Annons

Hyran är högst där många låginkomsttagare bor

Helsingborg ​Helsingborgs hyresgäster med bra ekonomi betalar inte högre hyror än dem med mer begränsade ekonomiska möjligheter. Tvärt om. Det visar ett examensarbete som studenten Victor Bengtsson gjort vid Malmö högskola.

​Syftet men hans uppsats var att undersöka om det fanns ett samband mellan hyran och hyresgästernas sociala och ekonomiska förutsättningar i fyra stadsdelar i Helsingborg. Han ville också ta reda på om hyran har betydelse och påverkar bostadssegregationen i kommunen.

Annons
 
Stadsdelarna i Helsingborg som ingår i analysen är Dalhem, Centrum-Söder, Tågaborg och Råå. Den genomsnittliga hyresnivån är högst på Söder och lägst på Dalhem. Högst medelinkomst har de som bor i Råå följt av Tågaborg, Dalhem och Söder där snittinkomsten var lägst bland de fyra undersökta stadsdelarna.
 
Granskningen visar att det inte finns något samband alls mellan rika områden och hög hyra bland de fyra bostadsområden som ingick i studien. Av stadsdelarna var det tvärt emot så att den fattigaste stadsdelen Söder också hade högst genomsnittshyra.
 
I Helsingborg finns dock andra områden som exempelvis kustnära Norra hamnen som i stor utsträckning enbart befolkas av hyresgäster med god ekonomi och där hyrorna samtidigt är de högsta i kommunen.
 
Undersökningen som Victor Bengtsson gjort grundar sig bland annat på fakta som hyresnivåer, arbetslöshet, försörjningsstöd, medelinkomst och andelen personer som förvärvsarbetar.
 
En slutsats som uppsatsen kommer fram till är att skillnaderna i hyresnivåerna är ganska små samtidigt som medelinkomsten varierar stort i de olika stadsdelarna. Samtidigt är hyresgäster i hög utsträckning uppdelade i köpstarka och köpsvaga områden. Trots att det finns en hyresreglering är bostadssegregationen tydlig.
 
-Hyresnivåerna mellan de olika stadsdelarna är i princip desamma, medan medelinkomsten skiljer sig. Resurserna varierar naturligtvis mellan olika individer och befolkningsgrupper, men hyresnivåerna förstärker dessa skillnader. I utsatta områden fungerar inte hyressättningen som en förstärkande resurs samtidigt som det omvända gäller för socioekonomiskt resursstarka grupper, menar Victor Bengtsson.

Annons
Läs också Rebeckas framgångsrika bytesresa – så lyckas du med din Krisande hyresvärd förlorar hus – hundra hushåll påverkas av ekonomisk krasch ”Paketering” gav Roslagsbostäder ett skatteklipp på sju miljoner kronor Höga räntor går ut över hyresgäster: "Vi behöver en diskussion om detta" Tuffare tider: Allt färre klarar hyran i Östersund Rapport: Bostadsbolagen visar fortsatt god ekonomi: ”Ingen anledning att chockhöja hyror”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.