HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Hus i Sollefteå under tvångsförvaltning

Sollefteå Mögel, inget vatten och 12 grader i lägenheten. Nu tvångsförvaltas huset i Sollefteå som hyresnämnden dömt ut som hälsofarligt.
Foto: Hyresnämnden i Sundsvall
Lägenheten i källaren står under vatten., Entrén till huset., ,

Fem lägenheter i det lilla hyreshuset i Sollefteå är uthyrda. Men hyresgästerna bor under bedrövliga förhållanden.

Varmvattnet i huset fungerar inte som det ska och under perioder har hyresgästerna varit helt utan vatten. För att hålla sig varma har de fått element av hyresvärden som de får bära med sig från rum till rum för att hålla värmen. Trots elementen är det alltjämt kallt i huset. I en lägenhet uppmättes en inomhustemperatur på 12 grader.

Läs ocksåÖver två år med mögligt tak – nu hotas värden med 100 000 kronor i vite

Hyresvärden har, i samband med att ärendet tagits upp i hyresnämnden, försvarat sig med att hyresgästerna själva saboterat värmesystemet och att han skött om huset ”efter bästa ekonomiska förmåga”.

I källaren finns en lägenhet som från början var ett garage, men som gjordes iordning till en etta på knappt 30 kvadratmeter med litet kök, sovalkov och badrum.

Precis när hyresgästen skulle flytta in uppstod där en vattenläcka och lägenheten blev obeboelig. Eftersom hyresgästen stod utan bostad inhystes hen av en granne i huset.

Läs ocksåRöker trots förbud – nu vill värden vräka hyresgästenFörbjudet att röka

När skadan besiktigades kunde man konstatera att det var ett avloppsrör som sprungit läck.

Annons

Christian Strömberg, jurist på Hyresgästföreningen, har haft hand om ärendet efter att medlemmar i huset hört av sig till föreningen för att få hjälp.

– Fastighetsägaren har av olika anledningar inte förmått sörja för att avhjälpa brister i lägenheterna och på fastigheten i övrigt och trots att man enligt vad som framkommit i Hyresnämnden har fått hjälp av närstående har man inte lyckats komma till rätta med de problem som uppstått.

Läs ocksåMisstag när hyresgästerna fick betala elen – Gunnar tog kampen: "Besviken"

Christian ansökte om tvångsförvaltning av fastigheten hos hyresnämnden. Där kunde man snabbt konstatera att bristerna inte åtgärdats trots förelägganden från Sollefteå kommun.

I sitt utlåtande skrev nämnden att ”Den allvarligaste bristen gäller den nyligen iordningsställda bostadslägenheten i källaren som alltjämt delvis står under vatten. Lägenheten är uppenbarligen angripen av svartmögel och behöver åtgärdas skyndsamt. Lägenheten behöver åtgärdas för att inte äventyra övriga bostadshyresgästers hälsa. Mögelangripna ledningar i taket i bastudelen behöver saneras. Bland de konkreta felen i huset utmärker sig vattenskador, mögel, bristande uppvärmning och ej färdigställda renoverings- och reparationsarbeten.”

– Jag tror att det finns goda förutsättningar för att på sikt få fastigheten i skick igen, men man ska vara medveten om att när problem har hunnit bli så pass omfattande som på denna fastighet så är det en lång process innan man är där, säger Christian Strömberg.

Annons

Den 13 december beslutade hyresnämnden om tvångsförvaltning av huset.

– Beslutet är välkommet eftersom fastigheten idag är i ett så pass dåligt skick att vi har bedömt att andra åtgärder än tvångsförvaltning sannolikt skulle vara fruktlösa när det gäller att uppnå en sådan förvaltningskvalitet som hyresgästerna med fog kan begära, säger Strömberg.

Han har utsettt en ny fastighetsförvaltare, Lars Folkeson, Niphaga fastighetsservice i Sollefteå.

– Valet av förvaltare är av allt att döma bra, Hyresgästföreningen har föreslagit den förvaltare som Hyresnämnden har utsett då han har bedömts vara kapabel att sörja för att fastigheten för en godtagbar förvaltningskvalitet och i övrigt framstår som seriös och kunnig. Förvaltaren äger och förvaltar redan fastigheter i området och är väl förtrogen med de brister som finns idag på fastigheten.

Det här är en artikel från Hem & Hyras Svarta listan som uppdateras löpande. Se hela listan här.
Det här är en artikel från Hem & Hyras Svarta listan som uppdateras löpande. Se hela listan här.

Läs också Grannar slog larm om brandlukt – nu vill hyresvärden vräka hyresgästen Ändrade adress tolv gånger - klen bevisning när Kfast försökte bryta kontrakt

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.