Annons

Karlskogahem bäst i länet på att tjäna pengar

Örebro Karlskogahem är det lönsammaste kommunägda bostadsföretaget i Örebro län. Mer än var femte hyreskrona som bolaget drar in blir till vinst. Desto sämre går det för allmännyttorna i Askersund, Nora och Kumla.
Foto: Anna Rytterbrant
Ann Hermansson Alm är vd för Karlskgahem, länets lönsammaste allmännyttiga bostadsbolag.

Hem & Hyras bokslutsgenomgång ger en splittrad bild av det ekonomiska läget inom allmännyttan i Örebro län.

Totalt gjorde de kommunägda bostadsföretagen förra året en vinst med 172 miljoner kronor. Det är 8 miljoner bättre än 2015 och hela 81 miljoner bättre än 2014. Men skillnaden är stor mellan de olika företagen.

ANNONSSmarta tips för att hyra ut din bostad enklare

Örebrobostäder, som ensam omsätter mer än alla andra tillsammans, redovisar resultatet 139 miljoner kronor eller 6 160 kronor per bostad på den viktiga bokslutsraden efter finansiella poster. En förbättring med 22 procent jämfört med året innan.

”Resultatet har påverkats positivt av lägre nedskrivningar och räntekostnader”, kommenterar styrelsen i bokslutet.

Öbos vinstmarginal är goda 17 procent enligt ett sätt att räkna lönsamhet på som inte påverkas av hur verksamheten är finansierad.

Läs ocksåJurist stämde sin hyresgäst – tvingas själv betala flera hundra tusen: "Ren hämnd"

Ännu lönsammare är det betydligt mindre företaget Karlskogahem, som fått ordning på finanserna efter förluståret 2014 och nu har en vinstmarginal på drygt 20 procent.

Annons

Det innebär att lite mer än 200 kronor av varje tusenlapp som kommer in i hyrespengar blir en vinst som kan användas till ränteutgifter och återinvesteras i bostadsområdena.

”20 miljoner bättre än budgeterat”, konstaterar styrelsen i en kommentar till resultatet och noterar att uthyrningsgraden varit hög, räntekostnaderna låga och att även personalkostnaderna sjunkit.

Läs ocksåGav sken av att hyran på äldreboende var förhandlad – stiftelse svarar på kritiken

Dessutom kunde Karlskogahem tillgodoräkna sig en skattefordran på 9 miljoner som påverkade resultatet.

Askersundsbostäder har det mer bekymmersamt. Företaget redovisar minusresultat för tredje året i följd trots att det är allmänt goda tider för branschen.

Efter att ha investerat i mer mark och fler byggnader ökade Askerundsbostäder sina intäkter med 38 miljoner. Men kostnaderna för bland annat råvaror och personal steg med ännu mer.

Annons

Minusresultat redovisar också Kumla Bostäder och Norabostäder.

I båda fallen är främsta förklaringen till förlustsiffrorna nedskrivningar av värdet på fastigheter enligt de nya reglerna med krav på marknadsvärdering och nedskrivning om värdet på det enskilda objektet väsentligt understiger det bokförda värdet.

Något som Kumlastyrelsen tycker ger en felaktig bild av helheten.

”Hela beståndet har ett övervärde på 555 miljoner”, konstaterar styrelsen i en kommentar.

Fakta: Kommunbolagens ekonomi
Företag Resultat 2016 Omsättning Vinstmarginal Resultat 2015 Resultat 2014
Askersundsbostäder – 2,8 mkr 104,5 mkr 2,50 procent – 1,5 mkr – 0,1 mkr
Degerforsbyggen 5,2 mkr 97,2 mkr 10,99 procent 6,0 mkr 3,6 mkr
Hallbo, Hallsberg 1,9 mkr  107.9 mkr  4,52 procent 3,2 mkr – 1,7 mkr
Hällefors Bostads 4,1 mkr 62,8 mkr 12,68 procent 0,4 mkr 0,5 mkr
Karlskogahem 28,8 mkr 207,8 mkr 20,68 procent 21,1 mkr – 8,0 mkr
Kumla Bostäder – 4,8 mkr 170,8 mkr 13,74 procent 4,8 mkr 10,3 mkr
Laxåhem 1,4 mkr 52,7 mkr 10,68 procent 1,6 mkr 4,8 mkr
Lekebergsbostäder 0,5 mkr 37,6 mkr 9,57 procent 0,8 mkr 2,7 mkr
Lindesbergsbostäder 3,2 mkr 130,3 mkr 15,02 procent 7,9 mkr 7,1 mkr
Norabostäder – 4,8 mkr 45,3 mkr – 1,29 procent 5,6 mkr 3,1 mkr
Örebrobostäder 139,3 mkr 1 571,4 mkr 17,49 procent 114,2 mkr 68,5 mkr
Totalt 172,0 mkr 2 588,3 mkr 10,60 procent 164,1 mkr 90,8 mkr

Resultatet är hämtat från raden efter finansiella poster i resultaträkningen.

Vinstmarginalen är ett mått på vinsten före räntekostnader i förhållande till nettoomsättningen.

Stiftelsen Hallbo har ännu inte lämnat ut sin årsredovisning till Hem & Hyra.

Läs också Stiftelse höjde hyran på äldreboende – gav sken av att den hade förhandlats: ”Jättefräckt” Efter fjärrvärmechocken - bostadsbolaget gläds åt Konkurrensverkets besked: ”Vi ser det som en vinst” Rikshem krävde Abdullah på 140 000 kronor för nedrökt lägenhet – slipper undan med en bråkdel

Copyright © Hem & Hyra. Citera oss gärna men glöm inte ange källan.