HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Hyresgästföreningen: ”Pitebo planerar chockhöjningar”

Piteå Pitebo säger sig vilja utjämna hyrorna i kommunen. Enligt deras beräkningar innebär det en snitthöjning på 22 procent för 179 lägenheter. Hyresgästföreningen slår bakut och kallar justeringen för "chockhöjning" och "ansvarslös."
Foto: Montage: Pressbilder/Åsa Eriksson
Pitebos vd Maria Sandström kräver att hyrorna justeras enligt deras beräkningar av bruksvärde. Vilket innebär en snitthöjning på över 20 procent för närmare 200 lägenheter. Det är mer än Hyresgästföreningens förhandlare Johanna Malmin kan acceptera.

Kommunalägda bostadsbolaget Pitebo vill förhandla med Hyresgästföreningen om att höja hyrorna i Piteå efter en så kallad bruksvärdering av 179 lägenheter.

En bruksvärdering innebär att man jämför likvärdiga lägenheter enligt vissa kriterier för att se om hyrorna är rimliga i förhållande till varandra (se faktaruta nedan). Enligt Pitebo ligger vissa lägenheter ”för lågt” i hyressättningen.

Läs ocksåKraftig kritik mot coliving-företag: "De experimenterar med folk"

Hyresgästföreningen, motparten i förhandlingarna, är kritiska till höjningarna som man anser vara orimliga.

– Chockhöjda hyror rimmar illa med den verklighet som råder i Piteå idag, en kommun med bostadsbrist. Enligt Piteås bostadsförsörjningsplan är situationen redan ansträngd, såväl för unga som för äldre, säger Hyresgästföreningens förhandlare Johannah Malmin.

Men att Piteå skulle ha brist på bostäder håller inte Pitebos vd med om.
– Vi har inte alls stor bostadsbrist i Piteå idag. Det har byggts 700 nya lägenheter de sista fem åren och det finns lediga lägenheter i många fastigheter, säger Maria Sandström.

Läs också”Ocker” i coliving – nu granskas hyrorna i den nya boendeformen

Pitebo har yrkat på bruksvärdeshöjningar av månadshyrorna med i snitt cirka 22 procent, vilket kan ge hyreshöjningar för vissa lägenheter på drygt 2 000 kronor i månaden.

Om man vill utjämna hyresskillnaden mellan likvärdiga lägenheter, varför kan man istället inte sänka hyran för de som ligger ”för högt”?
– Hyressättningen i Sverige bygger på principen om bruksvärde. All hyressättning ska följa bruksvärdet på en ort. I det område vi nu bruksvärderar ligger hyresnivån betydligt lägre än bruksvärdet. Och givetvis är det reglerat i lagen hur man genomför bruksvärderingar och hur man definierar bruksvärdet, säger Pitebos vd Maria Sandström.

Leif Morin, ordförande i Hyresgästföreningen Piteå/Älvsbyn, understryker att Pitebo även har ett samhällsnyttigt uppdrag som ska främja bostadsförsörjningen i kommunen.
– Pitebo har lagt kraft och möda på att annonsera att bolaget måste höja hyrorna för att följa hyreslagen, men pratar desto mindre om sitt samhällsansvar som kommunalt bostadsbolag, säger Leif Morin.

Läs ocksåGaskrisen: Eva hotas av sexdubblad värmekostnad – ”Vet inte hur jag ska ha råd”Eva Arfvidsson, Vellinge, hyresgäst, biogas, gas, vellingebostäder

Allbolagen, lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag, trädde i kraft 2011. Den syftar till att kommunalägda bostadsbolag förutom det allmännyttiga intresset även ska arbeta enligt affärsmässiga principer.
Leif Morin tycker att hyreshöjningarna snarare visar på att affärsmässigheten står över det allmännyttiga ansvaret.
– Vi hyresgäster är oroliga för de signaler detta sänder. Vart tog Pitebos allmännyttiga syfte vägen, frågar han sig.

Vd Maria Sandström å sin sida anser inte att Pitebo åsidosätter sitt allmännyttiga uppdrag.
– Inom det allmännyttiga uppdraget ingår inte att subventionera hyror och snedvrida konkurrensen. Det är förbjudet att göra det. Däremot ingår i det allmännyttiga uppdraget att erbjuda lägenheter i stor variation i alla kommunens delar och det gör Pitebo på ett utmärkt sätt.

Maria Sandström säger sig vara förvånad över att Hyresgästföreningen motsätter sig den bruksvärdesprövningen bostadsbolaget gjort. Hon menar att föreningen istället bör stödja en utvärdering som leder till ”en korrekt hyressättning”.

– Hyresgästföreningen har ett ansvar att arbeta efter svensk hyreslagstiftning och att genomföra en bruksvärdering är den lagliga metod som finns inom hyreslagstiftningen för att säkerställa att lägenheter har korrekt hyra, varken för höga eller för låga. Det förvånar mig att Hyresgästföreningen inte vill främja alla åtgärder för en korrekt hyressättning, säger hon.

Fakta: Bruksvärde

En lägenhets bruksvärde är det praktiska värde den har ur hyresgästens synvinkel. De egenskaper som bestämmer en lägenhets bruksvärde är bland annat dessa:

* storlek
* grad av modernitet
* planlösning
* läge inom huset
* reparationsstandard
* ljudisolering

Förmåner som är knutna till lägenheten kan också inverka på bruksvärdet, till exempel:

* hiss
* tvättstuga
* sopnedkast
* särskilda förvaringsutrymmen
* god fastighetsservice
* garage och biluppställningsplats

Faktorer som husets allmänna läge, boendemiljön i stort och närhet till kommunikationer påverkar också bruksvärdet. Eftersatt underhåll kan ha betydelse för bruksvärdet. Däremot inte den försämring i lägenhetens skick som normalt uppkommer mellan två ordinarie underhållstillfällen.

Källa: Sveriges Domstolar

Fakta: Allbolagen

Allbolagen trädde i kraft 2011. Enligt lagen ska bolagen i allmännyttigt syfte förvalta fastigheter i vilka bostadslägenheter upplåts med hyresrätt, främja bostadsförsörjningen i ägarkommunen och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. I det allmännyttiga syftet ingår ett samhällsansvar. Verksamheten ska samtidigt bedrivas enligt affärsmässiga principer.

Källa: Sveriges Allmännytta

Läs också Sovsäckar för att lyfta bostadsfrågan Andrahandsuthyrning en miljardindustri – svenskarna drog in 2,6 miljarder i fjol

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.