HemHyra.se använder sig, precis som flertalet andra webbplatser, av cookies för att förbättra servicen för er besökare. Läs mer om Cookies

Annons

Järfälla: Testar olika typer av vattenrening

Nyheter Arlanda flygplats och räddningsskolan i Rosersberg är två troliga källor till PFAS-föroreningar i landets fjärde största vattenverk. Sedan flera år testar man där olika sätt att få bort ämnena.
Foto: Getty
Nära 1,5 miljoner svenskar har dricksvatten med tydligt förhöjda PFAS-halter, visar Hem & Hyras kartläggning.

Hem & Hyra har kartlagt halterna av de hälsofarliga PFAS-ämnena i svenskt dricksvatten (se faktaruta nedan). Detta efter att Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, föreslagit mycket kraftigt sänkta riktvärdena för de två vanligaste ämnena.

Görvälns vattenverk i Järfälla försörjer cirka 600 000 personer i norra delarna av Storstockholm. Där användes sjövatten från Mälaren och man är väl medveten om att det finns föroreningar.

Läs ocksåGiftet som 1,5 miljoner svenskar dricker

– Ja, vi ligger i ett urbant område och har tillflöden norrifrån från bland annat Arlanda flygplats och den gamla räddningsskolan i Rosersberg där man har använt brandskum länge, så det är inte konstigt att vi ser PFAS här. Vattnet norrifrån blandas också med en större mängd väldigt rent vattnet från västra Mälaren så generellt är vattnet bra, säger Helene Ejhed, miljöingenjör på Norrvatten.

Annons

Den senaste analysen visar att vattnet i Görväln har 13 nanogram per liter av de elva PFAS-ämnen som mäts enligt Livsmedelsverkets instruktioner. Därmed ligger man långt under dagens åtgärdsgräns på 90 nanogram per liter, men testar ändå olika typer av rening för PFAS-ämnen.

Läs ocksåSänkning av gränsvärden för PFAS dröjer

– Vi har flera pilotförsök som pågår för att se vad som kan fungera, men just nu klarar vi ju Livsmedelsverkets gränser utan problem ändå, säger Helene Ejhed.

Nästa vinter väntas Efsas riskanalys av ytterligare ett 20-tal PFAS-ämnen och många väntar sig att gränsvärdena sedan kommer att sänkas. Helene Ejhed säger att man bevakar den diskussionen väldigt noga, men man har inga beslut på att införa rening av PFAS-ämnen i full skala redan nu.

Annons

– I och med att vi ligger så långt under gränsen i dag, så finns inga sådana beslut. Men vi är glada att vi håller på med våra pilotförsök för framtiden.

Läs ocksåGrannens larm: Drick inte vattnet!
Fakta: PFAS och dricksvattnet
  • PFAS är ett samlingsnamn för tusentals kemiska ämnen, tillverkade av människan.
  • De används bland annat i brandskum, impregnering, smink och skidvalla.
  • På senare år har man upptäckt på flera håll att PFAS läckt ut i vatten och återfunnits i dricksvatten.
  • Senaste forskningen visar att människors hälsa kan påverkas på flera sätt av olika PFAS-ämnen.
  • Före jul föreslog Efsa, den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, en mycket kraftig sänkning av ”tolerabelt dagligt intag” för ämnena PFOS och PFOA.
  • Livsmedelsverket inväntar nästa rapport från Efsa innan man ändrar den svenska åtgärdsgränsen, som i dag ligger på 90 nanogram per liter för elva olika PFAS-föreningar.
  • Ingen vet var den nya gränsen kommer att hamna, ingen har heller haft en samlad bild över vilka halter som finns i svenskt dricksvatten.
  • Hem & Hyra begärde därför de senaste analysrapporterna från 65 vattenverk som bedömts kunna vara påverkade av PFAS, enligt en inventering som Livsmedelsverket gjorde 2014.
  • De allra flesta hade ej mätbara eller mycket låga halter. Tio vattenverk hade halter över tio nanogram per liter. Se hela listan här.
Läs också Vad finns i dricksvattnet? Felaktiga rör orsakade stor vattenskada – kan hända i andra hus i Sverige

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.