Annons

Hyresråd försökte driva in skuld från ex-sambo – döms i hovrätten för olaga hot

Stockholm Hyresrådet skickade hotfulla mejl och en bild på en stridskniv till sin ex-sambo och krävde in en hyresskuld. Svea hovrätt har bekräftat en fällande dom för olaga förföljelse, ofredande och olaga hot. Arbetsgivaren, hyresnämnden i Stockholm, vill inte att mannen ska jobba kvar och nu ska Statens ansvarsnämnd avgöra frågan.
Foto: Kenneth Samuelsson
Hyres- och arrendenämnden i Stockholm avslog Fastighetsägarnas begäran om att skiljemannen skulle sparkas.

Historien om hyresrådet som nu döms i hovrätten började för flera år sedan med en lång och konfliktfylld relation mellan mannen och hans före detta sambo.

När relationen tog slut mejlade Jonas Alberg, hyresråd vid Hyres- och arrendenämnden i Stockholm, ett stort antal mejl till sin ex-sambo där han krävde att hon skulle betala en påstådd hyresskuld på 120 000 kronor.

Ett av mejlen från 2019 innehöll en bild på en kniv, under bilden stod det ”Betala dina skulder !!!!!”.

Kvinnan polisanmälde hyresrådet och begärde kontaktförbud. Men polisen lade ner förundersökningen och istället för kontaktförbud ringde polisen upp Jonas Alberg och varnade honom för att kontakta sin exsambo igen.

Skickar hundratals mejl

Därefter stämde hyresrådet sin exsambo i tingsrätten 2020 och krävde att hon skulle betala hyresskulden, men förlorade. Efter domen har han skickat hundratals mejl till sitt ex och en stor mängd mejl till sin ex-sambos bror. I mejlen har han krävt att hon betalar den påstådda hyresskulden.

I början av året dömde tingsrätten honom för olaga hot, ofredande samt olaga förföljelse. Den sista rubriceringen brukar även beskrivas som ”stalkning” av myndigheter. Tingsrätten konstaterade att kvinnan har polisanmält hyresrådet. Även att hon begärt kontaktförbud och att det därför varit tydligt att hon inte vill ha kontakt med honom.

Jonas Alberg har ändå fortsatt att skicka ett stort antal mejl. Han har också hotat med att det kan få konsekvenser om kvinnan inte betalar den påstådda hyresskulden. Andra mejl innehåller förlikningsförslag som ska lösa den påstådda hyresskulden.

Hyresrådet skickade en bild på en militärkniv två gånger till sin ex-sambo för att få igen en hyresskuld och för att hon skulle sluta smutskasta honom.

Enligt domen ska han också ha skickat ett mejl 9 januari 2022 till kvinnan och hennes bror med en bild på en kniv där han hotar att skada dem. Samma knivbild skickades i ett mejl till kvinnan 2019. Åklagaren menar att hyresrådet har skickat 300 mejl till kvinnan och 100 mejl till kvinnans bror.

”Har inte varit hotfull”

Men hyresrådet håller inte med om bilden som målas upp. Han hävdar att han skickat 220 stycken mejl till sin exsambo, 75-80 stycken har varit kopia till kvinnans bror. Han håller inte med om att hans agerande skulle vara hänsynslöst eller att mejlen skulle vara hotfulla. Enligt hyresrådet har varken kvinnan eller hennes bror varit tydliga med att de inte vill ha kontakt med honom.

I domen tog tingsrätten hänsyn till att Jonas Alberg troligen blir avskedad från sitt jobb som hyresråd på Hyres- och arrendenämnden i Stockholm om han döms. Tingsrätten konstaterade också att hyresrådet belagts med kontaktförbud och därefter inte kontaktat sin exsambo eller dennes bror.

Jonas Alberg överklagade tingsrättsdomen till hovrätten och yrkade att hovrätten skulle frikänna honom och avslå skadeståndskraven.

Nu har domen från Svea hovrätt kommit och den fastslår tingsrättens tidigare dom. Rätten konstaterar återigen att hyresrådet har gjort sig skyldig till olaga förföljelse, olaga hot och ofredande. Hovrätten ändrar dock den tidigare domen när det gäller storleken på skadeståndet till att han ska betala 30 000 kronor i skadestånd till exsambon och 5 000 till brodern. Hyresrådet ska även betala rättegångskostnader på 57 038 kronor.

Har tidigare varnats

Hyresnämnden i Stockholm anser det olämpligt att Jonas Alberg jobbar kvar. Han har tidigare varnats för att ha misskött sina arbetsuppgifter. Några dagar efter tingsrättens fällande dom lämnades sedan en begäran om avsked in till Statens ansvarsnämnd.

I skrivelsen står det att ”hyresnämnden bedömer att de gärningar som Jonas Alberg befunnits skyldig till är av sådan karaktär och art att de inte är förenliga med de krav som måste kunna ställas på ett hyresråd.”

Eva Melander Tell är chef på hyresnämnden i Stockholm. Hon känner till resultatet i Svea hovrätt men vill inte uttala sig om innehållet i domen. Hon tycker att ämnet är känsligt att kommentera eftersom det rör en anställd men handlar om saker som inte har skett i tjänsten.

– Frågan ligger sedan tidigare hos Statens ansvarsnämnd som ska ta ställning till om han ska ha kvar sin anställning eller inte, säger hon.

Hyresrådet kan förlora jobbet efter domarna

Statens ansvarsnämnd har tidigare gjort en preliminär bedömning av vad konsekvenserna skulle kunna bli om hyresrådet döms och begärs avskedad. I ett tidigare yttrande nämns: ”…den preliminära bedömningen att han sannolikt skulle komma att avskedas från sin anställning som hyresråd”. Jonas Albergs fackombud skriver å sin sida i ett eget yttrande att brotten inte har någon koppling till yrkesutövningen och att de inte påverkar yrkesrollen som hyresråd.

Först efter att Svea hovrätts dom har vunnit laga kraft kommer Statens ansvarsnämnd besluta i frågan. Bedömningen skulle tidigast kunna ske runt årsskiftet. Detta om det inte kommer in ett överklagande som leder till att rättsfallet går vidare till Högsta domstolen för en tredje bedömning.

Fallet i sig är unikt. Inte någon gång tidigare under tvåtusentalet har Statens ansvarsnämnd prövat ett avskedande av ett hyresråd i någon av landets hyresnämnder.

Fotnot: Ett hyresråd sitter som ordförande i hyresnämndens förhandlingar och rollen kan jämföras med en domares i en tingsrätt. Statens ansvarsnämnd prövar frågor som rör bland annat avstängning och avskedande av personer som arbetar i statlig tjänst och har höga tjänster.

Fakta: Fakta: Vad är olaga förföljelse och stalkning?

Lagboken

Olaga förföljelse innebär att någon gång på gång begår brott av en viss typ och som i samtliga fall riktas mot samma person. Brott som kan vara aktuella är bland annat misshandel, ofredande, skadegörelse eller olaga hot. I dagligt tal kallas den här systematiska företeelsen även för stalking, eller den försvenskade varianten stalkning.

Enligt Brottsförebyggande rådets (BRÅ) statistik är det främst kvinnor som utsätts för stalking och då av för detta partners. Brottsligheten riktas även mot politiker, myndighetspersoner eller kändisar. Olaga förföljelse infördes som ett brott 2011. Under 2022 lagfördes 102 personer för just det brottet, året innan 95 personer.

Källa: Polismyndigheten och BRÅ.


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.