Annons

Kalldusch för socialtjänsten i Stockholm – 7 hyresgäster kräver tillbaka 600 000 i överhyra

Stockholm Över 11 000 kronor för 26 kvadratmeter. När socialförvaltningen i Stockholms stad hjälpte nyanlända med andrahandslägenheter tog de ut rejält höga hyror. Nu kräver sju hyresgäster tillbaka cirka 600 000 kronor i hyra. Men staden vägrar betala tillbaka. Tvisten avgörs snart i hyresnämnden.
Foto: Kristina Wahlgren/Kenneth Samuelsson

Stockholms stad har i flera år blockhyrt 22 lägenheter på Almbygatan i Rinkeby – lägenheter som stadens socialförvaltning sedan hyrt vidare till olika personer.
Men en genomgång i hyresnämnden visar att sju hyresgäster kräver att få tillbaka en del av den hyra de har betalat.

En hyresgäst har enligt ansökan betalat 11 868 kronor i månaden för 26 kvadratmeter.
Hon företräds av företaget Orimlig Hyra, som hävdar att den skäliga hyran är 5 812 kronor och därmed kräver tillbaka 145 344 kronor i överhyra.

ANNONSGuide till hemförsäkringar
Hyres- och arrendenämnden i Stockholm ska avgöra om Stockholm stad ska betala pengar till hyresgästerna.

Totalt kräver de sju hyresgästerna tillbaka en bit över 600 000 kronor av Stockholms stad.

”En skälig hyra”

Jonas Gunnarsson, stadsadvokat, Stadsledningskontoret Stockholm stad, företräder staden, och säger att staden bestrider  hyresgästernas krav och avvaktar prövningen i hyresnämnden.

Varför vill ni inte betala tillbaka när hyrorna är så höga?

Läs ocksåÖverhyra – så får du tillbaka pengar om du betalat för mycketSå mycket pengar har du rätt att få tillbaka om du betalat överhyra i andrahand

– Staden bedömer att det är en skälig hyra. Staden har inte tjänat på uthyrningen eftersom staden bara tagit ut den hyra de själva har betalat, med ett mindre tillägg för driftskostnader som staden har betalat för till hyresvärden, säger han.

En av hyresgästerna hävdar att han har betalat 10 955 kronor i månaden för 24 kvadratmeter. En summa som också syns på hans inbetalning till socialförvaltningen. Hyresgästen hävdar att förstahandshyran egentligen bör vara 6 000 kronor och kräver tillbaka 118 920 kronor.

Hyresgästerna ändrat krav

Jonas Gunnarsson skriver i sitt yttrande till hyresnämnden att hyresgästen i själva verket har betalat 9 060 kronor i hyra under 2021, en hyra som sedan har höjts successivt till 10 955 kronor i februari 2023.

– När vi har haft sammanträden i hyresnämnden har några hyresgästers krav på ersättning justerats ner lite.

Annons

Han tycker inte att de lägenheter hyresgästerna har använt som jämförelseobjekt med lägre hyror är jämförbara med de lägenheter staden hyrt ut.

– De lägenheter staden hyr ut är nyproducerade, säger han.

”Behövde få fram bostäder till nyanlända”

Soheila Heidari är enhetschef på intro Stockholm, som ansvarar för stadens mottagning av nyanlända. Hon berättar att lägenheterna på Almbyplan har gått till nyanlända, en del från Ukraina.

– Enligt bosättningslagen är Stockholms stad skyldig att ordna boende för nyanlända som mottagits genom avvisning av Migrationsverket. Därför behövde staden ta fram bostäder. Sedan kom människor från Ukraina som också behövde bostäder, säger hon.

Varför har ni betalat så höga hyror till värden?

– Jag var inte ansvarig chef då, men utifrån uppdraget vi har att bosätta nyanlända, var vi tvungna och få fram bostäder.

Hur ser du på att ni bidrar till att hålla uppe höga hyresnivåer på bostadsmarknaden när ni betalar höga hyror?

– Jag kan inte svara på den frågan. Vi har ett uppdrag att erbjuda boende för de som anvisas av Migrationsverket.

Med tanke på att socialförvaltningen ordnar fram lägenheterna, vem betalar hyran?

Annons

– Det är hyresgästerna som betalar själva hyresräkningen. I vissa fall har de jobb och betalar hela hyran själva medan vissa har etableringsersättning och då kan de få komplettering med försörjningsstöd om de inte blir självförsörjande. De från Ukraina omfattas av massflyktsdirektivet och betalar ingen hyra, säger hon.

Hon berättar att Stockholms stad tidigare hyrde lägenheterna på Almbyplan via ett blockavtal med The Essens of Life AB, som förvaltade husen åt Svenska Nyttobostäder. Första februari tog Svenska Nyttobostäder över uthyrningen och därför tecknade hyresvärden ett nytt blockavtal med socialnämnden.

Staden har sagt upp avtalet

Enligt avtalet, som hyresnämnden godkänt, hyr staden 22 lägenheter på Almbygatan från första april 2024 till 30 september 2024, lägenheter som de sedan hyr ut till hyresgäster.

Stockholm stad betalar cirka 10 000 kronor i månaden för en etta på 22 kvadratmeter. En tvåa på 30 kvadratmeter kostar 13 500 kronor. Avtalet bekräftar att staden ungefär tar ut den hyra de själva betalar.

– Men andelen nyanlända har minskat så vi har börjat avveckla boenden. Det är därför vi har sagt upp avtalet på Almbygatan, säger hon.

Nu är det upp till hyresnämnden att besluta om Stockholms stad ska betala pengar till hyresgästerna.

Hem & Hyra har sökt Orimlig Hyra, som företräder hyresgästerna, för en kommentar utan att lyckas.

Fakta: Så får du pengar tillbaka -om du betalat för mycket hyra

Skyhög hyra i andra hand är inte ovanligt. Men den som betalat för hög andrahandshyra kan begära pengar tillbaka.

Den som misstänker att hyran är för hög kan kontakta hyresvärden för att få reda på vilken hyra som gäller. Är lägenheten möblerad tillåts ett schablontillägg på hyran i första hand på cirka 10 procent.

Den som är medlem kan vända sig till Hyresgästföreningen för att få hjälp att gå vidare med ärendet till hyresnämnden. Den som inte är medlem kan själv vända sig till hyresnämnden. Se till att kunna visa upp foton, hyresavtal, inventarielista, kvitton och kontoutdrag.

Ansökan om återbetalning ska ske senast tre månader efter utflyttning. Hyresnämnden kan besluta om sänkt hyra och även återbetalning av hyror upp till två år tillbaka i tiden vid oskälig hyra.

Om du har rätt till återbetalning men inte får pengarna – vänd dig till Kronofogden.

Det är andra regler om du hyr en bostadsrätt


Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.