Annons

Värd nekade funktionsnedsatt kvinna att hyra – krävs på 150.000 för diskriminering

Stockholm En funktionsnedsatt kvinna med sjukersättning blev nekad att hyra en lägenhet av hyresvärden Victoriahem. Diskriminering, ansåg DO, som nu kräver att bolaget ska betala 150 000 kronor till kvinnan.
Foto: Getty images
DO kräver nu att Victoriahem, som nekade den funktionsnedsatta kvinnan en lägenhet, ska betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Hyresvärden Victoriahem – som har runt 40 000 hyreslägenheter i 31 olika kommuner – har tidigare haft som uthyrningspolicy att godkänna inkomst från arbete, ålderspension och studiemedel för den som vill hyra en lägenhet.

Men ersättning från sjukersättning har däremot inte blivit godkänt. Detta eftersom hyresvärden ansett det som en osäkrare inkomst, eftersom man menar att rätten till sjukersättning kan omprövas.

ANNONSGuide till hemförsäkringar
Sandra Danowsky, jurist på Diskrimineringsombudsmannen.

– Många bolag har därför historiskt tolkat det som att sjukersättning inte är en stadigvarande inkomst, säger Jonatan Öhman, kommunikationschef på Victoriahem.

”Riskerar att utesluta sårbara”

En kvinna i Stockholmstrakten som har en funktionsnedsättning och sjukersättning blev därför nekad att hyra en lägenhet av Victoriahem. Något som var diskriminering, har Diskrimineringsombudsmannen, DO, nu slagit fast.

Detta eftersom uthyrningspolicyn innebär att kvinnan har blivit missgynnad på ett sätt som har samband med funktionsnedsättningen.

Läs ocksåMannen ville spara el, skaffade kamin och orsakade brand – får betala skadeståndBilden är ett montage av två foton och en silhuettbild. Bilden visar hur kaminen har brunnit.

– Vi menar att det finns ett så kallat oupplösligt samband mellan kravet på att inte ha sjukersättning och funktionsnedsättningen. Sjukersättningen är så pass sammankopplat med funktionsnedsättningen i det här fallet, säger Sandra Danowsky, jurist på DO.

Hur allvarligt är det här? 

Annons

– I och med att det får en så pass allvarlig konsekvens så är det ett allvarligt fall, även om det inte funnits en diskriminerande avsikt. Det riskerar att utesluta redan sårbara personer från bostadsmarknaden. Det är både för den enskilda individen och för samhället i stort viktigt att det inte går till så här.

Läs ocksåViveca, 78, bor hos värden som höjer hyran mest i landet: "Måste bli ett stopp någon gång"

Nu får personer med sjukpenning hyra

Just sjukersättning är inte en mer tillfällig inkomst än många andra inkomster, resonerar DO.

– Vi menar att det är få inkomster som är säkrare. Ett studiebidrag till exempel har godkänts, säger Sandra Danowsky.

Victoriahem har nu tagit bort klausulen i sin uthyrningspolicy om att sjukersättning inte ska räknas som en stadigvarande inkomst.

– Den klausulen finns inte kvar, och jag skulle gissa på att det nog är ganska många aktörer som har gjort samma sak. Det innebär att du kan söka lägenhet med sjukersättning som inkomst, säger Jonatan Öhman på Victoriahem.

Jonatan Öhman, kommunikationschef på Victoriahem.

Bostaden grundläggande

DO kräver nu att Victoriahem betalar 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan som blev nekad att hyra en lägenhet. Att det rör sig om ett så högt belopp beror bland annat på att bostaden är en så pass grundläggande del av en människas liv, enligt Sandra Danowsky på DO.

Annons

– I förarbetena till lagen står det att det bör återspeglas i ersättningen ju allvarligare konsekvenser en kräkning får. Just förlust av arbete och bostad är de två exempel som ges på allvarliga konsekvenser. Ersättningen ska även ha ett preventivt syfte, där man ska motverka liknande situationer genom beloppen. Det gör att de behöver vara kännbara, säger hon.

Kan gå till domstol

Victoriahem har nu till i början av nästa vecka på sig att lämna ett besked till DO. Antingen kan bostadsbolaget erkänna att det rör sig om diskriminering och betala 150 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan. I annat fall kommer DO att ta vidare ärendet och låta pröva det i domstol.

Att en hyresvärd får ett ersättningskrav på sig från Diskrimineringsombudsmannen på det här sättet är relativt ovanligt, visade Hem & Hyras genomgång förra året.

På drygt åtta år hade det då kommit in över 700 anmälningar om diskriminering på bostadsmarknaden till DO. Men endast en handfull blev utredda och bara två fall av diskriminering slogs fast, visade kartläggningen då.

Läs också Motorolja och hundbajs hamnar i behållarna för matfett: "Ingen succé - mer farligt avfall än matolja" Jamie har slutat med drogerna – fick bostad genom uppmärksammat Facebook-inlägg: ”Behövde göra något åt min situation” Öppnade utan byxor på annan adress – förlorar sitt hyreskontrakt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.