Annons

Göteborg tar samlat grepp på hemlösheten

Göteborg Ett center mot hemlöshet ska inrättas, vräkningarna ska minska och Bostad först ska bli en vanligare metod. Det är några punkter i den nya kommunala planen mot hemlöshet.

Förslaget till ny plan och strategi kommer från fastighetskontoret och ska upp på fastighetsnämndens möte på måndag den 24 november.

Strategin är revolutionerande på så vis att kommunen för första gången försöker ta ett helhetsgrepp på hemlöshetsfrågan. Tidigare har den varit utspridd på en rad olika förvaltningar och stadsdelar.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Nu vill man istället inrätta ett kommunalt center mot hemlöshet. Det ska fungera som knutpunkt för alla olika aktörer som arbetar med frågan, både från den offentliga sektorns håll och från olika frivilligorganisationer.

Två andra viktiga punkter i planen är att minska vräkningarna och att satsa på Bostad först, det vill säga erbjuda en bostad innan man kräver att individen ska ta tag i missbruk och andra problem. 

De hemlösas tidning Faktum har varit en av de hårdaste kritikerna när det gäller bristen på en samlad hemlöshetspolitik i Göteborg. Nu tycker chefredaktör Aaron Israelson att mycket är på väg åt rätt håll.

Annons
Läs ocksåJohnny ville rädda sin bror från hemlöshet – klassas som svartuthyrare: ”De har skapat ett problem som inte finns”

– Inte minst genom att man inrättar en central enhet. Det är också bra att fastighetskontoret tar huvudansvaret. Det här är inte bara en socialpolitisk fråga, utan har lika mycket att göra med arbetsmarknads- och bostadspolitik, säger Aaron Israelson.

Han påpekar att en stor del av hemlösheten idag ser annorlunda ut än för 10-20 år sedan.

– Allt fler blir hemlösa utan att vara i ett missbruk eller ha sociala problem. Deras grundproblem är att de inte har en bostad. Det har blivit fler utrikes födda och fler kvinnor, framförallt ensamstående mammor, säger Aaron Israelson.

Läs ocksåJohnny ville rädda sin bror från hemlöshet – blev uppsagd tre gånger: "Känns som en häxjakt"

I planförslaget konstaterar fastighetskontoret just att bostadsbristen i Göteborg är en av hemlöshetens orsaker. ″Att socialtjänsten måste försöka lösa bostadssituationen för personer som inte tillhör målgruppen riskerar att ta resurser från de mest utsatta individerna″ skriver författarna. Bostadsbyggandet måste öka, inte minst i allmännyttan. Samtidigt behövs en bättre strategi för att ta emot nyanlända flyktingar.

Annons

Aaron Israelson tycker allt detta låter bra, och tror också att det finns en seriös politisk vilja att förverkliga idéerna. Men han anser ändå att planförslaget har en viss slagsida.

– Man fokuserar mycket på att hejda nyrekryteringen, och det är bra. Men jag tycker att det är för lite för lite idéer om hur man ska åtgärda den redan existerande hemlösheten. Därför önskar jag att Bostad först hade haft en mer central roll. Det är oerhört viktigt att fler får tillgång till det programmet, säger Aaron Israelson. 

Fakta: Plan mot hemlöshet 2014-2018

Göteborg ska ha en nollvision och sträva mot en stad utan hemlöshet.

Mål fram till 2018:

* Staden ska halvera antalet personer som befinner sig i akut hemlöshet.

* Antalet människor som vräks från sin bostad ska minska. Ambitionen är att inga barnfamiljer alls ska vräkas.

* Antalet personer som som skrivs ut från vård eller behandling och saknar bostad ska minska.

* Minskat antal hemlösa personer som har problem med missbruk och/eller psykisk/fysisk ohälsa.

*Fler personer som bor i kommunens boend ska få egen bostad.

Strategier:

* Intensifiera det vräkningsförebyggande arbetet.

* Öka användandet av långsiktiga lägenhetsboenden som leder till egen bostad. Lägenheterna ska i hög grad  vara integrerade i ”vanliga” bostadsområden.

* Stärk och utveckla ledningen och styrningen i kommunens hemlöshetsarbete. Bland annat ska ett center mot hemlöshet skapas.

Läs också Hemlösa får egen lägenhet i ny satsning – Huddinge kommun inför Bostad först Kenth hamnade i hemlösfällan: ”Blir du vräkt är du rökt” – få kommuner ger hyresgaranti Barnfamilj på nio personer kastas ut efter sena hyror – Valentine: ”Det här kommer bli jättesvårt”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.