HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Gröna påsen kommer till Ödeshög – kan påverka hyran

Ödeshög Det är dags för Ödeshögsborna att skaffa nya vanor. Den 1 september införs gröna påsen för matavfall. Förändringen kan påverka hyran.
Foto: Jenny Knutsson
Snart är det dags för Ödeshögsborna att börja kasta sitt matavfall i särskilda gröna påsar.

Flera av länets kommuner, som Linköping, Motala och Mjölby, har redan infört systemet med gröna påsen. Det går ut på att matavfallet läggs i en separat plastpåse som sedan kastas bland övriga hushållssopor. Färgen gör att den sorteras ut automatiskt vid Tekniska verkens anläggning i Linköping, dit Ödeshögs sopor körs redan i dag.

I Ödeshög har införandet dröjt, trots att det är flera år sedan politikerna beslutade att satsa på systemet.

Läs ocksåSå umgås grannarna i coronatider

– Det behövdes nya föreskrifter, en ny avfallsplan och så var det fysiska saker som till exempel att ordna med omlastning av sopor som behövde lösas. Men nu är alla de grejerna på plats, så nu går det att köra i gång även här, säger Clara Ericson, driftansvarig för vatten, avlopp och renhållning på Ödeshögs kommun.

Bakgrunden är ett nationellt miljömål om att samla in matavfall och till exempel omvandla det till biogas, så att det kommer till nytta.

– Det är inget tvingande, men det är ändå väldigt tydligt att man vill att kommunerna ska vara med och göra det här, säger Clara Ericson.

Läs ocksåLättare för unga i Västmanland att få bostad

Stickprovskontroller i form av så kallade plockanalyser har visat att i genomsnitt 25 procent av hushållssoporna i Ödeshögs kommun består av matavfall. Och innehållet i soppåsarna skiljer sig åt beroende på om de kommer från villor eller flerfamiljshus.

– Procentuellt sett så slängs det mer matavfall i soporna i flerfamiljshus medan andelen tidningar och förpackningar är större i soporna från villor.

Hon tror att förklaringen ligger i att många villaägare komposterar sitt matavfall samtidigt som en del hyresvärdar valt att satsa på fastighetsnära insamling. Det vill säga, medan hyresgästerna har möjlighet att lämna till exempel tidningar och förpackningar i anslutning till hushållssoporna så måste villaägarna själva ta sig till en återvinningsstation.

Läs ocksåDrygt 9 000 hushåll i Uppsala bor fel

Ödeshögs kommun har hållit informationsmöte för hyresvärdar och det är upp till dem att se till att deras hyresgäster får de startpaket med behållare, påsar och informationsmaterial som kommunen distribuerar.

Betyder det här att sophanteringen blir billigare nu när delar av avfallet kan återvinnas?

– Nej, tyvärr blir det inte det. Sorteringsanläggningen har varit en jättestor investering för Tekniska verken, så de tar ut en lite högre avgift med gröna påsen, säger Clara Ericson.

Inför premiären har avfallstaxan förändrats från att helt vara kopplad till storlek på sopkärl och tömningsfrekvens till att numera bestå av en grundavgift per villa respektive lägenhet och en rörlig del. Grundavgiften ska täcka kommunens fasta kostnader för alltifrån återvinningscentral till administration, medan den rörliga bekostar själva hämtningen. Det blir också en höjning av den genomsnittliga taxan 1 september.

– Den har inte höjts sedan 2009 samtidigt som kostnaderna har ökat, säger Clara Ericson.

Enligt henne kan det leda till hyreshöjningar på sikt.

– Det är väldigt olika hur det här slår, beroende på hur många lägenheter man har och storlek på sopkärl. För en del fastighetsägare, med få lägenheter och där man kanske haft onödigt stora kärl tidigare kan kostnaderna till och med minska, förklarar hon.

Clara Ericson är nöjd med att Ödeshög till sist kan införa gröna påsen.

– Det är få kommuner som inte har matavfallsinsamling i dag, så det känns skönt att vi kan komma i gång nu. Det är ett väldigt enkelt sätt att göra något för miljön. En normalstor grön påse räcker till att köra en biogasbil i 2,5 kilometer, säger hon.

Läs också Missade hyra under häktning för våldtäkt - nu åker mannen ut Krylbo: Lägenheter utan bygglov i före detta vårdcentral

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.