendevald från Vellinge, lade ett tilläggsförslag om att regionens sex föreningar skulle bli remissinstans.

– Jag säger inte att vi misstror regionstyrelsen men det är viktigt att föreningarna är involverade när pengarna fördelas, sade han.

Läs ocksåDominans av män i regionstyrelsen

Kenneth Gustavsson befarande att ett sådan remissförfarande skulle stjäla värdefull tid och argumenterade emot:

– Det är viktigt att vi kan ta snabba och smidiga beslut så att pengarna kommer ut i verksamheterna så fort som möjligt, sade han.

Annons

Tilläggsförslaget vann efter votering.

Fullmäktige beslutade även att flytta Skurupföreningens tillhörighet tillbaka till Österlen efter att föreningen under en period tillhört Svedala/Vellinge/Trelleborgs-föreningen.

Det blev få förändringar i regionstyrelsen sedan valberedning föreslagit många till omval. De sedan tidigare ordinarie ledamöterna Håkan Björkenklev, Kenneth Brunhoff, Birgitta Tügel och Anna Sunström kunde alla väljas om. Tre nya ersättare valdes in: Boel Pettersson, Lars-Olof Carlsson och Kostadin Pavlov. Kenneth Gustavsson, ordförande, och Bengt Karlsson och Anna Maria Jakobsen Nyrén, båda ordinarie ledamöter, har ytterligare ett år kvar.

Läs också En sjungande regionordförande med stort hundintresse Definitivt stopp för ombildningar i Göteborg

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.