HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Hem & Hyra granskar vad som hände med Tobohusen

Uppsala Ett 20-tal lägenheter i de omskrivna hyreshusen i Tobo säljs nu som avgiftsfria bostadsrätter. Fem blir kvar som hyresrätter. Samtidigt jagas Johan Stendahl, finansmannen som länge förknippats med Tobohusen, av kronofogden med skulder på 333 miljoner kronor.
Merparten av lägenheterna i Tobohusen säljs nu som avgiftsfria bostadsrätter av Notz Invest. Ett företagsnamn som sedan tidigare är förknippat med Johan Stendahl, i dag en av landets mest skuldsatta personer. Observera att husen är uppfräschade sedan den här arkivbilden togs.

Hyreshusen på Skolvägen i norduppländska idyllen Tobo missköttes så gravt att de under en period var satta under tvångsförvaltning. Tidigare officielle ägaren Johan Stendahl, vars namn fortsatt att figurera i bakgrunden, har också av Hem & Hyra vid ett tillfälle utsetts till en av landets värsta värdar.

Efter ytterligare ett ägarskifte i en lång och komplicerad kedja av överlåtelser mellan olika bolag med till synes begränsad verksamhet, görs nu några av Tobohusen om till bostadsrätter.

Läs ocksåProblemhusen i Blötberget: Många brister i Bessous företag

Affärsupplägget är av det mer ovanliga slaget. Ett 20-tal upprustade lägenheter förvandlas till bostadsrätter och säljs för priser upp till 1,6 miljoner kronor. Fem lägenheter behålls som hyresrätter och hyrs ut av föreningen som bildas.

Hyrorna är tänkta att finansiera driften för hela bostadsrättsföreningen. Köparna av bostadsrätterna ska alltså kunna bo där gratis när insatsen är betald.

”Skuldfri förening med fem hyresrätter som möjliggör avgiftsfritt boende”, lockas det med i annonsen.

Läs ocksåVita har fått sitt element – orkar ändå inte bo kvar i Blötberget

– Jag har själv aldrig varit med om något liknande förut. Men fungerar det som det är tänkt blir det naturligtvis väldigt förmånligt, säger mäklaren Anders Lindgren.

Intresset är stort enligt honom. Men några försäljningar kan inte verkställas förrän en ekonomisk plan fastställts och godkänts.

Företaget som sedan några månader tillbaka äger Tobofastigheterna, och som står för upplägget med det avgiftsfria boendet, är Notz Invest AB.

Läs ocksåKrylbohus hotas av vite – måste utreda fukt och skadedjur

Det är ett varumärke som Johan Stendahl tidigare förknippats med som företrädare för ett Panamaregistrerat företag med samma namn frånsett AB:et.

Men styrelseledamoten Sven Malmberg förnekar att Johan Stendahl har någonting med bolaget att göra.

– Nej, jag känner honom men han är inte med i den här konstellationen. Det är jag och en jurist och en person som har lång erfarenhet av ett sådant här.

Hem & Hyra har försökt reda ut hur kedjan av ägare till Tobohusen ser ut. Något som dock visat sig vara något komplicerat.

Aros Energideklarationer, där Johan Stendahl i dag själv är styrelseledamot, sålde fastigheterna till Örebroföretagaren Håkan Larssons Öre Fastigheter enligt ett köpeavtal daterat i mars 2016.

Öre Fastigheter kunde ett år senare lyfta ett skadestånd på 5,5 miljoner kronor från staten sedan Migrationsverket i en förlikning gått med på att ersätta Öre för att fastighetsbolaget inte blev tilldelade platser för asylboende i bland annat Tobo under flyktingkrisen 2015. Köpeavtalet fanns då med som en del av den bevisning som Håkan Larsson hänvisade till.

Örebroföretaget var dock inte lagfaren ägare till Tobofastigheterna när skadeståndet betalades ut, visar Hem & Hyras granskning. Som lagfaren ägare kvarstod Aros Energideklarationer.

– Ja, det stämmer, säger Håkan Larsson.

Han vill dock inte prata mer i telefonen, utan ber att få frågorna via e-post.

I ett mejl skriver han några dagar senare att avsikten med förvärvet var just att lämna anbud på tillfälligt boende för asylsökande.

”För att ge in ett sådant anbud krävdes att fastigheterna disponeras genom hyresavtal eller genom fullständiga köpehandlingar. Jag valde det senare alternativet och det finns inget element av tillfällighet i detta beslut.”

Håkan Larsson skriver att begreppet “laga kraft” saknar relevans i sammanhanget. Det är, menar han, köpehandlingarna som visar vem som ägde fastigheterna vid den relevanta tidpunkten. Nämligen Örebolaget.

Men i Lantmäteriets register figurerar Öre Fastigheter varken som köpare eller säljare. Där framgår det att Aros Energideklarationer, alltså Johan Stendahls bolag, köpte Tobofastigheterna 2013 och sålde dem till Storsjön Fastigheter AB i juli 2017.

Det köpande företaget företräddes då av en av Stendahls närmaste affärskompanjoner. Samma person som i dag för övrigt är styrelsesuppleant i Arosbolaget.

Storsjön Fastigheter sålde tidigare i år sedan vidare Tobohusen till Notz Invest med Sven Malmberg, stockholmare med karriär inom UD bakom sig och alltså bekant med Johan Stendahl, som styrelseledamot.

– Det här är gamla, fina fastigheter som har rustats upp. Nu gäller det bara att vi får det här gjort på rätt sätt. Och där är det kommunen som måste ha sista ordet med så att det följer en gammal plan och där är inte allting riktigt klart, säger Sven Malmberg om affärsidén att sälja ett 20-tal av lägenheterna som avgiftsfria bostadsrätter.

Under tiden fortsätter kronofogden att jaga Johan Stendahl i ett försök att dra in åtminstone en del av de 333 miljoner kronor som finansmannen har i skulder, nästan uteslutande i form av skatteskulder till svenska staten.

När Stendahl, som är skriven på en adress i Sverige men påstås vara utlandsbosatt, nyligen dök upp i Örebro tingsrätt för att vittna i ett tvistemål tillsammans med bland annat Håkan Larsson passade personal från Kronofogdemyndigheten, biträdda av poliser, på att ta tillfället i akt att prata med honom.

– När det gäller personer med skulder har vi rent allmänt ett intresse av att prata med dem om hur de tänker sig att lösa det, säger Emma Dalfjärd vid Kronofogdens enhet för specialverkställighet

Eftersom det pågår en utredning är hon försiktig med att uttala sig om händelsen i Örebro och om hur kronofogden planerar att agera för att få Stendahl att göra rätt för sig.

– Vi jobbar på att driva in skulderna. Men för dagen finns det inget beslut om utmätning, säger Emma Dalfjärd.

Hem & Hyra har utan framgång sökt Johan Stenholm för att erbjuda honom möjligheten att kommentera innehållet i artikeln.

Fakta: Lagfart

När en fastighet byter ägare registreras bytet i fastighetsregistret. Registreringen kallas lagfart och den nya ägaren blir lagfaren ägare till fastigheten med eventuella byggnader. Den som köper en fastighet ska inom tre månader efter det att köpet ägt rum göra en ansökan om lagfart för att registrera att man är ägare. Efter Fastighetsinskrivningens beslut om ägarförändringen (beviljande av lagfart) registreras ägare av fastigheten i Lantmäteriets fastighetsregister.

Källa: Lantmäteriet

Fakta: Bakgrund "skandalhusen" i Tobo
  • Fastigheterna i Tobo ägdes fram till juli 2010 av Master Bob Collection, som informellt styrdes av Johan Stendahl, tidigare utsedd till en av Sveriges värsta hyresvärdar av Hem & Hyra och dömd för bland annat ekonomiska brott.
  • 2010 tog Toboholms Fastigheter över med Johan Stendahl som vd.
  • Både Master Bob Collection och Toboholms Fastigheter blev en följetong i hyresnämnden med anmälningar om vanskötsel av fastigheterna.
  • 2011 beslutade hyresnämnden att Toboholms fastigheter skulle tvångsförvaltas och samma år gick bolaget i konkurs.
  • Ny ägare blev Fagerhyltan AB, som också fick kritik för att inte åtgärda brister och för att vara svåranträffbara.
  • 2013 sålde Fagerhyltan husen till Aros Energideklarationer, som misskötte förvaltningen så grovt att Hyresgästföreningen begärde tvångsförvaltning och Tierps kommun beslutade om uthyrningsförbud för ett av husen.
  • 2015 gick Håkan Larsson Bilkonsult AB, senare ombildat till Öre Fastigheter, in som förvaltare för att sedan 2016 bli ny ägare enligt ett köpeavtal som visades upp i en tvist med staten. Enligt Lantmäteriets fastighetsregister har dock Öre aldrig varit lagfaren ägare till fastigheterna.
Läs också Husen i Krylbo: Förra ägarna har gått under jorden – svek löfte Niodubblad vinst efter renovering – hyrorna drivs upp

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.