HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Hyresgästföreningens två olika roller

Nyheter Hur kan Hyresgästföreningen företräda någon som till exempel misshandlat sin granne? Läs mer om föreningens två olika uppdrag, att företräda kollektivet och att företräda den enskilde medlemmen.
Foto: Lena Mattsson

Hyresgästföreningen kan agera på två olika sätt i förhandlingssituationer. Uppdelningen liknar den som finns för fackförbund.

I hyresförhandlingar och liknande kollektiva förhandlingar sitter Hyresgästföreningen som en självständig part.

Läs ocksåGöteborgs allmännytta i storkontrakt med mutmisstänkt företag

Då driver föreningen ärenden som rör det stora flertalet av hyresgästernas intresse. Det liknar hur ett fackförbund förhandlar om kollektivavtal.

Den andra rollen är när en enskild medlem vänder sig till Hyresgästföreningen för att få hjälp i en tvist med sin värd. Ett exempel kan vara att fastighetsägaren vill säga upp hyresgästen.

Annons

Då agerar Hyresgästföreningen ombud åt den enskilde medlemmen och företräder enbart dennes intresse. Rollen är densamma som en advokats.

Läs ocksåJuristen om bulvankontrakt - så gör du för att undvika fällornaBildmontage. Förbundsjurist Roger Höög hos Hyresgästföreningen berättar om bulvankontrakt.

Det är detta som gör att Hyresgästföreningen kan företräda en boende som hotas av uppsägning för att ha uppträtt störande mot sina grannar. Att kunna få denna hjälp är en del av det man betalar för som medlem.

LÄS MER:

Så förhandlas din hyra

Annons
Läs ocksåEvas hyresvärd skrev dotterns namn på kontraktet: "Det går inte att bo där"Eva Bergqvist upplevde en mardrömsliknande tid som hyresgäst med andrahandskontrakt.

Så kan du själv påverka hyresförhandlingen

Så är Hyresgästföreningen uppbyggd

Fakta: När biträder Hyresgästföreningen en medlem?

Ur Hyresgästföreningens regler för rådgivning och handläggning av juridiska ärenden:

6.1 Förutsättningar för biträde
En förutsättning för att en medlem ska ha rätt till biträde är att det handlar om en hyrestvist och att tvisten uppstått under medlemskapet.

En hyrestvist är:
1. En tvist mellan hyresgäst och hyresvärd…
2. … som har uppkommit med anledning av bostadshyresförhållandet.

6.1.1 Hyrestvist
Vi biträder enbart medlemmar i egenskap av hyresgäster i aktuella tvister. Till exempel har en medlem inte rätt till biträde i en tvist om en borgensförbindelse som han eller hon ingått till säkerhet för en annan hyresgästs hyresavtal. En medlem har heller inte rätt till biträde när medlemmen uppträder som hyresvärd i en tvist med en andrahandshyresgäst.

Det kan vara fråga om en hyrestvist även om tvisten ska prövas med stöd av annan lagstiftning än hyreslagen, till exempel skadeståndslagen eller avtalslagen.

6.1.2 Bostadshyresförhållande
Ännu en förutsättning är att tvisten rör ett bostadshyresförhållande.

Om hyresavtalet utgör en kombination av lokal- och bostadshyresavtal, har medlemmen rätt till biträde i tvisten om bostadsinslaget utgör en större del av upplåtelsen.

Om tvisten handlar om garage eller parkeringsplats som upplåtits i ett separat avtal, har medlemmen rätt till biträde om det är samma hyresvärd som när det gäller bostaden.

6.1.3 Tvisten ska ha uppstått under medlemskapet
Till sist krävs att tvisten uppkommit under medlemskapet.

Läs också Hyresgästerna låstes in i källaren – oklarheter om uppsåt friar mannen Efter årets rekordhöjning – nu kommer nästa hyressmäll, Lars, 71: ”Ett svek”

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.