Annons

Misstänkt miljonsvindel vid Sollentunahems ombildning – boende slog larm

Sollentuna En ny bostadsrättsförening i Sollentuna har plundrats på miljontals kronor. Dessutom har konsulten Restate plockat ut enorma belopp under ombildningsprocessen. Det visar en rapport från en granskare utsedd av Bolagsverket. Upplägget avslöjades av de tidigare hyresgästerna. "Det värsta är att de som drabbats här är låginkomsttagare som redan är utsatta i samhället," säger en av de drabbade.
Foto: Ida Karlsson/Getty Images/Montage
En ny bostadsrättsförening i Sollentuna ska ha plundrats. Det avslöjades av de tidigare hyresgästerna som agerat snabbt för att ta itu med förskingringen.

Miljonprogramshusen på Malmvägen reser sig längs en sträcka nära pendeltågsstationen och det stora köpcentret. Solen blänker i de inglasade balkongerna. Det verkar lugnt på ytan men i flera hus rasar en hård kamp. För att stoppa vad som beskrivs som omfattande förskingring. Något som nyligen upptäcktes av de tidigare hyresgästerna.

– Det handlar om girighet. Att tjäna pengar på andras bekostnad. Det är samma mentalitet som när man rånar en bank, säger en person i ett av husen som vill vara anonym.

ANNONSGuide till hemförsäkringar

En ombildningsvåg har svept fram över Sollentuna de senaste åren. Det moderatledda styret i kommunen har lett utvecklingen. Sedan 2007 har 1 900 lägenheter i Sollentuna ombildats från hyresrätter till bostadsrätter.

Vid en ombildning köper de boende fastigheten av hyresvärden. Nya bostadsrättsföreningar har bildats i hus som förr tillhörde allmännyttiga Sollentunahem. Så även på Malmvägen, i kvarter där kommunen beskriver att det finns behov att arbeta för ökad trygghet.

Nu har det kommit uppgifter om att en ny förening med runt 150 lägenheter ska ha plundrats, i en fastighet som Sollentunahem sålde för 265 miljoner kronor. Medan ombildningskonsulten Restate uppges ha tagit ut höga summor i arvode ska de tidigare hyresgästerna ha gått miste om miljoner.

Läs ocksåMiljonsvindeln i Sollentuna: Inte första gången en bostadsrättsförening plundras

En medlem kallar det ren systematisk plundring av föreningens resurser.

– Det är en så stor bedrägerihärva. Den näst största någonsin, som gäller en svensk bostadsrättsförening. Nummer två efter ett känt fall i Malmö. Det kan man inte sopa under mattan.

Det började med att medlemmar misstänkte misskötsel. Uppgifter tydde på att flera lägenheter skulle ha sålts till underpris och att en person i den tidigare styrelsen ska ha missbrukat sin förtroendeställning.

Läs ocksåOmbildningskonsult anmäld fyra gånger till Konsumentverket

– Det värsta är att de som drabbats här är låginkomsttagare som redan är utsatta i samhället, säger en medlem.

Uppgifterna har mötts av blixtrande engagemang bland de boende. Den gamla styrelsen har avsatts och en ny har tillträtt där flera personer har erfarenhet av revision och har arbetat med fastigheter. En omfattande granskningsprocess inleddes snabbt.

Föreningen tog hjälp av en utomstående granskare – en advokatbyrå som utsetts av Bolagsverket, med erfarenhet av liknande fall. Enligt en lagändring som trädde i kraft den första januari i år kan föreningar ta hjälp av en sådan särskild granskare, utan att först ha beslutat om det på en föreningsstämma. Medlemmarna kunde alltså snabbt få igång en granskning efter misstankarna om misskötsel.

Hem & Hyra har tagit del av advokatfirmans granskning. Granskaren har tittat på förvaltning och räkenskaper, styrelsens och ombildningskonsultens arbete.

Fram träder en bild av vanskötsel.

”Den ekonomiska skadan kan inte överblickas”. ”Det rör sig om avsevärda belopp”.

Annons

Rekommendationen är att polisanmälan görs. Föreningen bör anlita en advokat som är specialiserad på återkrav vid korruption, som undersöker förutsättningar för att driva skadeståndskrav, skriver granskaren.

I granskningsrapporten beskrivs att lägenheter har sålts till ”kraftigt understigande marknadspris”. I många fall saknas avtal. Protokoll har inte förts vid en mängd styrelsemöten. En lokal har hyrts ut gratis.

Granskaren skriver att ”föreningen bör överväga rättsliga åtgärder”.

Misskötseln blev en chock

Systemet med bostadsrättsföreningar bygger på att medlemmar driver sitt hus som en demokratisk förening. Att misskötseln av föreningen varit så stor som granskningsrapporten visar blev en chock för medlemmarna.

– Så mycket har förskingrats. Föreningen kan ha gått miste om mellan 10 och 15 miljoner kronor. Det handlar om lurendrejerier och förfalskningar, konstaterar en av de boende.

Granskaren konstaterar att ett problem under ombildningsprocessen har varit att flera blivande medlemmar inte kunnat få bolån hos etablerade banker. De har fått hjälp att köpa sina lägenheter. Ytterligare en ombildningskonsult har varit inblandad i det upplägget.

Ombildningskonsulter har blivit ett vanligt fenomen. I takt med att allmännyttan och privata värdar ombildar hyresrätter till bostadsrätter har det uppstått en affärsnisch. Konsulterna erbjuder sina tjänster till höga arvoden. En ombildningskonsult driver ofta igenom själva ombildningen, sköter kontakten med det kommunala bostadsbolaget och tar fram en ekonomisk plan åt den nya bostadsrättsföreningen.

När det gäller Malmvägen har ombildningskonsulten Restates arbete med själva ombildningen också granskats.

Restate har erhållit 2,5 procent av försäljningspriset per lägenhet. Det ursprungliga arvodet på 3,6 miljoner framstår som högt i förhållande till arbetsinsatsen, skriver granskaren.

Restates förhandlingsmetoder beskrivs som anmärkningsvärda. En förhandling skedde i ett för föreningen mycket sårbart skede, då ett tilläggsavtal höjde det redan höga arvodet till skyhöga 4,9 miljoner kronor.

– Det landade på ett jättesaftigt arvode, tre dagar innan tillträde, berättar en medlem.

Granskaren rekommenderar föreningen att kräva tillbaka summan i tilläggsavtalet.

När Hem & Hyra ringer upp ombildningsföretagets vd vill han varken svara på frågor om arvodet eller bolagets förhandlingsmetoder.

Annons

– Vi kommer inte kommentera det som är mellan oss och föreningen. Vi hade ett uppdrag att hjälpa föreningen att ombilda och det har vi ju gjort. Mer än det kommer jag inte kommentera.

Samtalet bryts. Trots flera försök svarar inte vd:n.

Senare hänvisar bolagets vd till att arvodet behandlats på en föreningsstämma. ”Beloppet var upptaget i den ekonomiska planen som röstades igenom med kvalificerad majoritet av föreningens samtliga hyresgäster på en extra föreningsstämma,” skriver han i ett mejl.

Ombildningskonsulten anmäld till Konsumentverket

En av de tidigare hyresgästerna menar att ombildningskonsulten Restate varit ute efter att göra så mycket pengar som möjligt på ombildningen.

– Det här är inte nåt seriöst företag. Man tror att bolag är seriösa att de arbetar efter lagen. Den uppfattningen har man tills man råkar på något annat.

Restate har varit verksamt i flera år och har dragit på sig flera anmälningar hos Konsumentverket. Även en av intygsgivarna, som granskat och undertecknat bostadsrättsföreningens ekonomiska plan, har tidigare fått två varningar av Boverket för misskötsel. Något som även förekommit i samband med andra ombildningar. Den ekonomiska planen som Restate tagit fram visar att föreningen är skuldtyngd. Föreningen har en skuldkvot, lånen delat med intäkterna, på drygt 11 vilket anses vara högt.

Granskaren rekommenderar att föreningen anlitar en auktoriserad revisor från en av Sveriges ledande revisionsbyråer med särskild erfarenhet av korruptionsutredning. Föreningen uppmanas också anlita en advokat för att undersöka förutsättningarna att kräva tillbaka pengar.

En bostadsrättförening har stora tillgångar och blir en attraktiv måltavla för någon som vill hamna i en position som kan missbrukas. Kommer fel personer in i styrelsen kan det orsaka mycket skada, säger Alf Johansson, chefsåklagare vid Riksenheten mot korruption.

– När det handlar om stora pengar finns ett incitament för vissa att sko sig själva. Särskilt vid ombildningar finns risken att vissa medlemmar i styrelsen utnyttjar möjligheten att förse närstående med lägenheter till ekonomiskt mycket bra villkor. Därför behövs transparens i styrelsens arbete.

Han påpekar att en bostadsrättförening har ett stort ekonomiskt ansvar.

– Om man orsakar skada för föreningen kan det leda till att man utsätts för skadeståndskrav från medlemmarna.

Den nya styrelsen på Malmvägen arbetar nu intensivt för att ta itu med miljonsvindeln och få föreningen på fötter.

– Det har varit en hård kamp. Det har varit psykiskt påfrestande. Det är tråkigt att en person kan förstöra för så många. Ekonomiskt kommer vi klara oss bra, men vi vet inte hur det hade gått om det här inte hade stoppats i tid. Nu är det här ett jobb för polisen. Har man felat kommer man att få stå till svars för det, säger en medlem.

Fakta: Flera ombildningar de senaste åren

De senaste decennierna har tiotusentals hyreslägenheter i Sverige blivit till bostadsrätter.

I Stockholm rådde en rekordintensiv ombildningsperiod mellan 2007 och 2014 där nästan 26 000 lägenheter såldes till bostadsrättsföreningar för ombildning.

Nu väntar en ny period av ombildningar i huvudstaden. I en första omgång har totalt 2 000 allmännyttiga hyresrätter fått tillstånd att ombildas till bostadsrätter.

Det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem öppnade upp för ombildning för femton år sedan. Ett stort antal hyresrätter har blivit bostadsrätter i kommunen under de senaste åren. Mellan 2007 och 2019 blev 1 900 hyresrätter till bostadsrätter i Sollentuna.

När kommunala bostadsbolag säljer hus för ombildning hamnar priserna per lägenhet oftast mycket lägre än bostadsrätter på den vanliga marknaden. Det finns pengar att tjäna för den som tackar ja. Men forskare varnar för att snabba klippa kan få allvarliga konsekvenser för bostadsmarknaden när hyresrätter med låga hyror säljs först.

Hem & Hyra har även tidigare skrivit om skandaler i samband med ombildningar. Läs mer här.

Läs också Fritt fram för ombildning i 8 av 10 kommunala bostadsbolag Skjutning i lägenhet – hyresgäst med bostad i Frankrike sägs upp Hovrättens dom: Tidigare styrelseledamot måste betala 10 miljoner kronor efter ombildningssvindel

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.