Annons

Järfällahus granskar sin egen ombildning – ”trovärdigheten kan ifrågasättas”

Järfälla Turerna kring den omdiskuterade ombildningen i Järfälla fortsätter. När fullmakter skulle granskas gavs uppdraget till Järfällahus – något som mött kritik. "Trovärdigheten kan ifrågasättas," säger Bo Leinerdal (V), kommunalråd i Järfälla. Men kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M), menar att kritiken inte är befogad.
Foto: Pressbild/Ida Karlsson
"Denna ombildning måste i grunden ifrågasättas," säger Bo Leinerdal (V), kommunalråd i Järfälla.

Hem & Hyra har tidigare skrivit om ombildningen i Hårsta backe i Järfälla där kommunstyrelsen krävde en utredning efter misstankar om röstfusk vid en köpstämma i januari, då en röst avgjorde frågan om hyresgästerna skulle köpa fastigheten och sina lägenheter från Järfällahus för 275 miljoner kronor.

Det fortsatte med att kommunfullmäktige innan sommaren krävde att alla fullmakter som använts vid köpstämman skulle granskas.

ANNONSGuide till hemförsäkringar
Ingen oberoende utredning

Det bestämdes att det skulle bli en utredning – men det blev ingen oberoende utredning. Järfällahus, som är säljare av fastigheten, tog på sig uppdraget att kontrollera fullmakterna.

Bolaget skriver att de fick uppdraget av kommundirektören att intervjua alla hyresgäster som lämnat en fullmakt, men har pratat med 94 av 99 personer. Bolagets vd, Jennie Sahlsten och upphandlingschefen har under sommaren ringt runt till hyresgästerna. Nyligen presenterade Järfällahus resultatet i en rapport.

Bo Leinerdal (V), kommunalråd i Järfälla, har reagerat på att det är Järfällahus som gjort kontrollen.

Läs ocksåOmbildning i Järfälla läggs på is – misstänkt röstfusk: "lurat till sig fullmakter"

– Det är märkligt att företagsledningen ringer runt, som har störst intresse av att allt gått formellt riktigt till. Trovärdigheten kan ifrågasättas. Och eftersom ombildningen godkändes med minsta möjliga marginal är det allvarligt att inte alla berörda hyresgäster kontaktats när hanteringen ifrågasätts.

Hem & Hyra har sökt kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) för att höra hur hon ser på kritiken. Hon har inte gått att nå på telefon men svarar på mejl:

– Jag delar inte Vänsterpartiets uppfattning kring trovärdigheten. Min uppfattning är tvärtom att det är logiskt att granskningen genomfördes av Järfällahus eftersom de har ett ansvar gentemot sina befintliga hyresgäster och det kan också tänkas att svarsfrekvensen blev högre just eftersom det var en känd part som genomförde intervjuerna.

Läs ocksåOmbildning stoppas i Järfälla

Hon säger att samtliga granskningar visar att processen har gått formellt rätt till.

Samtidigt visar rapporten från Järfällahus att det finns flera frågetecken. Tre personer har svarat att de försökt återkalla sin fullmakt. Totalt krävdes 100 röster för att ombildningen skulle gå igenom, men enligt Järfällahus genomgång är det 91 personer som uppger att de avsåg att rösta ja till att bostadsrättsföreningen skulle köpa fastigheten.

Järfällahus skriver att sex personer säger att de utsatts för påtryckningar från nej-sidan och att en person säger att den utsatts för påtryckningar från ombildningskonsulten.

Några som har röstat ja på köpstämman har tappat intresse för ombildning och vet inte hur de ska göra den dagen det blir av, skriver bolaget.

Känner sig lurad

I ett fall som är särskilt oklart har en hyresgäst skrivit ”nej” på sin fullmakt. Den har registrerats som ett ”ja” på köpstämman. Senare har hyresgästen uppmanats att skriva på ett förtydligande om att fullmakten innebär ett ”ja” till köp av fastigheten. Det är också ett förtydligande som revisionsbyrån PwC betraktat som tillräckligt.

Hyresgästen säger att hon inte har intervjuats av Järfällahus vid rundringningen.

En hyresgäst har skrivit på ett förtydligande om att hon röstat ”ja” till köp av fastigheten, men säger att hon inte förstått innebörden. ”Ibland är språket svårt. Jag vill inte att de köper. Om de köper kan vi inte fortsätta hyra av Järfällahus,” säger kvinnan till Hem & Hyra.

Men Hem & Hyra har träffat hyresgästen och tittat på det papper hon skrivit under. Kvinnan berättar att hon inte förstått innebörden eftersom hon har svårt med språket. Hon förstår inte formuleringarna och känner sig lurad. Hyresgästen vill fortsätta hyra av Järfällahus.

Annons

– Ibland är språket svårt. Jag vill inte att de köper. Om de köper kan vi inte fortsätta hyra av Järfällahus. Våra grannar vill köpa. De har frågat mig hela tiden. Jag har sagt att jag vill inte köpa. Vi sa nej. Lägenheterna är inte så bra. Det fanns vattenskador. Toaletterna är inte renoverade.

Din underskrift betyder enligt texten att du röstar ja för köp av fastigheten.

– Det betyder det? Jag förstår inte det.

Kvinnan säger att hon är orolig. Hon har ringt en vän i grannhuset under sommaren och frågat om Järfällahus hört av sig och berättat vad som händer, men vännen hade inte heller hört något.

– Kanske de skickar brev snart att de ska sälja. Jag vill inte höra det. De som är rika, de köper. Vi som inte har nåt kan inte köpa. Det är inte rättvist. Vi vill inte flytta någon annanstans. Att inte sälja är det bästa för alla. Det är coronatid. Den här tiden är inte bra. Många som förlorat jobbet, säger hon.

Återkallade fullmakter

Flera hyresgäster hävdar att deras röster registrerats som ja-röster trots att de bett ombildningskonsulten Restate att få fullmakten återkallad. Kritiken mot att Restate inte återkallat fullmakter har bolaget bemött i en tidigare artikel.

– Det är så mycket fel i lägenheten. Jag har ringt och sagt att jag vill dra tillbaka min fullmakt. Ombildningskonsulten sa att det ska vi rätta. Sen fanns mitt namn ändå kvar på ja-listan. ”Det visste vi inget om,” sa vd Jennie Sahlsten till mig när hon ringde, berättar en kvinna.

Hon fick höra vid telefonsamtalet med vd:n i juni att bolaget hade fått svar från alla hyresgäster och att alla var positiva till ombildningen och att ingen haft klagomål.

I januari röstade hyresgäster i Hårsta backe om de skulle köpa fastigheten och sina 150 lägenheter från Järfällahus för 275 miljoner kronor.

Ytterligare en bestört hyresgäst hävdar att hennes röst registrerats som en ja-röst trots att hon inte ville det och att hon berättade det vid rundringningen.

– Jag förklarade att jag dragit tillbaka min fullmakt när jag pratat med ombildningskonsulten.

Kommunstyrelsen vill gå vidare med ombildningen

Efter Järfällahus rundringning och rapport beslutade kommunstyrelsen i början av september att trots en rad oklarheter gå vidare med ombildningen. Den 20 september ska kommunfullmäktige besluta om frågan.

Bo Leinerdal är kritisk till hela processen:

– Denna ombildning måste i grunden ifrågasättas. Jag befarar att den politiska ledningen i Järfälla begår ett stort misstag när man vill få igenom det här utan att gå till botten med påstådda oegentligheter.

Hem & Hyra har sökt Järfällahus vd Jennie Sahlsten vid flera tillfällen. Hon har inte velat svara på frågor på telefon utan har skickat svar via mejl.

Annons

Vi har ställt frågan om det är lämpligt att det är Järfällahus som granskar fullmakterna, som har ett intresse av att sälja. Den frågan får vi inget svar på.

Jennie Sahlsten skriver att det ligger i bolagets uppdrag att ställa sig positiva och pröva varje intresseanmälan som de får in från hyresgäster gällande ombildning men även att se till att allt hanteras korrekt.

– För oss på Järfällahus är det en viktig fråga att hela ombildningsprocessen har genomförts på ett formellt korrekt sätt, eftersom det fortfarande är våra hyresgäster och deras boende det berör. Det inkluderar att hantering av fullmakter från hyresgästerna har skett på korrekt sätt.

Inte nödvändigt med tolk

När vi frågar om bolaget använt sig av tolk vid intervjuerna svarar Jennie Sahlsten att det inte varit nödvändigt då de har stor språkkompetens på företaget.

– Vi har läst upp frågorna på svenska och i enstaka fall, där det var nödvändigt fortsatte samtalet på arabiska eller engelska.

Enligt Järfällahus vd finns det förutom rapporten inte någon dokumentation av intervjuerna, som inspelningar, eller andra underlag att ta del av.

På frågan varför bolaget inte har intervjuat den hyresgäst som har skrivit ”nej” på sin fullmakt, svarar hon:

– Vi har pratat med fullmaktsgivaren och fått ett intyg om att de avsåg att rösta ja till förvärvet av fastigheten.

Fullmaktsgivaren som skrivit ”nej” på sin fullmakt understryker att hon inte intervjuats av Järfällahus på telefon. Men några timmar efter att Hem & Hyra ställt frågor till Järfällahus söker bolaget hyresgästen. När Hem & Hyra ställer frågor om det samtalet vill Järfällahus inte svara.

När vi frågar Jennie Sahlsten varför Järfällahus inte intervjuat alla hyresgäster trots att det var uppdraget svarar hon:

– Vi har intervjuat samtliga fullmaktsgivare som vi lyckats nå hittills.

Hem & Hyra har ställt frågan till kommunstyrelsens ordförande Emma Feldman (M) om hur hon ser på möjligheterna att gå vidare med ombildningen i Hårsta backe, eftersom rapporten från Järfällahus visar att endast 91 personer uppger att de avsåg att rösta ja till en försäljning av fastigheten, och ett godkännande kräver två tredjedelars majoritet – 100 ja-röster. På den frågan får vi inget svar.

Hem & Hyra har även tidigare skrivit om kritiserade ombildningsprocesser och att en tidigare ombildning i Järfälla stoppades efter att flera röster förklarades ogiltiga.

Fakta: Ombildningen i Hårsta Backe – detta har hänt

I januari röstade hyresgäster i Hårsta Backe om de skulle köpa fastigheten och sina 150 lägenheter från det kommunala bostadsbolaget Järfällahus.

Hyresgäster anmärkte på flera saker under köpstämman. 100 röster krävdes för att ombildningen skulle gå igenom. En skärmdump från mötet visade 99 ja-röster, 2 nej-röster och en röstlängd på 101. Samtidigt uppgav ombildningskonsulten att det var 100 ja-röster, med hänvisning till att en röst som plockades fram hade skyddad identitet.

De flesta röster på köpstämman var fullmakter som lämnats in i förväg. De som var kritiska till hur stämman sköttes menade att det fanns oklarheter kring fullmakter och ja-röster, medan Järfällahus representant uppgav att stämman sköttes på ett professionellt sätt.

Efter kommunstyrelsens krav på utredning undersökte revisionsfirman PwC köpstämmans protokoll och ställde frågor till Järfällahus men upptäckte inte några felaktigheter.

Samtidigt skrev revisionsfirman att de inte kunde bedöma om tveksamheter kring insamlandet och hanteringen av fullmakterna ”skulle kunna vara behäftad med sådana felaktigheter som gör att ombildningen betraktas som ogiltig”. PwC rekommenderade att kontakta fullmaktsgivarna och säkerställa att allt gått rätt till.

Efter PwC:s utredning godkändes ombildningen i Hårsta Backe av kommunstyrelsen vid ett möte i slutet på maj. Men under kommunfullmäktige i juni krävde en majoritet att frågan utreddes vidare. Kommunfullmäktige ville att hyresgästernas fullmakter skulle granskas.

”Vid en sådan betydande förändring av Järfällahus bestånd som försäljningen innebär måste det vara utom all tvivel att förfarandet vid hela processen genomförts på ett formellt riktigt sätt. Det inkluderar hantering av fullmakter från hyresgästerna,” slog kommunfullmäktige fast.

Efter Järfällahus rundringning och rapport beslutade kommunstyrelsen i Järfälla i september att trots en rad oklarheter gå vidare med ombildningen. Den 20 september ska kommunfullmäktige besluta om frågan.

Läs också Misstänkt miljonsvindel vid Sollentunahems ombildning – boende slog larm Efter ombildningsbluffen: Toppmäklare blir utan legitimation Efter gigantisk ombildningshärva – toppmäklare tar strid

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.